Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konserwacja zabytków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 75-92
PL Przedstawiony poniżej zarys dziejów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmuje dwa ostatnie okresy jego egzystencji, charakterystyczne ze względu na zmiany jakie następowały w jego roli i sposobie wykorzystania oraz w jego architektonicznym obrazie. Pierwszy z nich to okres zmian jakie nastąpiły[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2005 Nr 2 97-102
3
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 126-128
PL Ogromne zniszczenia struktury gospodarczej Polski, spowodowane świadomą polityką okupantów, jak i działaniami drugiej wojny światowej, dotknęły również jej pomników kultury. Wynikająca stąd konieczność w miarę szybkiej odbudowy, musiały oczywiście przesunąć na dalsze lata zagadnienia związane z ochr[...]
EN Enormous damage to the economic structure of Poland, resulting from deliberate policy of the invaders as well as the ravages of the World War II, also afflicted monuments of our culture. The resulting necessity of a relatively quick reconstruction naturally delayed the issues associated with monumen[...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 104
PL W dniu 17.05.2007 odszedł od nas profesor Wiktor Zin, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Postać w środowisku konserwatorskim doskonale znana i poważana. Odszedł w chwili, gdy podobnie jak przez całe swoje zawodowe życie, realizował misję edukacji społeczeństwa i swych studentów, wpajając[...]
EN On 17.05.2007 passed away, Professor Wiktor Zin, a member of the Association of Conservators of Monuments. The character in the environment conservation well known and respected. He passed away at a time when, like all his professional life, pursued the mission of public education and its students, [...]
5
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 1 14-19
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono podstawy i zastosowania termowizji w konserwacji zabytków. Opisano podstawy metody termowizji pasywnej i aktywnej do wykrywania defektów i identyfikacji struktur wielowarstwowych. Przestawiono system i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów. W programie zaimpleme[...]
EN Abstract - Applications of passive and active thermovision for conservation of monuments, especially architectural ones are presented in the paper. Basis of lock-in thermovision with the details of the system for nondestructive testing are described. The dedicated computer program has been created f[...]
7
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 9 111-136
8
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 7-8 239-260
9
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 7-8 301-314
PL Prace konserwatorskie prowadzone od 1998 r., w jednym z najcenniejszych obiektów gotyckiej architektury klasztornej na Pomorzu Zachodnim — klasztorze cysterek w Marianowie, stanowią interesujący przyczynek do dyskusji na temat stosowania nowych i tradycyjnych materiałów w konserwacji zabytków, a tak[...]
10
80%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 129-136
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 161-170
PL Konserwacja zabytkowych budowli wymaga zastosowania wielu działań specjalistycznych. Działania konserwatorskie muszą bazować na znajomości starych technik i technologii, jak również uwzględniać nowe elementy związane z technologią, materiałami i wiedzą naukowo-techniczną. W referacie przedstawiono: [...]
EN The article describes a new technology of performing injections into building material with the assistance of an invented and patented solution known as the "injection lance". The existing methods guarantee effective injections into material no thicker than 3,60 m.; in all cases exceeding this thick[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 137-144
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania się polityki konserwatorskiej w Polsce w okresie międzywojennym XX w. oraz w Republice Litewskiej w ramach funkcjonowania Związku Radzieckiego, a także po jego rozpadzie, w latach 90-tych XX w. Ukazano wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony zabytków w o[...]
EN This article introduces the development process of a policy for architectural conservation in Poland between the Wars as well as in the Republic of Lithuania during the Soviet period and after the collapse of the Soviet Union in the 90s. It covers selected problems in preservation of historic monum[...]
13
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 12-12
14
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 87--104
EN Deciphering historical documents, faded throughout the centuries, has been one of the problems in conservation, which still remains unsolved. It refers especially to documents written by means of ferric-gallic acid ink which was used in the past as a writing material. Its permanence decreases in the[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 47--60
EN The problem of novel, radiation techniques in artwork conservation, analysis and diagnostics is considered on the basis of thematically associated, European and pan-European R&D programs. It is shown, that since several years numerous projects covering a broad range of research topics which are of c[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 61--70
PL W pracy przedstawiono przegląd wybranych aspektów związanych z badaniami powierzchni oraz mikroskopowych metod pomiarowych.
17
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 109--122
PL W 1998 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku przekazało do prac konserwatorskich w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK, dwie reliefowe płyty kamienne. Pierwotnie były one częścią zewnętrznego wystroju gdańskich domów mieszczańskich i wchodziły w skład przedproży - elementów arch[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 71--86
EN Laser cleaning used for renovation of historical monuments is considered from the point of view of application capabilities and features important for conservators. For the Nd:YAG laser which is most commonly used in restoration studies the main characteristics indicate that a variety of materials c[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 139--156
EN Techniques of laser induced spectroscopy: LIF and LIPS for diagnostics and monitoring of laser cleaning of old paper documents are proposed and experimental examples of applications are discussed. The LIF spectra of the model and historical paper samples are recorded under different conditions, i.e.[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2002 nr 524/1483 123--138
PL W pracy przedstawiono współczesne metody pomiaru deformacji zabytkowych konstrukcji budowlanych. Przykłady obejmują badania własne prowadzone w kościele św. Jana w Gdańsku, oraz badania innych Autorów. Umożliwiło to omówienie różnych laserowych metod i układów pomiarowych m.in. z detektorami położen[...]
EN Presented in the paper an overview of the nowadays methods of the deformation measurements of historical monuments is based on the authors' research in St. John's church in Gdańsk as well as on the other publications. There are presented various laser measurement techniques and sensors including app[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last