Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 442
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konferencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2005 nr 1-2 73-78
PL W poniższym artykule przedstawiono informacje na temat konferencji dotyczącej bezpieczeństwa produktów i europejskiego znakowania ekologicznego. Omówiono rolę Instytutu Barwników i Produktów Organicznych (IBPO) w procesie kontroli bezpieczeństwa produktów. Na przykładzie IBPO pokazano związek nauki [...]
EN This article presents the Information about the conference concerning the safety of the products and European ecology labeling. Itpresents also the role ofthe Institute of Dyes and Organie Products (IDOP) in theprocess of the product safety control. This paper shows relation between science and indu[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 25-26 maja 2010 roku w Rytrze k. Nowego Sącza odbyła się kolejna, tym razem już XIV Konferencja Automatyków RYTRO 2010. Organizatorzy zastanawiali się, czy w obliczu tylu tragedii spowodowanych przez ulewne deszcze, skutkiem czego były powodzie m.in. w południowych obszarach naszego kraju, [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 6-9 marca br. w Lozannie w Szwajcarii odbyła się konferencja Human-Robot Interaction. Wśród uczestników tegorocznej, szóstej edycji znaleźli się naukowcy pracujący dla wiodących amerykańskich, europejskich i japońskich ośrodków naukowych. Program konferencji objął 33 przentacje, 18 filmów, [...]
4
100%
Energetyka
2009 nr 3 139-140
DE W artykule scharakteryzowano 42. Sesję Generalną CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques), która odbyła się w Paryżu w dniach 24 – 29 sierpnia 2008 r.
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 19-20 maja 2009 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze k. Nowego Sącza odbyła się XIII Konferencja Automatyków. Konferencji tradycyjnie patronował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - były rektor AGH, a obecnie Kierownik Katedry Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 1-2 października br. w Warszawie odbyła się XIV Międzynarodowa Wystawa Wyposażenia dla Kontroli Celnej i Granicznej "Cło i Granica 2008", podczas której zaprezentowana została bogata oferta skierowana do służb mundurowych. Wystawie towarzyszyła dwudniowa konferencja, której tematyka powiąza[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Światowe Forum WonderWorld 2007 odbyło się w Warszawie w dniach 9-10 października, a jego celem było przekazanie firmom produkcyjnym najskuteczniejszych sposobów zarządzania operacyjnego, możliwości zwiększania elastyczności produkcji, podnoszenia zyskowności oraz efektywnej redukcji kosztów m.in. p[...]
8
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 3 28-33
PL W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obradowała, w dniach 20 - 22 września 2007 r., Konferencja Naukowo-Techniczna - Budownictwo Podziemne 2007, zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) przy udziale Głównej Komisji Budownictwa G[...]
EN On 20-22 September 2007 in the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow a Scientific-technical Conference - Underground Construction 2007 took place. It was organized by the Faculty of Geomechnics, Construction and Geotechnics (Academy of Mining and Metallurgy, Department of Mining and Geo-enginee[...]
9
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W grudniu ub. roku odbyło się kolejne, już czwarte międzynarodowe spotkanie prasowe Festo. Tym razem zorganizowano je w St. Ingbert-Rohrbach, w pobliżu Saarbrucken, niedaleko granicy z Francją. Tutaj mieści się druga, obok centrali w Esslingen, siedziba Festo w Niemczech. Nieprzypadkowo dziennikarze[...]
10
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
11
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
12
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
13
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
14
100%
Przegląd Budowlany
EN History of conference, leading subject matter and concurrent themes. Preparations of conference, its organization, number of lecture and participants in each years.
15
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
16
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 24-25 maja br. w Rytrze k. Nowego Sącza w hotelu Perła Południa po raz dziewiąty odbyła się impreza integracyjna automatyków z różnych środowisk. Jak w poprzednich latach - w wyjątkowo uroczym miejscu - spotkali się pracownicy naukowi uczelni technicznych (AGH, Politechniki Warszawskiej i P[...]
17
100%
Gospodarka Wodna
2016 Nr 12 429
18
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 4 1-4
PL Jest to informacja problemowa z Konferencji Naukowo-Techniczncj na temat "Budownictwo Podziemne 2005", organizowanej co dwa lata przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej przy udziale Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Z[...]
EN It is a subject matter information from Scientific-Technical Conference on "Underground construction 2005", organised Ebert two years by the Department of Geomechanics, Construction and Geomechanics- Department of Mining and Reengineering of the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow with the pa[...]
19
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 4 26-29
PL Jest to informacja z przebiegu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która w dniach 13-16 września 2005 r. obradowała w Ustroniu. Organizowana jest przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w G[...]
EN It is the information on the course of International Scientific-Technical Conference which took place in Ustroń on 13-16 September 2005. It was oragnised by the Department of Geomechanics, Underground Construction and Surface Protection Management at the Faculty of Mining and Geology of the Silesian[...]
20
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 69-72
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last