Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondensacja wilgoci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 6 29-31
2
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 99-100
3
100%
Przegląd Budowlany
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono najczęściej spotykane wady trmiczne nowych budynków mieszkalnych. Podano mechanizm powstawania zawilgoceń i pleśni na powierzchniach ścian zewnętrznych. Zamieszczono przykłądowe termogramy najbardziej charakterystycznych wadliwych rozwiązań.
EN Operating problems such as frost penetration and mould occurring in buildings considered as 'energy - saving' are presented in this paper. The scheme of moisture and mould formation on walls has been worked out. On the basis of the author's experience derived from numerous expertises. Example therma[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 34-37
6
75%
Świat Szkła
7
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 85-87
8
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 3 56-57
9
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
1998 z. 42 133-147
PL Zjawisko konensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchnaich pojedynczych przegród przezroczystych, szczególnie w obiektach sakralnych, nabiera dużego znaczenia ze względu na jego nasilające się niekorzystne skutki. Przeprowadzono analizę sposobów zabezpieczenia zabytkowych witraży i okien przed n[...]
EN The analysis of possibilities of preserving monumental stained-glass window and historical windows from negative effects connected with condensation of moisture was made. There were examined two models of solution of this protection with inside and autside ventilation of the cavity between the origi[...]
10
75%
Structure and Environment
EN Condensation is a problem in the roof space. The solution to this problem is an air-hole in the roofing. We can calculate the air temperature in the roof space with equations found in literature. The modified equations are presented in this article. They take the air-hole area into consideration.
11
75%
Structure and Environment
EN Analysis of indoor climate conditions showed problems with the proper operation of ventilation systems in the thermomodernization building. Thermomodernization was to seal the roof. The result of the study is a proposal for a global view of the building instead of narrowly targeted on thermal insula[...]
12
63%
Świat Szkła
13
63%
Świat Szkła
14
63%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł wskazuje na możliwość pojawienia się w złączach przegród budowlanych miejsc, w których wilgoć tworzy lokalne strefy kondensacji. Miejsca te autorzy nazwali mostkami wilgoci. Mostki wilgoci powstają dla określonych brzegów, wywołane specyficzną strukturą geometryczno-materiałową złącza. Mogą [...]
EN This article describes the possible occurrence, in the joints of construction partitions, of places where damp produces local condensation zones. The authors call such places “damp bridges”. Damp bridges occur for specified edges, caused by the specific geometrical and material structure of the join[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 113--114
16
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 58--60
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryterium ochrony przegród budowlanych przed rozwojem grzybów pleśniowych. Do oceny zagrożenia przyjęto wartości czynnika temperaturowego fRsi z uwzględnieniem różnej klasy wilgotności pomieszczeń. Obliczenia dotyczyły miesiąca krytycznego w tych miejscach w Po[...]
EN This paper describes the criterion for the protection of building envelopes against the growth of mould. For assessing the risk for envelopes, the fRsi temperature factor has been adopted. While calculating the temperature factor various room humidity classes have been taken into account. The calcul[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 126--128
18
51%
Przegląd Budowlany
PL Ograniczenie dopływu powietrza do powierzchni przegród na skutek niewłaściwego użytkowania (zastawienie ścian meblami, książkami) lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej, samodzielnych przeróbek systemu wentylacji (brak nawiewu, zamiana kanałów pionowych na poziome) prowadzi do nadmiernej wilgo[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 117--120
20
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 20--22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last