Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 425
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zbiorowy transport miejski może być zorganizowany w różnicowany sposób, w szczególności dotyczy to organizacji rynku oraz samych jednostek zajmujących się świadczeniem usług przewozowych. W artykule omówiono formy zarządzania transportem miejskim.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł podejmuje temat funkcjonowania komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządów transportu miejskiego. Uwaga skupiona jest przede wszystkim na mankamentach ich działalności.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł odnosi się do tez oraz opinii zawartych w artykule "Mankamenty funkcjonowania zarządów transportu miejskiego" z numeru 9/2003.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2001 roku już po raz szósty fachowcy z branży spotkali się na Wystawie Komunikacji Miejskiej, gdzie można było zapoznać się z aktualną ofertą producentów wytwarzających pojazdy, komponenty i systemy informatyczne dla potrzeb transportu zbiorowego. Impreza ta weszła na stałe do kalendarza Międzynar[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono podstawowe typy obsług pasażerów w transporcie zbiorowym. W tradycyjnych systemach środek transportowy przypisany jest do jednej linii komunikacyjnej. Obsługa w obiegach mieszanych dotyczy głównie linii skojarzonych. Są to zazwyczaj linie pojedyńcze w kilku wariantach, bądź dwie [...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 4 67-67
PL 25 marca br. w Gdańsku odbyło się seminarium "Wykorzystanie bioetanolu w komunikacji miejskiej". Seminarium zostało zorganizowane przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER) we współpracy ze szwedzką Agencją Energetyczną STEM. W seminarium wzięło udział 60 osób, reprezentujących m.[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 103-104
PL Efektem partnerstwa miasta ze spółką Kaliskie Linie Autobusowe jest dobra jakość usług komunikacji miejskiej w Kaliszu. Dziennie z usług KLA korzysta około 60 tysięcy pasażerów. Mimo utrzymania cen biletów na poziomie najniższym w kraju, nakłady miasta przeznaczone na komunikację miejską z budżetu s[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 3 58-58
PL Skończy się trwający ponad 2 lata paraliż komunikacyjny Radomia. Najważniejszy wiadukt w mieście, przy ulicy Słowackiego, zostanie odbudowany do końca 1999 roku. Przetarg na te roboty wygrało Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 115-124
PL Referat jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu pasażer jest gotów pokryć wyższe koszty związane z poprawą jakości, a w jakiej części trzeba te koszty pokryć z dotacji. Były analizowane: skrócenie dojścia do przystanku, oczekiwania oraz jazdy, uniknięcie zatłoczenia, przesiadki oraz chęć[...]
EN This paper is an attempt to find an answer if passenger is ready to share the costs of higher quality or it should be subsided. The following factors have been investigated: shortening access distance to a stop, reducing passenger waiting time and time on vehicle, avoiding overloaded vehicle, as wel[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 121-130
PL W wykładzie przedstawiono wpływ rozwiązań komunikacyjnych na rozwój aglomeracji miejskiej, a następnie odniesiono je do Miasta Stołecznego Warszawy.
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Strategia rozwoju i finansowania komunikacji miejskiej powinna być dostosowana do realiów gospodarki rynkowej. Pasażera należy traktować jako podmiot działalności gospodarczej, a więc zgodnie z koncepcją merketingu. W marketingowym podejściu do komunikacji miejskiej trzeba jednak uwzględnić specyfik[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komunikacja miejska w Radomiu, powstała w latach pięćdziesiątych XX w., opiera się w zasadniczym stopniu na jednym systemie przewozowym, tzn. na autobusach. System ten wprowadzony do obsługi centrum miasta i dzielnic poza centrum (osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy) obejmował początkowo kilka l[...]
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zrealizowane pod koniec 2007 r. przez MZKZG badania marketingowe zachowań transportowych mieszkańców metrololii pozwolą na zmniejszenie stopnia niepewności podejmowanych decyzji operacyjnych i strategicznych dotyczących wspólnej taryfy. Celem badań była identyfikacja realizacji podróży wewnątrz metr[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL We Wrocławiu został oddany do użytku przebudowany węzeł komunikacyjny - plac Grunwaldzki. Skrzyżowanie to jest bardzo nietypowe - było zaprojektowane jako gwiazda sześcioramienna. Dodatkowo od podnad 130 lat obecny jest na nim transport zbiorowy. Przez wiele lat układ węzła był korygowany, a istniej[...]
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z kluczowych czynników sukcesu transport miejskiego jest zapewnienie atrakcyjnego czasu podróży - i to najlepiej znacznie niższego, niż w przypadku przejazdu samochodem, gdyż użytkownik komunikacji zbiorowej potrzebuje dodatkowo kilku minut na dojście do przystanku oraz musi chwilę poczekać [...]
16
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Intensywny rozwój motoryzacji na świecie po II wojnie światowej spowodował poważne w skutkach zanieczyszczenie powietrza spalinami, szczególnie niebezpieczne w środowiskach miejskich. Producenci pojazdów są zmuszeni do poszukiwania paliw zastępczych, których stosowanie miałoby korzystny wpływ na eko[...]
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto rozważania, dotyczące stosowanych rozwiązań technicznych wykorzystania gazu ziemnego w napędzie autobusów komunikacji miejskiej. Porównano, na przykładzie małego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej - MPK Sp. z.o.o. w Opocznie - koszty eksploatacji nowych autobusów, zasilanych o[...]
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lutym 2001 roku przedstawiciele zakładów Jelcz SA zaprezentowali MPK we Wrocławiu 4 rodzaje autobusów miejskich z różnych grup pojemnościowych.
19
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano zagadnienie bezpieczeństwa w miejskiej komunikacji autobusowej. Przedstawiono jedną z najlepszych definicji profilaktyki przeciwwypadkowej. Omawiane zagadnienie podzielono na pięć podstawowych obszarów, po czym omówiono każdy z nich.
20
80%
Annual of Navigation
2000 No. 2 115--126
EN The paper presents a new algorithm of car positioning with reference to roads’ net and also the first results of a research concerning its efficiency.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last