Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputerowe wspomaganie diagnozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje metodę przetwarzania obrazów mammograficznych w dziedzinie falkowej w celu uwydatnienia zmian patologicznych istotnych w diagnozie raka piersi. Metodę tę wykorzystano w fazie wstępnego przetwarzania obrazu w projektowanym systemie CAD (komputerowego wspomagania diagnozy). Przedsta[...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Starcze zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Charakteryzuje się tworzeniem nowych patologicznych naczyń krwionośnych, jak również ucieczką elementów morfotycznych i białek poza naczynia już istniejące, co skutkuje zapoczątkowaniem procesu zapalnego. Nieleczenie tej [...]
EN Age-related macular degeneration (AMD) is a twenty-first century civilization disease. It is characterized by pathological formation of new blood vessels, as well as an escape of blood cells and proteins beyond existing vessels. If untreated, the disease can lead to blindness. Due to the frequent oc[...]
3
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Praca dotyczy komputerowych metod wspomagania diagnostyki udaru niedokrwiennego mózgu wykorzystującej badania tomografii komputerowej bez podania środka kontrastowego. Jako najbardziej wiarygodny, czuły i specyficzny wskaźnik obecności tych patologii wy-brano obszar hipodensyjny odpowiadający strefi[...]
EN This paper presents paradigm of stroke monitor aimed to make visible acute ischemic signs in unenhanced CT brain imaging. The importance of as early as possible brain infarct detection to make possible successful thrombolytic therapy was underlined. The rationales to make possible the hyperacute hyp[...]
4
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono problem komputerowego wspomagania diagnozy CAD (computer-aided diagnosis), wyjaśniono pojęcia i definicje, przedstawiono rozwój koncepcji wspomagania oraz najnowsze trendy i wizje przyszłości. Problem błędów w diagnostyce obrazowej istnieje od kilkudziesięciu lat. Stale udoskon[...]
EN In this paper computer-aided diagnosis (CAD) is presented from historical perspectives, spectacular important challenges and development capabilities. Basic concepts and important definitions were explained, including CADx, CADCBIR, ICAD. Radiological errors occurring in daily practice were analyzed[...]
5
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 4 644--656
EN Many datasets, especially various historical medical data are incomplete. Various qualities of data can significantly hamper medical diagnosis and are bottlenecks of medical support systems. Nowadays, such systems are often used in medical diagnosis. Even great number of data can be unsuitable when [...]
6
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 1 157--171
EN Determining the types of fractured bones is the most important step of fracture treatment. Different fracture cases may be observed in daily life and each of them may require a specific treatment. It is not possible for a physician to know all fracture types and treatment methods by heart. Therefore[...]
7
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 466--476
EN Accurate optic disk (OD) localization is an important step in fundus image based computer-aided diagnosis of glaucoma and diabetic retinopathy. Robust OD localization becomes more challenging with the presence of common pathological variations which could alter its overall appearance. This paper pre[...]
8
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 275--296
EN In this paper, we review the use of texture features for cancer detection in Ultrasound (US) images of breast, prostate, thyroid, ovaries and liver for Computer Aided Diagnosis (CAD) systems. This paper shows that texture features are a valuable tool to extract diagnostically relevant information fr[...]
9
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 3 467--480
EN Peripheral blood smear analysis is a common practice to evaluate health status of a person. Many disorders such as malaria, anemia, leukemia, thrombocytopenia, sickle cell anemia etc., can be diagnosed by evaluating blood cells. Many groups have reported methods to automate blood smear analysis for [...]
10
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 3 456--466
EN Melanoma and dysplastic lesions are pigmented skin lesions whose accurate classification is of great importance. In this paper, we have proposed a computer-aided diagnosis (CAD) system to improve the diagnostic ability of the conventional ABCD (asymmetry, border irregularity, color, and diameter) an[...]
11
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper presents a new technique for cognitive analysis and recognition of pathological wrist bone lesions. This method uses AI techniques and mathematical linguistics allowing us to automatically evaluate the structure of the said bones, based on palm radiological images. Possibilities of compute[...]
12
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 12 1748-1755
PL Sformułowano paradygmat wspomagania diagnozy w konwencji GAD, wykorzystujący uproszczone reprezentacje danych obrazowych. Na bazie założeń przyjmujących konieczność wstępnej redukcji różnego typu nadmiarowości, jakie występują w danych źródłowych (nawiązanie do teorii compressive sensing), zapropono[...]
EN Paradigm of computer assisted diagnosis according to CAD concept was proposed. Compressive Information extraction was suggested as a result of data representation design adjusted to semantically important signal features. Ali redundancies of the image-oriented diagnostic procedure were ignored in ca[...]
13
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 4 537--552
EN The aim of the study is to investigate the potential of multi-sequence texture analysis in the characterization of prostatic tissues from in vivo Magnetic Resonance Images (MRI). The approach consists in simultaneous analysis of several images, each acquired under different conditions, but represent[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last