Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 141--144
PL Podstawowym celem metrologii jest zapewnienie rzetelności i wiarygodności pomiarów. Nowoczesne technologie ICT znajdują powszechne zastosowanie w przyrządach pomiarowych. Konieczne jest określenie zasad ich stosowania, aby nie utracić podstawowych wartości procesu pomiarowego – powtarzalności, wiary[...]
EN One of the basic objectives of metrology is to ensure the reliability and validity of measurement results. Modern ICT technologies are widely used in measuring instruments. It became necessary to determine rules for their application. In order not to lose the basic value of the measurement process –[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule zostały omówione najważniejsze składowe procesu pomiarowego oraz powiązane z nim problemy oceny jakości pomiarów. Na konkretnych praktycznych przykładach zostały przedstawione dziedziny metrologii, w których do analizy jakości wyników można wykorzystywać metody teorii błędów lub niepewnoś[...]
EN The most important components of measuring process and also the connected with them problems of the evaluation of the quality of the measurement results are discussed in the article. In the concrete examples the metrology branches in which for the purpose of the quality analysis can be use methods o[...]
3
80%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 18--21
PL Niezmiernie ważnym elementem zapewnienia jakości wyników analitycznych jest systematyczny udział laboratoriów w badaniach biegłości prowadzonych przez niezależne instytucje. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnych dowodów dotyczących funkcjonowania laboratorium i uzyskiwanej przez nie jakośc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last