Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentna instalacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Instalacja elektryczna jest integralną częścią każdego budynku. W nowoczesnym budynku stanowi ona zbiór elementów automatyki połączonych i skonfigurowanych przez projektanta, integratora systemu w celu spełnienia oczekiwań użytkowników. W tradycyjnym wykonaniu poszczególne instalacje są wykonywane o[...]
EN The electric installation is the integrated part of every building. In the modern buildings, electric installation became the collection of automatics elements connected and configurated by designer, system integrators to satisfy clients requirements. The article discusses the components of KNXIEIB [...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu zapewnienia efektywnych metod współdziałania człowieka i urządzeń „inteligentnej” instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych interfejsów naturalnych, wykorzystujących komunikację głosową, wizualną (gesty i obecność), multimedialną: wirtu[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 6 81--83
PL W artykule przedstawione zostało oprogramowanie o nazwie Stardraw Control 2010, które umożliwia wykonanie aplikacji do wizualizacji oraz zdalnego sterowania systemem Budynku Inteligentnego. Nakreślone zostały jego możliwości oraz opisano koszty wykonania niewielkiego programu. Jako podsumowanie wyci[...]
EN Visualisation and remote control of Smart Home system is inevitable part of the entire installation. Except basic functionality it can also double at integration with other devices. However, it is very difficult to find proper and flexible software to execute that. In this paper Stardraw Control 201[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 6 6971--6976
PL W niniejszym artykule przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego, które zostało wykonane w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Politechniki Lubelskiej. Stanowisko to zostało wyposażone w elementy automatyki budynkowej MCD Electronics, odpowiednie sensory oraz aktory. Przy użyciu opr[...]
EN The present article describes the structure of a laboratory stand which has been built in the Lublin University of Technology, Department of Electrical and Computer Engineering as well as equipped with MCD Electronics building automation elements, proper sensors and actors. Selected elements of the [...]
5
100%
Elektro Info
2004 nr 6 58-59
6
84%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 6 104--110
PL W pracy opisano nowy sposób wyszukiwania, adresowania i uaktywniania urządzeń inteligentnego budynku. W odróżnieniu od klasycznych metod adresowania, zakładających sztywne powiązanie urządzeń sterujących i sterowanych za pomocą jednoznacznych identyfikatorów (tzw. „parowanie” urządzeń), w przedstawi[...]
EN The paper introduces a new way of searching for, addressing, and activating devices of an intelligent building. In contrast to classical methods of addressing, aiming in using hardcoded links among controlled and controlling devices by means of unique identifiers (so called “pairing” of devices), th[...]
7
84%
Elektro Info
2005 nr 9 71-75
8
84%
Elektro Info
2013 nr 7-8 42--45
PL Pierwsze instalacje automatyki budynkowej obsługiwane były za pomocą czujników przyciskowych. Wkrótce pojawiły się piloty IR oraz radiowe. Przełomem było pojawienie się homeserwerów umożliwiających sterowanie za pomocą sieci LAN i Internetu. Rewolucyjną zmianą stało się wykorzystanie iPhonów i smart[...]
EN Firstly building automation and control systems were operated by push-button sensors. Soon IR and radio remote control appeared. Turning point was the appearance of Home Servers, allowing to control installation via LAN and Internet. Breakthrough was usage of iPhones and smartphones in management, c[...]
9
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 139--143
PL W artykule przybliżono zagadnienie związane z automatyką instalacji elektrycznych stosowaną w budynkach użyteczności publicznej. W celu głębszego poznania tematyki zamieszczono charakterystyki wybranych systemów automatyki instalacyjnej. takich jak BMS, SAP oraz oddymiania parkingów. Omówiono rodzaj[...]
10
67%
Logistyka
PL Energia elektryczna i cieplna są głównymi zasobami każdego obiektu. Zarządzanie energią jest niezwykle ważnym zagadnieniem w eksploatacji budynków. Ze względu na ich rosnące koszty eksploatacji inwestorzy i użytkownicy coraz bardziej zwracają uwagę na energooszczędne systemy automatyki. KNX jest sys[...]
EN Electricity and heat are the main resources of each object. Energy management is an extremely important issue in service buildings. Due to their rising operating costs, investors and users increasingly pay attention to energy-efficient automation systems. KNX is an open system in which it is possibl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last