Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja kanalizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 4 36-36
PL Ustroń Zdrój, słynący z uzdrowisk i zaśnieżonych stoków, okazał się być Mekką nie tylko dla kuracjuszy i narciarzy. To również miejsce spotkań naukowców i praktyków związanych z branżą wod-kan. W tym urokliwym kurorcie 26-27 lutego br. odbyła się piąta już edycja Konferencji Naukowo-Technicznej "Now[...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 6 327--333
PL Zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich 25 lat. Spadek natężeń przepływów w kanalizacji sanitarnej, niekorzystne warunki hydrauliczne i problemy eksploatacyjne. Brak jednoznacznych wytycznych dotyczących obliczeń natężeń przepływów. Przedstawienie i porównanie sześciu m[...]
EN Decrease of water consumption per person in the recent 25 years. Decrease of the flow rates in the sanitary sewers and worse hydraulic conditions. Lack of clearly defined guidelines for flow rates calculations. Presentation and comparison of six calculation methods of flow rates in sanitary sewerage[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 5 84--86
PL Stosowanie separatorów do podczyszczania ścieków zawierających znaczne ilości tłuszczu i substancji organicznych pozwala nie tylko na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej ścieków o wymaganych parametrach, ale przyczynia się do sprawniejszej i dłuższej eksploatacji instalacji kana[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 11 67--71
PL Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia osób. Jest to szczególnie istotne w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach. Często źródłem hałasu jest instalacja wod-kan. Jednakże zrezygnowanie z niej „nie wchodzi w rachubę”, a wy[...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 4 82--84
PL Separatory są urządzeniami do podczyszczania ścieków zawierających substancje, które są albo niebezpieczne dla środowiska (np. węglowodory ropopochodne), albo powodują problemy eksploatacyjne instalacji kanalizacyjnej (np. tłuszcze). Nawet jeśli prawo nie wymaga ich stosowania, obecność separatorów [...]
6
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 84-86
7
88%
Przegląd Spawalnictwa
8
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 9 41-43
9
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 28-30
10
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 49-50
11
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2002 nr 6 39--41
12
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 10 10--12
13
63%
Instal
2014 nr 2 73--75
PL W artykule przedstawiono przyczyny oraz metody zapobiegania pojawianiu się, w studzienkach i budynkach mieszkalnych, uciążliwych zapachów pochodzących z sieci kanalizacyjnej. Artykuł oparto na wynikach badań oraz ekspertyzach wykonanych dla obiektów rzeczywistych. Skuteczność podejmowanych działań z[...]
EN In this study are presented causes and prevention methods of the emergence in manhole and apartment buildings of disagreeable odors coming from sewerage networks. This paper is based on studies results and expertise performed for real objects. The effectiveness of the prevention methods has been con[...]
14
63%
Instal
2016 nr 10 41--48
PL Przedmiotem artykułu jest systemem zewnętrznego wykorzystania ścieków, oparty na instalacji dualnej, stanowiącej nowoczesne, pomniejszające zużycie wody i wpływające na ochronę środowiska rozwiązanie instalacji kanalizacji sanitarnej. W Polsce tego typu instalacje nie są jeszcze dostatecznie rozpows[...]
EN A subject of the article is the system of outside using sewage, based on the dual installation which constitutes modern, reducing usage of water and influencing environmental protection installation of sanitary sewage system. In Poland installations of this type are not still sufficiently spread wha[...]
15
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono w skrócie przyczyny uszkodzeń rur kanalizacyjnych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych rur polietylenowych. Badane rury były eksploatowane przez okres ok. 5 lat. Próbki do badań zostały pobrane z bezpośredniego sąsiedztwa [...]
EN The first part of article briefly presents the reasons of sewer pipes damage. The second part presents the results of strength tests of polyethylene pipes. The test pipes were exploited for about 5 years. The test specimens were taken from the immediate vicinity of defects.
16
38%
Environment Protection Engineering
2012 Vol. 38, nr 3 145--157
EN The sewerage system is a vital component of all wastewater disposal structures. The architecture of buried municipal networks differs significantly depending on the considered city, local subsurface conditions and terrain configuration. History and characterization of sewerage system in Wroclaw whic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last