Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja grzewcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 5 47--48, 50--51
PL Znajomość teoretyczna definicji współczynnika przepustowości, autorytetu regulacyjnego oraz pozostałych pojęć związanych z zaworem regulacyjnym jest bardzo istotna. Codzienność pokazuje jednak, że od teorii do praktyki wiedzie czasem długa i trudna droga.
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The aim of this paper is to present how the regulation of boiler can affect the heat power and formation of emissions. The investigated boiler is designed for operation in domestic heating system. It has heat power equal to 25 kW. The comparison is done based on the experimental measurements.
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 11 16-19
PL Każda z projektowanych i wykonanych instalacji klimatyzacyjnych lub grzewczych powinna spełniać z góry przyjęte cele. Jednym z nich jest zapewnienie właściwego poziomu temperatury w pomieszczeniach.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 11 480-486
PL Artykuł jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w na łamach Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja w wydaniu 9/2011. Skupia się na omówieniu kwestii równowagi cieplno-hydraulicznej instalacji grzewczych i wyników obliczeń programu dla symulacji kilku przypadków, jakie mogą mieć miejsce w rzeczywist[...]
EN The article is a continuation of a cycle initiated in the 9/2011 issue of Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (District Heating, Heating, Ventilation) edition. It focuses on discussing the issue of thermo-hydraulic equilibrium in central heating installations, and on calculation results obtained[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 3 106-111
PL W artykule przedstawiono podstawowe metody modelowania i symulacji, wykorzystywane do analiz energetycznych budynków i instalacji grzewczych. Scharakteryzowano opro-gramowanie symulacyjne dla budynków, wskazano cechy bu-dynków, istotne z punktu widzenia jakości symulacji, które muszą być precyzyjnie[...]
EN The article presents the basic methods of modelling and simulation used for energy analysis of buildings and heating systems. Simulation software for buildings has been characterised, and the essential building characteristies important for simulation quality indicated. The latter must be precisely [...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 1-2 34-37
PL Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 4 50-54
PL Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
8
100%
Czysta Energia
2009 Nr 6 30-33
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
10
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 58-61
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono działanie i obliczenia sprzęgła hydraulicznego łączącego obieg kotłowy z obiegami grzewczymi. Podano zasady doboru podstawowych wymiarów pionowych sprzęgieł hydraulicznych zapewniających poprawne ich działanie. Omówiono przykłady zastosowania sprzęgieł w instalacjach jednokotłowych z r[...]
12
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat przedstawiony na XII Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej "Wentylacja i Termoenergetyka w Budownictwie Ogólnym", Zakopane-Kościelisko, 27-28 maja 1999 r.
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
15
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono najważniejsze, zdaniem autora, zmiany dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r., Dz. U. nr 75/02., poz. 690) w zakresie instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody oraz instalacji [...]
16
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zasadniczym celem projektowania instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych jest zapewnienie komfortowego klimatu wewnątrz pomieszczeń przy zminimalizowaniu kosztów i problemów eksploatacyjnych. Zależy to w dużej mierze od sprawnie działającego systemu regulacji.
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono różnicę między obliczeniową a rzeczywistą mocą cieplną grzejnika c.o., na konkretnym przykładzie stalowego grzejnika płytowego, zbadanego w Stacji Badań Grzejników Instytutu Techniki Sanitarnej i Grzewczej w Radomiu. Omówiono praktyczne konsekwencje wynikające z nieuwzględnienia wpływ[...]
18
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano informacje dotyczące zastosowania podpionowych cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Omówiono ich budowę, działanie oraz wpływ na sposób funkcjonowania instalacji. Przedstawiono równania do określenia przepływów i temperatury w obiegu cyrkulacji przy d[...]
20
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedmiotem publikacji jest ocena zapotrzebowania na rury nowej generacji (z tworzyw sztucznych) w przedstawionych w artykule instalacjach wykonanych, w tzw. starych technologiach, w mieszkaniach bez instalacji oraz w nowym budownictwie wg prognozowanego deficytu mieszkań w Polsce. Publikacja został[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last