Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infusion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
EN German chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert) belongs to the plants with a high tolerance to toxic elements. The ability of chamomile to accumulate risk elements was tested in a pot experiment in which four soils contaminated by different levels of arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb), and [...]
2
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono konstrukcję oraz sposób działania przepływowego ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi. Urządzenie ogrzewa oraz stabilizuje temperaturę przepływającego płynu podlegającemu infuzji.
EN In this article construction and manner of operations of flow warmer for infusion fluid and blood have been presented. Presented device warms and steadies temperature of flowing fluid which undergoes infusion process.
3
86%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2018 nr 1 34--37
PL Wielki chiński wynalazek jakim jest herbata to najczęściej – po wodzie – wybierany napój na świecie. Zbiór liści herbacianych w skali światowej szacowany jest na około 3,7 miliona ton w ciągu roku. Oprócz cennych związków mających pozytywny wpływ na organizm człowieka herbata zawiera między innymi s[...]
EN A great Chinese invention that is tea is the most-often-chosen drink on the world, after water. The collection of tea leaves on a global scale is estimated at around 3.7 tonnes per year. Oxalic acid and its salts may be harmful due to their anti- nutritional effects on food ingredients as well as th[...]
4
86%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2019 nr 1 69--75
PL Według licznych sondaży herbata jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie. Na polskim rynku można ją spotkać w różnych formach, ale nie w formie liofilizowanego naparu, który ze względu na zalety procesu liofilizacji byłby nadal bogaty w cenne dla zdrowia składniki bioaktywne, które u[...]
EN Key words: green tea, freeze-drying, infusion. According to numerous polls, tea is one of the most popular beverage in the world. It can be found on the polish market in different forms, but not in the form of a freeze-dried infusion, which due to the benefits of freeze-drying process would still be[...]
5
72%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 138-143
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania do formowania kompozytów technologii infuzji. Badania miały na celu określenie wpływu parametrów technologicznych procesu, w szczególności stosowanego podciśnienia na jakość procesu nasycania i przepływu żywicy nasączającej włókna umacnia[...]
EN The paper presents the results of investigations introducing possibilities of manufacturing of FRP composites using infusion technology. The investigations focused on evaluation of an influence of technological parameters, particularly applied underpressure, on efficiency of infiltration process and[...]
6
72%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In theory, the continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) has a few advantages over the multiple daily insulin injections (MDI) that should lead to improved glycemic control and lower risk of hypoglycemia. In practice, both treatment regimens allow for adequate control of glycemia. The objectiv[...]
7
72%
Polimery
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej kompozytów jednopolimerowych (SPC). Kompozyty SPC to interesująca grupa nowych materiałów polimerowych. Mogą być w pełni poddawane recyklingowi materiałowemu, a ich właściwości mechaniczne są porównywalne z właściwościami mechanicznymi polimerowych komp[...]
EN This paper constitutes a review of the literature on the single polymer composites (SPC), an interesting and useful group of new polymer materials. They are fully recyclable and have mechanical properties comparable to heterogeneous polymer composites. The most important preparation methods of these[...]
8
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wielowarstwowe płyty biokompozytów wytworzono metodą infuzji, gdzie materiałem okładzinowym był laminat epoksydowo-szklany, a materiałem rdzeniowym naturalny aglomerat korkowy o różnych grubościach. Próbki wycięte z płyt biokompozytów poddano badaniom statycznego zginania czteropunktowego i statyczn[...]
EN Sandwich biocomposites were manufactured by the infusion method, in which cladding material as glass-epoxy laminate and core material as natural cork agglomerate of different thickness were used. Samples cut out of the biocomposite plates were subjected to investigations including fourpoint bending [...]
9
72%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 231--238
PL Konieczność zwiększenia trwałości pomostów drogowych obiektów mostowych nadała w ostatnich latach bardzo duży impuls pracom badawczym, których celem jest stworzenie nowych rodzajów pomostów, trwałych, lekkich i łatwych w montażu, wykonanych z materiałów zaawansowanych technologicznie, takich jak np.[...]
EN The growing need of durability enhancement for road bridge decks has recently caused the big impulse for research on new, durable, lightweight and easy to handle bridge decks, made of advanced materials, f.e. FRP (fibre reinforced polymers). The initial results of research on the first Polish FRP br[...]
10
72%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 3 (244) 153--164
PL Artykuł zawiera opis rodzajów i parametrów materiałów kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Przedstawiono również rozwój technologiczny kompozytów pod kątem ich zastosowania w najbardziej ważnych elementach konstrukcji lotniczych, takich jak kompozytowe łopaty do śmigłowców, poddawane duż[...]
EN The article contains the types and parameters of composite materials used in the aerospace industry. It also presents technological development of composites for their use in the most important elements of aircraft structures, such as composite blades for helicopters, subjected to high loads during [...]
11
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy zaprezentowano koncepcje trzech drogowych, prefabrykowanych pomostów kompozytowych, stworzonych w dziale badawczo-rozwojowym firmy Mostostal Warszawa. Do ich użyto żywicy epoksydowej zbrojonej włóknami (szyte tkaniny szklane i węglowe) oraz rdzeni z pianek. Panele warstwowe wykonano w jednym[...]
EN The paper includes detailed description of three road bridges decks concepts designed and manufactured using FRP (fibre reinforced polymers) materials. The presented development took place at the Research and Development Department of Mostostal Warszawa S.A.. The paper presents problems encountered [...]
12
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 11 58--60
PL Głównym celem przedstawionych badań jest opracowanie i wdrożenie kompozytowych elementów obiektów mostowych, tj. panelu pomostu i dźwigara mostowego wytworzonych z kompozytów FRP metodą infuzji (VARTM). Określono nośność i sztywność obu elementów mostowych oraz ich zachowanie pod obciążeniem użytkow[...]
EN The main goal of the described research projects was to develop and demonstrate FRP composite bridge members, i.e. deck panel andmain girder fabricated by VARTM manufacturing technique. The load carrying capacity and the stiffness of the both bridge elements were estimated as well as their behavior [...]
13
58%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 10 534--538
PL Przedstawiono charakterystykę mostu, opisano wytwarzanie dźwigarów głównych mostu metodą infuzji oraz przedstawiono proces budowy. Podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Doświadczenia z realizacji mostu potwierdziły, że konstrukcja kompozytowa [...]
EN The general characteristic of the bridge, manufacturing of main FRP girders by infusion as well as construction process have been described. Finally, main results of the proof test have been discussed and compared with the theoretical assumptions. The experience gained on this case study has reveale[...]
14
58%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 1746--1763
PL W pracy przedstawiono badania nad ekologicznym sposobem zaprawiania ziaren jęczmienia jarego, który pozwoliłby na poprawę ich żywotności i zdrowotności, przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W doświadczeniu oceniano wpływ działania ekstraktów roślinnych na zdolno[...]
EN The work presents the results of investigations on the ecological method of spring barley grains dressing, which would improve their vitality and healthiness, without negative impact on natural environment. The experiment evaluated the effect of plant extracts on germination capacity and surface con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last