Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infiltracja powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 8 78--81
PL Budynki, które przeszły proces inwestycyjny polegający na dociepleniu, wyregulowaniu instalacji grzewczej oraz wymianie stolarki okiennej, oprócz lepszych parametrów termicznych często charakteryzują się znacznie większą szczelnością - w porównaniu do stanu sprzed ich modyfikacji. Zwiększona szczeln[...]
2
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 57-57
3
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2002 z. 46 87-121
PL W opracowaniu przedstawiono przegląd metod pomiaru szczelności przegród, infiltracji i wymiany powietrza w pomieszczeniach i budynkach istniejących, zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów oraz omówiono ich przydatność z uwagi na analizy wybranych procesów kształtujących się w tych przestrzeniach[...]
EN A review of the measurement methods of inwestigation air infiltration and ventilation in existing rooms and buildings and the selected results of these measurements are presented in the paper. Presented material may by helprul for the choise of the right methods for estimation booth the energy consu[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2007 z. 55 3-117
PL Monografia poświęcona jest problematyce wentylacji naturalnej budynków wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia infiltracji powietrza do mieszkań. Tematyka ta jest ważna, ponieważ napływ powietrza zewnętrznego do budynku jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na wielko[...]
EN The monograph is devoted to the problems of natural ventilation of multi-family buildings under particular consideration of the issue of air infiltration into flats. The subject matter is of importance because the outdoor air inflow into a building is one of most significant factors affecting the am[...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 1 22--29
PL W Polsce w ostatnich latach widoczna jest tendencja do hermetyzacji budynków. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych rewitalizacji, jak i nowych lub termomodernizowanych. Sprzyja temu między innymi wymiana okien na zbyt szczelne w istniejących obiektach. Przy występujących w przeważającej[...]
EN In the last few years in Poland there has been a tendency towards air-tight sealing of buildings. This phenomenon can be seen both in older buildings being refurbished as well as in new or thermally-upgraded ones. The factor contributing to this situation is the use of excessively air-tight windows [...]
7
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 71-76
PL W referacie scharakteryzowano problematykę strat ciepła przez okna w budynkach edukacyjnych wraz z omówieniem podstawowych czynników związanych z tym zagadnieniem. Uwzględniono rolę okien w zapewnieniu odpowiednich warunków wentylacji grawitacyjnej i przebywania osób w tych obiektach.
EN In this paper showed the characterization of heat losses by windows in educational buildings and discussed basic factors connected with this problem. Presented meaning of windows for suitable gravitational ventilation and occupational conditions in this buildings.
8
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
9
63%
Warstwy
2000 nr 4 84-84
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last