Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 652
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Graphics and Vision
EN An important application domain of the wavelet theory is compression. In this paper, we use wavelet transforms to compress two different types of images (i) medical images (Echo image), (ii) color images, by using two different procedures. We use different types of wavelet transforms. Further, the c[...]
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN Frame rate up-conversion is widely used for converting between the standards and increasing the frame rate of low bit rate compression video conferences. The raster-based animation tweening algorithm can not be directly applied with frame rate up-conversion, because the crucial procedure of the algo[...]
3
100%
Machine Graphics and Vision
EN This paper provides a comparative study of several local thresholding techniques applied in the binarization of document images with text and graphs. First, the methods are described, and then a quantitative comparative analysis is carried out. Ground truth images are used in the experiments to prov[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 8 905-907
PL W ciągu ostatnich lat na znaczeniu zyskują systemy do analizy obrazu rejestrowanego w wielu zakresach widmowych. Przetwarzanie obrazów z wielu źródeł wymaga wcześniejszej synchronizacji obrazów w czasie. W artykule przedstawiono metodę synchronizacji strumieni danych obrazowych pochodzących z różnyc[...]
EN In the recent years the rapid development of systems for automatic or semi-automatic recording and analysis of various processes have been observed. Those systems can be used in such areas as military applications, machine diagnostic systems, security and surveillance systems and many others. They u[...]
5
80%
Annual of Navigation
2010 No. 16 173-191
EN A visual navigation system with a simple pattern matching algorithm was designed and analyzed. A video camera is the system main sensor for image acquisition. It is supported by magnetic compass. A Scene Matching Area Correlation (SMAC) method based on a cross correlation technique is implemented fo[...]
6
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodykę pomiaru gwintów oraz monitorowania jakości wymiarowo-kształtowej przedmiotu obrabianego w świetle odbitym i przechodzącym. Wielkości wyznaczone z cyfrowej analizy obrazu wykorzystywane są w ocenie dokładności wykonania, która opisywana jest za pomocą toleran[...]
EN Currently, many methods are used to determine the functional parameters of the objects with repeatable contours (e.g. thread parameters). The author tested the thread parameters measured in the reflected and passing light through optimization of the light source parameters. To perform 2D optical mea[...]
7
80%
Optica Applicata
2012 Vol. 42, nr 1 137--146
8
80%
Schedae Informaticae
2011 Vol. 20 211-218
EN In this paper we present two methods of binarization of corneal endothelial images. The binarization is a first step of advanced image analysis. Images of corneal endothelial obtained by the specular microscopy have a poor dynamic range and they are usually non-uniformly illuminated. The binarizatio[...]
9
80%
Studia Informatica
PL Autorzy prezentują największą, audiowizualną bazę danych mowy polskiej i zarazem jedyną zrealizowaną w jakości HD. Artykuł przedstawia krótki opis podobnych baz dla innych języków oraz opis techniczny wykonanej bazy. Omówiono także napotkane wyzwania w trakcie realizacji bazy danych i jej planowane [...]
EN The biggest audiovisual database of Polish speech (and the only one made in HD quality) is presented. The paper shortly introduces description of similar databases for other languages and the technical specification of the AGH database. The challenges met during the process of building the database [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 149-158
PL W artykule przedstawiono algorytm opracowany w celu rekonstrukcji pełnej mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się stalowego walca nagrzewanego indukcyjne. Zródłem danych dla algorytmu jest strumień wideo pochodzący z kamery termowizyjnej. Uwzględniona została geometria obiektu i kon[...]
EN The following paper presents an algorithm developed to reconstruct a full temperature distribution map of a rotating steel roller's surface. The surface is constantly monitored by an IR camera that produces a stream of frames. Frame acquisition is triggered by a set of equidistant angles used by ele[...]
11
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 217-221
PL Artykuł prezentuje ilościową ocenę wykorzystania opisu cech lokalnych obrazu twarzy za pomocą metody SIFT jako algorytmu systemu skrytej identyfikacji tożsamości osób. Przedstawiono w nim propozycję postaci klasyfikatora oraz wyniki badania wpływu liczby klas w bazie oraz liczby wzorców w klasach na[...]
EN The paper presents a quantitative assessment of the local feature image descriptors offered by the SIFT method for the needs of an inconspicuous identification of persons based on face images. A proposal of an algorithm to classify images is discussed as well as the influence of the number of classe[...]
12
80%
Geology, Geophysics and Environment
2013 Vol. 39, no. 4 373--384
EN The paper presents the results of the automatic classification of rock images, taken under an optical microscope under different lighting conditions and with different polarization angles. The classification was conducted with the use of four pattern recognition methods: nearest neighbor, k-nearest [...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Symulacje wieloskalowe FE wymagają złożonych obliczeniowo procedur zarówno w skali makro jak i mikro. Wysiłki, zmierzające do poprawy efektywności programów realizujących takie obliczenia, skupiają się głównie na zrównolegleniu implementacji algorytmów numerycznych lub uproszczeniu budowy elementu r[...]
EN The coupled fmite element multiscale simulations (FE2) require costly numerical procedures in both macro and micro scales. Exertions, leading to improvement of numerical efficiency, are focused mainly on two areas of development i.e. parallelization of numerical procedures or simplification of virtu[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2002 Z.1 181-207
PL W artykule jest opisany system do rozpoznawania obrazów akustycznych izolowanych liter mowy. Czytelnik zapozna się z tym jak przebiegał proces przetwarzania wstępnego, parametryzacji sygnału mowy, wyboru cech charakterystycznych i klasyfikacji. Omówione zostaną zastosowane w pracy algorytmy i proced[...]
EN A new trial on speech recognition from graphical point of view is introduced. Isolated spoken letters are considered. After recording, the speech signal is processed as an image by Power Spectrum Estimation using Burg's method. For feature extraction, classification and hence recognition, the algori[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2002 Z.1 209-217
PL Praca ta prezentuje niektóre zastosowania algorytmu z wcześniejszego artykułu [2]. Zastosowany algorytm do pisma ręcznego jest aplikowany tutaj na obrazach, takich jak fotografie, obrazy o charakterze medycznym i podpisy. Ścienianie jest ważne w wielu zastosowaniach z dziedziny rozpoznawania wzorców[...]
EN The article presents a new algorithm with its computer implementation and applications in texts, pictures and medical organs description. This is very important for a number of applications in pattern recognition, like, for example, data compression, transmission or saving. Some interesting results [...]
16
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Artykuł porusza problem przetwarzania mikroskopowych zdjęć stopów MgCa pod kątem poprawnej segmentacji i ekstrakcji ziaren. W tym celu wykonany został przegląd literatury z dostępnymi   obecnie   popularnymi   metodami   segmentacji, a następnie wybrane zostały trzy metody charakteryzujące się wysok[...]
EN The paper addresses the problem of image processing of MgCa alloys microstructures. The main objective of the paper is focused on segmentation of images obtained from optical microscope. For this purpose three methods were selected, which offers high reliability in application to noised and highly d[...]
17
80%
Image Processing & Communications
EN A new impulse detection and filtering algorithm is proposed for restoration of images that are highly corrupted by impulse noise. It is based on the average absolute value of four convolutions obtained by one-dimensional Laplacian operators. The proposed algorithm can effectively remove the impulse [...]
18
80%
Image Processing & Communications
EN The article presents automatic films registration system for printed circuit board exposure units. The conditions and criteria of alignment deviation evaluation for selected registration marks were defined. Proposition of a mechatronic unit built on a base of two or four movable cameras and 6-axis f[...]
19
80%
Machine Graphics and Vision
EN The paper presents the diagnostics of parenchyma echogenicity and organ dimensions in thyroid examinations in case of the Hashimoto's disease using image processing methods. In case of discovering focal changes within the thyroid, a method for their pathology evaluation is suggested. The detector pr[...]
20
80%
Machine Graphics and Vision
EN Modern geographic information systems (GIS) have a wide range of applications, including town-planning, town traffic control, ecology, logistics and others. These GIS require frequent update's using information supplied by aerospatial cartographic images. The standard approach to processing aerospat[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last