Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-energy ball milling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper presents a simple way to improve the photocatalytic properties of titanium dioxide using mechanochemical method. The TiO2 (Anatase) powders was subjected to high-energy ball milling in dry environment and in methanol. It has been shown that it is possible to induce the phas[...]
2
88%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 462--470
EN This paper presents mechanochemical synthesis as an alternative to the traditional high-temperature synthesis of advanced electrotechnical ceramic materials with a perovskite-type structure. The reaction conditions for high-energy ball milling, e.g. reaction environment, energy of milling and additi[...]
3
88%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 2 257--263
EN The study shows the advisability of using a mechanochemical synthesis method, based on a high-energy planetary ball milling, to a modification of barium titanate by a vanadium doping. This method improves useful properties of BaTi0:95V0:05O3 as a capacitor material. It has a high value of electric p[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1043--1046
EN In the present work, we have examined the effect of Ti on the properties of Fe-Y2O3 alloys. The result showed that the addition of Ti was effective for improving mechanical properties. This is due to the reduction of oxides by Ti during mechanical alloying and hot-consolidation[...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 3 1017--1022
EN Mixture of nickel and titanium powders were milled in planetary mill under argon atmosphere for 100 hours at room temperature. Every 10 hours the structure, morphology and chemical composition was studied by X-ray diffraction method (XRD), scanning electron microscope (SEM) as well as electron trans[...]
6
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1301--1307
EN Mixture of nickel and titanium powders were milled in planetary mill under argon atmosphere for 100 hours at room temperature. Every 10 hours the structure, morphology and chemical composition was studied by X-ray diffraction method (XRD), scanning electron microscope (SEM) as well as electron trans[...]
7
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Microstructure and magnetic properties analysis of barium ferrite powder obtained by milling and heat treatment Design/methodology/approach: The milling process was carried out in a vibratory mill, which generated vibrations of the balls and milled material inside the container. After milli[...]
8
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Analysis of microstructure and magnetic properties of BaFe12O19 powder obtained by milling and annealing of Fe2O3 and BaCO3 precursors. Design/methodology/approach: The mixture of iron oxide (Fe2O3) and barium carbonate (BaCO3) powders was used to obtain BaFe12O19 powder by using high-energ[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 701-703
PL Przeprowadzono badania elektrochemiczne, z zastosowaniem metody woltamperometrii cyklicznej oraz pomiarów galwanostatycznych masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia wpływa na mechanizm reakcji oraz poprawia kinetykę pr[...]
EN The black mass recycled from waste Zn-C cells was high-energy ball milled to study mechanism and improve the kinetics and discharge capacity of cathode mixts. The optimum milling time was 3 h according to measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g.
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Microstructure and magnetic properties analysis of barium ferrite powder obtained by milling and heat treatment. Design/methodology/approach: the milling process was carried out in a vibratory mill, which generated vibrations of the balls and milled material in side the container during wh[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The work presents the microstructure characterization of Co77Si11,5B11,5 metallic glass after high-energy ball milling and heat treatment processes. Design/methodology/approach: The studies were performed on ribbon prepared by melt spinning and this ground in high-energy vibratory ball mil[...]
12
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2B 1235--1239
EN In this research, effect of the various mechanical milling process on morphology and microstructural changes of nano and micron Al-powders was studied. The milling of Al-powders was performed by both high energy and low energy ball milling process. The influence of milling (pulverizing) energy on th[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 697-700
PL Przeprowadzono badania elektrochemiczne z zastosowaniem metody galwanostatycznej. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych z dodatkiem ekspandowanego grafitu przyczynia się do wzrostu pojemności rozładowania badanych mie[...]
EN The black mass recycled from waste Zn-C cells and admixed with expanded graphite was high-energy ball milled to improve the discharge capacity of cathode mixts. The capacity increased along with time of milling according to the measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g.
14
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem pracy była próba wykorzystania procesu mechanicznej syntezy mieszaniny tlenku żelaza (Fe203) i węglanu baru (BaC03) do wytworzenia proszków BaFei2Oi9. Proces mielenia przeprowadzono w młynie wibracyjnym w czasie 10, 20 oraz 30 godzin. Rozkłady wielkości cząstek proszków wykazały, że wielkość c[...]
EN The aim of the paper was a trial of using mechanical alloying process of mixture iron oxide and barium carbonate to produce BaFei2Oi9 powders. The milling process was carried out in a vibratory mili for 10, 20 and 30 hours. The size distributions of powder particles showed that the size of tested pa[...]
15
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The formation of cermet consisting of Cu(Al) solid solution and aluminium oxide was discussed. The composite synthesized by high-energy ball milling carried out in a laboratory planetary mill. Salt and active metal, Cu-hydroxycarbonate and powdered aluminium, were used as the starting materials. Pha[...]
16
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 191-201
PL Przeprowadzono badania procesu rozdrabniania struktury ferrytów baru w trakcie ich długotrwałego mechanicznego mielenia w młynie kulowym. Stwierdzono, że wielkość cząstek proszku zmniejsza się od wartości 340 nm dla materiału wyjściowego do 50 nm dla czasów mielenia dłuższych niż 100 h, po czym pozo[...]
EN Studies of structure refinement, in the course of high-energy ball milling, were performed for barium ferrite material. It has been found that the powder particle size decreases from 340 nm, for the as supplied powder, down to 50 nm for milling times longer than 100 h, thereafter settles down at the[...]
17
38%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The copper hydroxocarbonate with Al mixture was mechanically activated (MA) using a planetary ball mill and the products were examined by scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray microanalysis (EDX). Backscattered electron (BSE) imaging was used to localize the alloy phases fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last