Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graphite electrode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2007 Vol. 14, nr 10 1119-1127
PL Wykonano serię pomiarów elektrochemicznych w celu określenia aktywności katalitycznej oktakarboksyftalocyjaniny kobaltu, cynku i miedzi w anaerobowym utlenianiu związków organicznych zawierających grupę-SH. Badano następujące substraty: 2-tioetanol (TE), L-cysteinę i 1,4-ditio-2,3-butanodiol (DTT). [...]
EN The series of electrochemical measurements were carried out to evaluate the catalytic activity of cobalt, copper and zinc octacarboxyphthalocyanine in oxidation of organic compounds having -SH group. 2-thioethanol (TE), L-cysteine and 1,4-dithio-2,3-butanediol (DTT) were investigated as substrates. [...]
2
100%
Karbo
2000 Nr 10 340-344
PL Zbadano wpływ rozdrobnienia koksu elektrodowego na jego Steksturowanie oraz na Steksturowanie elektrod wyprodukowanych z koksu elektrodowego o różnym stopniu rozdrobnienia. Stopień steksturowania oceniono na podstawie badań rentgenowskich. Przeprowadzono również badania za pomocą mikroskopu scaningo[...]
EN The influence of electrode coke disintegration on its texturing was investigated and on texturing of electrodes manufactured from electrode coke of different degree of disintegration. Degree of texturing was assessed on the basis of X - ray investigations. Also the investigation with the use of scan[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 10 2133--2135
PL Zbadano wpływ modyfikacji węglowych elektrod pastowych na ich przydatność w detekcji 3-chlorofenolu (3-CP). Modyfikacja polegała na dodaniu do past grafitowych różnych ilości (0-100% mas.) pylistego węgla aktywnego Norit SX2. Porównywano prądy pików na woltamogramach rejestrowanych metodą różnicowej[...]
EN Graphite paste electrodes were modified by addn. of various amts. (up to 100% by mass) of com. powdered activated C and used for detection of m-ClC₆H₄OH in aq. soln. (0.5 mmol/L) in presence of Na₂SO₄ (0.1 mol/L) by differential pulse voltammetry. The detection limit for the paste electrode without [...]
4
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last