Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gniazdo formy wtryskowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Dozór Techniczny
2016 z. 5 22--26
PL Istotnym czynnikiem wpływajacym na eksploatacje czesci maszyn jest stan ich warstwy wierzchniej uzyskany z procesów obróbczych i przetwórczych. W praktyce przemysłowej do badań stanu powierzchni powszechnie używane sa profilometry stykowe. Dla dokładniejszego opisu powierzchni coraz częściej stosowa[...]
EN One of the most important factor affecting the exploitation of the machine parts is the surface layer condition after the processes of machining and processing. In industrial practice to study the state of the surface are commonly used Profilometers pin. More frequently for a more detailed character[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 7-8 161-168
PL Jakość wyprasek wtryskowych, a także poprawność przebiegu procesu wtryskiwania, można ocenić na podstawie łatwego do zastosowania kryterium materiałowego jakim jest pomiar ciężaru wyprasek. Celem badań było określenie charakterystyki narzędziowej precyzyjnego wtryskiwania wielogniazdowego na podstaw[...]
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem badań jest przeprowadzenie oceny przebiegu różnych sposobów otrzymywania wtryskiwanych wyprasek z tworzyw polimerowych i zaproponowanie technologii ich produkcji. Zostały przeprowadzone analizy komputerowe dwóch alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych wypraski za pomocą programu do symulacji [...]
EN The aim of study is to assess the technology review of plastic mold parts and to propose the modification of its production. Analyzes were performed by simulation program Moldflow Plastic Advisor (MPA) and two alternative constructional solutions were proposed. Results of the simulation are technolo[...]
4
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 129-143
PL Sposób doprowadzenia tworzywa do gniazda formującego formy wtryskowej i związane z doprowadzaniem wielopunktowym, powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa ma wpływ na zmianę wielu właściwości, głównie mechanicznych i cieplnych, w tym na termodynamiczne równanie stanu tworzywa wypraski. W art[...]
EN The method of injection moulding cavity feeding and creation of weld lines, connected with multiple gates have on influence on the properties of moulded parts, mainly on the mechanical and thermal properties and also on the form of the thermodynamic equation of the state of the polymer. The p-upsilo[...]
5
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Temperatura formy jest parametrem przetwórstwa, który znacząco wpływa na przepływ tworzywa w formie wtryskowej (traktuje o tym wiele publikacji naukowych). Jednak w rzeczywistych procesach często pole temperatury powierzchni formy jest nierównomierne. Publikacja jest próbą odpowiedzenia na pytanie z[...]
EN The mould temperature is factor which has a significant influence on melt polymer flow in the mould cavity during injection molding process (it was described in many different scientific publications). However, in the real processes often proved that the surface temperature of the mold is patchy (no[...]
6
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono możliwości badawcze eksperymentalnej formy wtryskowej wyposażonej w osiem niezależnych układów chłodzenia. Forma została wyposażona również w cztery termopary umieszczone bezpośrednio pod gniazdem formującym. Głównym celem wykonania formy była analiza wpływu pola temperatury[...]
EN The research capabilities of experimental mould with eight independent cooling circuits were presented in the article. The main aim of the research was to determine the effect of the normal process of injection moulding on the temperature change in different areas of the mould and obtained moulding.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last