Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas-steam power plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
2
100%
Rynek Energii
2013 Nr 5 26--33
PL W Polsce pierwszy blok gazowo-parowy zbudowany został w Elektrociepłowni Gorzów, oddano go do eksplo-atacji w roku 1999. W kolejnych kilku latach udało się zbudować jeszcze pięć takich instalacji, wszystkie kogeneracyjne. Ostatnia z nich została oddana do użytkowania w EC Starachowice w końcu 2004 r[...]
EN The first combined cycle power generation unit in Poland has been built in Gorzów CHP Plant – it was commissioned in 1999. Over last few years five more such systems have been built, all as CHP units. The last of them was commissioned in Starachowice CHP Plant in late 2004 and its operation led to o[...]
3
100%
Informacja Instal
2000 Nr 1 (191) 14--16
PL Omówiono główne charakterystyki małych elektrociepłowni gazowych i parowo-gazowych. Przedstawiono wyniki porównania wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych instalacji z silnikami tłokowymi oraz turbinami gazowymi. Wskazano na kierunki dalszego rozwoju układów z turbinami gazowymi.
4
67%
Rynek Energii
2017 Nr 6 33--40
PL Technologie wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla stanowią rozwiązanie pozwalające na produkcję energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi z zerową lub prawie zerową emisją gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. W artykule przedstawiono charakterystykę elektrowni gaz[...]
EN Carbon dioxide capture and storage technologies are a solution allowing for electricity generation in power plants using fossil fuels with zero or nearly zero emissions of greenhouse gases, including carbon dioxide. The paper presents characteristics of combined cycle power plants with applied advan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last