Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gęstość zaludnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu interpretowania wartości dyskretnych, które w rzeczywistości mają charakter ciągły. Często można się spotkać z problemem interpretacji wartości zmierzonych. Pomiary wykonywane są w konkretnym punkcie, jednak zakłada się, że wartość jest aktualna w całym o[...]
EN The objective of the article is to present the issue of interpreting discrete values which, in reality, have a continuous character. The problem how to interpret measured values is quite frequent. The measurements are made at a certain point, still, it is assumed that the value is real in the all su[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W świetle "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej" komunikacja tramwajowa stanowić powinna główny środek transportu miejskiego, podczas gdy autobusy pełnić mają funkcję uzupełniającą i dowozową. W osiągnięciu tego przeszkodzić może jednak zbyt niska gęstość zabud[...]
3
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 3-5
4
63%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 3 95--106
PL W artykule przedstawiono autorską metodę opracowania mapy gęstości zaludnienia miasta Krakowa. Podstawowymi materiałami wykorzystanymi w procesie opracowania mapy były: ortofotomapa ze zdjeć lotniczych oraz ogólnie dostępne dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach wyb[...]
EN The paper presents an original method for developing a population density map for the city of Cracow. In the process of making the map there were used aerial orthophotomaps and some generally accessible data about the population within the constituencies in Cracow. Additionally, the city map and, in[...]
5
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 192--195
PL Artykuł jest próbą szukania odpowiedzi na pytanie o przyszły kształt środowiska mieszkaniowego pośród zapisków z podróży tam, gdzie przyszłość już nadeszła – w prototypie wielkich metropolii, których podstawowym współczynnikiem jest intensywność, skala i gęstość – Hongkongu.
EN The article is trial of looking for answer on the question about the future shape of housing environment among records from travel there, where the future has just come – in the prototype of huge metropolises, which basic factor is intensity, scale and density – Hong Kong.
6
63%
Roczniki Geomatyki
EN Population mapping, in general, has two purposes: firstly, to cartographically portray the extent and density of population across an area of interest, and secondly, to derive a quantitative estimation of population density for use in subsequent spatial analytical modeling tasks. A cartographic port[...]
7
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Tematem publikacji jest zaadaptowanie dazymetrycznej metody mapowania powierzchni statystycznej do badania gęstości zaludnienia oraz skartowania rozmieszczenia ludności Krakowa. Opracowania ludnościowe dla miast są ważne w aspekcie planowania przestrzennego i urbanistycznego oraz sporządzania analiz[...]
EN This publication attempts to adapt the dasymetric method of mapping statistical areas to study population density and carry out the mapping of population distribution of the city of Krakow. Population studies of cities are an important issue, both from a spatial and urban planning point of view and [...]
8
51%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 1 165--169
EN Little Owl is a rapidly declining farmland species across Central Europe, however its population status is poorly known in Hungary. The main aim of this study was to determine the distribution and population density of Little Owl in Hortobagy National Park (northeastern Hungary), which is characteri[...]
9
51%
Geoinformatica Polonica
2001 T. 3 17-28
PL W pracy przedstawiono relacje pomiędzy wysokością bezwzględną a użytkowaniem ziemi oraz zaludnieniem w kilku łańcuchach górskich: Alpach, Himalajach, Karpatach, Kaukazie i Pirenejach. Wykorzystano dostępne w Internecie dane globalne: cyfrowy model wysokości GTOPO30, mapy użytkowania ziemi Global Lan[...]
EN The paper presents the relations between altitude a.s.l. and land use and population distribution in several mountain chains: the Alps, the Himalaya, the Carpathians, the Caucasus and the Pyrenees. In the study the global data sets were used, available on the Internet: GTOPO30 digital elevation mode[...]
10
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: W artykule opisano metodykę analizy ryzyka grupowego dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem. Projekt i metody: Do określenia poziomu ryzyka związanego z transportem drogowym towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem zastosowano dane pr[...]
EN Objective: This paper describes the methodology for analysing the societal risk involved in road transport of dangerous goods. Project and methods: Spatial data covering the whole territory of Poland were used to determine the level of risk involved in the transport of dangerous goods by road. The G[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last