Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fracturing fluids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 191--198
EN With the International Energy Agency (IEA) projecting that the global demand for natural gas to increase by 50% from 2010 to 2035, the exploration of unconventional gas reserves (e.g. shale gas, tight gas and coal bed methane) will gain increasing importance as conventional gas reserves become more [...]
2
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2014 Vol. 31, no. 1 167--178
EN Hydraulic fracturing treatments of shale gas reservoirs is pumping process in which millions of gallons of fracturing fluids mixed with proppant materials and thickening agents are pumped into the target shale formation. Fluids are used to create the fractures in the formation and to carry a proppin[...]
3
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2012 Vol. 29, no. 2 355--366
EN Proppant concentration is one of the main parameters used to design, characterize and describe hydraulic fracturing process, as well as properties of proppant transport and fracturing fluid such as viscosity and viscoelasticity. Low viscosity fracturing fluids decrease proppant transport capability [...]
4
75%
Nafta-Gaz
PL Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową powoduje zainteresowanie zagadnieniami stymulacji wydobycia zasobów, także tych nie dających się wydobyć tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie metod szczelinowania jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego, rów[...]
EN Part of the studies presented in this report were carried out under ENFLUID – Polish-Norwegian research cooperation project funded by the National Center for Research and Development. The project was implemented by the following listed partners: Silesian University of Technology – promoter, INiG – P[...]
5
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 139--148
PL Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową powoduje zainteresowanie zagadnieniami stymulacji wydobycia zasobów, także tych niedających się wydobyć tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie metod szczelinowania jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego, równ[...]
EN The increasing demand for oil has caused interest in issues stimulating the extraction of resources, including those which cannot be exploited by traditional methods. Therefore, the improvement of fracturing processes is today one of the most important tasks in the field of oil production, especiall[...]
6
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 12 1092--1100
PL Szczelinowanie hydrauliczne jest obecnie najpopularniejszą metodą stymulacji złóż gazu i ropy w formacjach niekonwencjonalnych. Jest ono niezbędne do umożliwienia eksploatacji złóż węglowodorów z formacji o bardzo małej przepuszczalności, tj. tight gas. Pokłady węgla oraz łupki gazonośne nie mogą by[...]
EN Hydraulic fracturing is now the most popular method of stimulating gas and oil reservoirs in non-conventional formations. Fracturing is necessary to enable the production of hydrocarbon from formations of very low permeability, i.e. tight gas, coal and gasbearing shales deposits, that cannot be expl[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1303--1307
PL Zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w szczególności biocydów, czyli środków zapobiegających rozpadowi polimeru, będącego głównym dodatkiem do płynów szczelinujących. W celu ograniczenia ilości zużycia ś[...]
EN The guar polymer and foaming agent-contg. aq. fracturing fluid was modified by addn. of 3,3’-methylene-bis-5-methyloxazoline (I), 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide or glutaral biocides or UV-irradiated to avoid biodegrdn. of the guar. The UV-irradn. was less efficient than the use of biocides. The b[...]
8
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 575--580
PL Materiały podsadzkowe stosowane w zabiegach hydraulicznego szczelinowania dzielą się na kilka rodzajów. Są to: piasek kwarcowy odpowiednio przygotowany, żywicowane materiały podsadzkowe, materiały ceramiczne, spieki. Podstawą takiego podziału jest wytrzymałość tych materiałów na działające w szczeli[...]
EN The paper reports results laboratory investgation of interactions betwenn fracturing fluids and resin-coated proppants (RCP). Those include: — the RCP effect on fluid pH, — the influence on fluid viscosity and stability, — the effect on crosslinking and breaking fracturing fluid.
9
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 9 578-582
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmierzających do opracowania i przygotowania do wdrożenia cieczy szczelinujących na bazie węglowodorów. Ciecze takie są stosowane do zabiegów hydraulicznego szczelinowania w złożach szczególnie wrażliwych na kontakt z wodą. Zaprezentowane ciecze [...]
EN Laboratory research to prepare and properties study of hydrocarbon fracturing fluids were presented in this paper. This kind of fracturing fluids are usually used for hydraulic fracturing of extremely water sensitive formations. Ekoterm Plus heating oil and commercially available chemicals were used[...]
10
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 7 254--258
PL Gaz naturalny uzyskiwany z formacji łupkowych jest powszechnie nazywany gazem łupkowym. Hydrauliczne szczelinowanie jest procesem zastosowanym do wydobycia gazu łupkowego, jak też w pewnych przypadkach ropy, z zasobów łupkowych. Gaz łupkowy stał się ważnym na rynku energetycznym, szczególnie w USA. [...]
EN Natural gas produced from shale formations is commonly referred to as a shale gas. Hydraulic fracturing is a process used to extract the shale gas, and in some cases oil, from shale reserves. Shale gas has become an important in the energy supply market, particularly in the U.S.A. This paper discuss[...]
11
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 47--53
PL W zabiegach hydraulicznego szczelinowania formacji łupkowych wykorzystywanych jest wiele rodzajów płynów szczelinujących. Najczęściej wykorzystuje się w nich ciecze o nazwie ,,slickwater’’, dla których uzyskuje się duże efektywności wykonanych zabiegów, mierzone między innymi poprzez parametr stymul[...]
EN The treatments of hydraulic fracturing of shale gas reservoirs uses many different types of fracturing fluids. However, most often they are slickwater liquids, very effective in the treatments. The effectiveness is measured, among the others, by the SRV (Stimulation Reservoir Volume) parameter. This[...]
12
63%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań oddziaływań płynów stosowanych do zabiegów hydraulicznego szczelinowania łupków z ośrodkiem geologicznym i z płynami złożowymi. W badaniach tych wykorzystano kompozycje płynów szczelinujących typu „slickwater” na bazie środka redukującego opory przepływu i płyn[...]
EN The article presents the results of the fluids interactions used in shale hydraulic fracturing treatments with formation and with formation water. In these studies, the friction reducers based fluid (slickwater) and linear polymer based fluids were used. The following phenomenon: swelling of clay mi[...]
13
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 9 684--689
PL Obecność różnorodnych zanieczyszczeń w odpadach przemysłowych oraz możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby substancjami toksycznymi, które nie są wymieniane w obowiązujących wykazach środków toksycznych, stwarza konieczność przeprowadzania badań własności toksycznych[...]
EN The presence of various pollutants in industrial waste and the possibility of surface and underground waters, and soil contamination with unknown substances (not listed as toxic substances) creates the necessity to examine soil, water and waste toxic properties with the use of toxicological tests of[...]
14
51%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL W trakcie wydobywania węglowodorów mamy często do czynienia z negatywnym i niebezpiecznym zjawiskiem przemieszczania się piasku. Zastosowanie pakera żwirowego stanowi podstawowy sposób zabezpieczenia przed napływem piasku do otworu. Metodę tę stosuje się w inżynierii naftowej od lat pięćdziesiątych [...]
EN During the hydrocarbon production, the formation sand movement has a frequent negative influx to the process because of its hazardous nature. Gravel pack placement is a common well treatment procedure for prevention of formation sand flow to the wellbore. This method is used in petroleum engineering[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last