Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono przebieg 65.Światowego Kongresu Odlewnictwa, który w dniach 20-24 października 2002 roku odbył się w Korei Płd. Motto tego Kongresu "Innowacje w w odlewnictwie na XXI wiek" było wielkim przeżyciem dla ponad 600 uczestników, którzy przybyli z 33 krajów. W sprawozdaniu zamieszczono spis[...]
EN The course of the 65th World Foundry Congress which took place in Gyeongju in South Korea in the period of 20th to 24th October 2002 was presented. The motto of this Congress was "Innovations in foundries for the 21st Century". Over 600 participants from 33 countries took place in the Congress and i[...]
2
100%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 22 5-8
PL W artykule przedstawiono pozycję rynkową przemysłu odlewniczego jako kooperanta i samodzielnego producenta oraz kierunki rozwoju technologii odlewniczej zmierzające do włączenia jej we wspólny proces wytwarzania; omówiono szanse i możliwości, jakie daje inżynieria symultaniczna, która stanowi nową s[...]
EN Tendencies in foundry practice towards inclusion of the latter into the up-to-date manufacturing process. Simultaneous engineering as a new method of organizing processes of construction, manufacture and marketing of cast elements as a competitive process for other manufacturing processes.
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z okazji V Kongresu Odlewnictwa Polskiego i Jubileuszu 150 lat Odlewni Żeliwa "Drawski" S.A. autor nawiązał do historii, stanu teraźniejszego i możliwych kierunków rozwoju odlewnictwa jako jednej z ważnych technik wytwarzania. Zostały omówione czynniki decydujące o dalszym rozwoju odlewnictwa w skal[...]
EN On the occasion of the V Congress of the Polish Foundry Engineering and 150th anniversary of the Iron Foundry DRAWSKI SA the Author refers to the history, the actual state and the possible directions of the development of the foundry engineering as one of the important production technologies. There[...]
5
100%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
6
80%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the nature of process management and the basic process analysis. A general model of process management in a foundry is showed. The essential activities of processing, systems and change management are described. There is also presented a problem of effectiveness, efficiency and p[...]
7
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
8
80%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL W opracowaniu dokonano syntezy zasad projektowania gniazd formowania, będących głównym składnikiem w strukturze produkcyjnej odlewni. Do najważniejszych zasad zaliczono: wybór technologii wytwarzania form, wybór zaspołów technologicznych i oprzyrządowania, wybór struktury mechanizacji procesu formow[...]
EN The synthesis of the designing of the moulding stands was made in this study. They are the most important component of the production structure of the foundries. The basic principles are the choice of the technique of making moulds, the choice of the technologicall outfits and tools, the choice of t[...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
10
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
11
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
12
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono relacją z dyskusji przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie METALODLEW SA w Krakowie, w której wzięło udział ośmiu pracowników odlewni, a także z działów przygotowania i kontroli produkcji. Tematem dyskusji proponowanej przez redaktora naczelnego Przeglądu Odlewnictwa była "jakość". W trakc[...]
EN A report from the discussion in the Enterprise METALODLEW SA in Kraków is presented. Eight foundry workers as well as workers from the production preparation and its control took past in the discussion. The subject of the discussion, announced by the Editor-in-Chief of Przegląd Odlewnictwa, was "qua[...]
13
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przestawiono działalność Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie, która w bieżącym roku obchodzi 10-lecie swego istnienia. W tym okresie czasu, Spółka przygotowała się do nowych warunków, które narzuciła gospodarka rynkowa. Sukcesem firmy było pozyskanie nowych klientów i zmiana asortymentu pr[...]
EN In the article the activities of Odlewnie Polskie SA are presented. The firm celebrates ten years of its activities this year. In this period of time, the Company prepared itself to the new conditions, which were imposed by the market economy. The success of the firm could be achieved not only by t[...]
14
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z przedstawionego porównania danych liczbowych zaczerpniętych ze spisów światowej produkcji odlewów opublikowanych w Modem Casting wynika, że kraje należące i kandydujące do UE wyprodukowały w 2001 r. 21,7proc. światowej produkcji odlewów. Ta ostatnia grupa krajów (zaliczona do UE) produkuje więcej [...]
EN From the presented comparison of the numerical data gathered from the census of the world production of castings published in Modern Casting it results that the countries belonging to the European Union and the candidates to access it produced 21.7% in the year 2001 of the total world casting produc[...]
15
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono przebieg 2. Międzynarodowej Konferencji nt ekonomicznych problemów w produkcji odlewów, która odbyła się w dniach 22-24. października 2002 r. w Brnie. Organizatorami tej konferencji byli: Stowarzyszenie Czeskich Odlewników i Zrzeszenie Czeskich Odlewni przy współpracy z Zarządem Targów[...]
EN The course of the Second International Conference concerning the economic problems in the production of castings was presented. The Conference took place in Brno on n22nd-24th October 2002. The organisers of this Conference were the Czech Foundrymen's Association and the Czech Foundry Society with t[...]
16
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 22 8-15
PL Dynamiczny postep techniczny w wielu dziedzinach przemysłu, w tym również w odlewnictwie, spowodowal, że coraz częściej do przygotowania produkcji i wytwarzania odlewów stosuje sie wspomaganie komputerowe; wymusza ono korzystanie z wysokiej jakości sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramo[...]
EN Dynamic technological progress in many branches of industry, including foundry practice, has caused the computer assistance to be more and more frequently used in preparation of production and making casting. This requires using a high quality computer hardware, specialistic, software and the lates [...]
17
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Projektowanie struktury przestrzennej odlewni dotyczy rozmieszczenia składników strukturalnych na terenie zakładu. Ze względu na złożoność problematyki projektowania konieczne jest wprowadzenie metod, które usprawnią sam proces i przyczynią się do osiągnięcia optymalnych rozwiązań. W artykule przyb[...]
EN The designing of the spatial structure of the foundry refers to the arrangement of the structural components on the premises of the factory. Regarding the complexity of the designing problems, it is necessary to introduce methods which can improve the process itself and reach the optimum solutions. [...]
18
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych kompozytów na osnowie AlMg5 z cząstkami SiC pokrytymi reaktywną warstwą SiO2 o różnej grubości. Stwierdzono, że w wyniku reakcji osnowy z warstwą SiO2 powstają drobne kryształy MgO i Al2MgO4. Ujawniono, że w warstwie reaktywnej występuje strefowy rozkła[...]
EN The results of microstructural examination of composites with AlMgS matrix containing SiC particles covered with reactive SiO2 layer of various thickness have been presented. It has been found that tiny MgO and Al2MgO4 crystals are created as a result of reaction between the matrix and the SiO2 laye[...]
19
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Opracowano mikrokomputerowy system pomiarowy przeznaczony do badań typowych zjawisk spotykanych w odlewniczych procesach technologicznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz przygotowane oprogramowanie do sterowania procesem zbierania i przetwarzania danych czynią z systemu skuteczne narzędz[...]
EN It has been shown in this paper the degradation failure of cast technological tooling used for the conveyance of parts to be carburized in gas carburizing furnaces. It has been studied on the example of the guide grate and fixture assembly consisted of guide and intermediate grates. The wear of cast[...]
20
80%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last