Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotosynteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 475-486
PL Energia chemiczna zawarta w biopaliwach różnego rodzaju jest wynikiem konwersji energii promieniowania słonecznego w energię wiązań chemicznych biomasy. Dla każdego z etapów biokonwersji tzn. procesu fotosyntezy, wzrostu biomasy, konwersji biomasy w formę biopaliwa oraz spalania biopaliwa, można spo[...]
EN Chemical energy includes in different kind of biofuels comes from conversion the solar radiation energy to chemical bonding energy in the biomass. For each the phase of bioconversion processes i.e. photosynthesis, growing biomass, conversion of biomass to biofuel form and combustion of biofuels, it [...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 126-127
3
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 4 64-65
PL Podstawowym naturalnym źródłem energii w przyrodzie są procesy fotosyntezy, przetwarzające energię słoneczną u roślin autotroficznych gromadzoną w różnego rodzaju produktach (celuloza, lignina, cukry oraz oleje). Na naszym globie rośliny produkują rocznie od 170 do 200 miliardów ton biomasy, z który[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 223-231
PL Do badań wzięto dwie odmiany pomidora szklarniowego: Starbuck F1 i Admiro F1 firmy De Ruiter Seeds. Rośliny pomidora sadzono na matach z wełny mineralnej 10.02.2010 r. w 3 kamerach o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio po posadzeniu roślin w dwóch kamerach zainstalowano lampy: 9 sztuk metalohaloge[...]
EN In this experiment two cultivars of the tomato were used Starbuck F1 and Admiro F1 provided by company De Ruiter Seeds. Plants were planted on the slabs of mineral rockwool on the 10th February, 2010 in the 3 greenhouse climate controlled chambers 60 sq. meters each. Directly after transplantation t[...]
5
75%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 7 375--378
PL Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę w naszej egzystencji odgrywają rośliny. To właśnie one dały życie na naszej planecie. Stworzyły atmosferę, stymulowały ewolucję. Dzięki nim istnieją zwierzęta i ludzie. Ta fundamentalna prawda jakoś nie trafia do świadomości dzisiejszego cywilizowanego cz[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 11 126-130
PL Rozwiązanie problemu CCS - sekwestracji węgla - można osiągnąć przez masowe wydzielanie tlenu O2 z dwutlenku węgla CO2, a nie przez separowanie dwutlenku węgla z powietrza i gazów spalinowych i chowanie w pojemnikach lub zatłaczanie do podziemnych przestrzeni porowych lub, nasycanie solanek. Proste [...]
EN The problem of Carbon Capture and Storage (CCS) is confused with the "carbon dioxide and storage" somewhere underground; the latter involves expensive technologies and remains environmentally dubious. Simple technology for mass removing of excess atmospheric CO2 with relaxing free oxygen back to atm[...]
7
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono zmiany niektórych parametrów fotosyntetycznych liści roślin kapusty (Brassica oleraee L, cv. Gloria di Enkhouizen 2) wywołane nadmiarem chelatu Cu(II)-EDTA w środowisku odżywczym roślin. Hodowlę roślin przeprowadzono w kulturach wodnych na pożywce Hoaglanda o pH 5,7 uzupełnione[...]
EN Changes of some photosynthetic parameters were studied in younger and older leaves of cabbage plants (Brassica oleracea L, cv. Gloria di Enkhouizen 2) grown in water solution (PH 5.7) containing Cu(II)-EDTA chelate, in which the molar ratio of the metal (M) to the ligand (L) was 1:0.5 and 1:1. Such [...]
8
63%
Chemia Analityczna
PL W pracy zastosowano membrany tylakoidowe do konstrukcji jednorazowych, elektrochemicznych bioczujników do wykrywania herbicydów. Wykorzystują one oddziaływanie między określoną klasą herbicydów, a kompleksem białkowym występującym w membranach tylakoidowych fotosystemu II (PS II). Opracowana metoda [...]
EN In this work thyiakoid membranes were used to build up a disposable electrochemical biosensor for herbicides detection. The detection was based on the interaction between a class of herbicides and a protein complex present on thyiakoid membranes, the photosys- '' tern II (PSII). The reported method [...]
9
63%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 7 389--397
PL Naszą Ziemię nie od rzeczy nazywamy Zieloną Planetą, gdyż porastają ją zielone rośliny, a przede wszystkim lasy, choć morza i oceany też kipią życiem w tym względzie, czego gołym okiem z brzegu nie widzimy, chyba że jest to rzęsa wodna, ale to pływająca roślina. Zwłaszcza teraz na wiosnę zieleń u na[...]
EN Photosynthesis on the Earth is disscused as the only origin of life and spectacular biodiversity on our planet. It is perfect factory of huge amounts of biomass, including cellulose. Pulp and paper industry is minor consumer of wood, using only 0.2–0.3% of annual growth of cellulose.
10
63%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 4 693--703
EN Ozone-sensitive and -resistant tobacco plants and an ozone-sensitive bean were employed in this experiment. Plants were exposed at two different sites varying in ozone level, within Poznań city and in a remote forestry area. Net photosynthetic rate (PN), stomatal conductance (gs
11
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 207--213
PL Celem pracy było zbadanie wpływu nadmiaru kobaltu w podłożu na te parametry aparatu fotosyntetycznego fasoli szparagowej odmiany Dakota, które w fizjologii stresu przyjmowane są jako miara stresu abiotycznego. Uprawę fasoli przeprowadzono w kulturach wazonowych, w fitotronie. Kobalt zastosowano w fo[...]
EN The aim of the study was to examine the effect of cobalt excess in the substrate on these parameters of the photosynthetic apparatus of string-bean cv. Dakota which are assumed to be a measure of abiotic stress in stress physiology. String-bean was grown in pot cultures in a greenhouse. Cobalt was a[...]
12
63%
Polish Journal of Ecology
EN An expression of plants response to light availability is their shade tolerance which refers to the capacity of a given plant to tolerate low light levels. Survival in a shaded environment can determine phenotypic consequences at morphological and/or physiological levels and such changes may be cruc[...]
13
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 3 50--53
PL W artykule przedstawiono panel sterowniczy z ekranem dotykowym. Przeznaczony jest on do sterowania systemów wspomagających rozwój roślin. Umożliwia on kształtowanie emisji światła zarówno w czasie, przestrzeni i w widmie. Pozwala na odtwarzanie uprzednio przygotowanych programów odpowiednich dla róż[...]
EN TFT Human Machine Interface with touchscreen is presented. It is designed to work in plant grow light system. It allows forming the light emission in time, space and spectrum. It can replay different prepared programs for various species and stages of plant growth. Thanks to it a system in which the[...]
14
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2015 Z. 268 73--82
PL Rośliny truskawki (odmiany „Elsanta” „Grandarosa”) uprawiane w szklarni w okresie zimowo-wiosennym (luty-maj) doświetlano przy pomocy lamp sodowych lub LED (diody emitujące światło czerwone, niebieskie oraz w zakresie bliskiej podczerwieni). Kombinację kontrolną stanowiły rośliny rosnące w warunkach[...]
EN The objective of the study was to evaluate the physiological response and growth of strawberry plants grown under different light treat-ment. During cultivation period (February-May), the plants (two cultivars: ‘Elsanta’, ‘Grandarosa’) received supplemental artificial lighting provided by standard h[...]
15
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 75-86
PL Rośliny pomidora uprawiane w szklarni w okresie jesienno-zimowym (listopad - grudzień) doświetlano przy pomocy lamp sodowych lub LED (diody emitujące światło czerwone, niebieskie oraz w zakresie bliskiej podczerwieni). Kombinację kontrolną stanowiły rośliny rosnące w warunkach naturalnego światła. P[...]
EN The objective of the study was to evaluate the physiological response and growth of tomato transplants grown under different light treatment. During cultivation period (November - December), the transplants received supplemental artificial lighting provided by standard high-pressure sodium lamps (HP[...]
16
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 191-209
PL W artykule podano wyniki analizy możliwości zastosowania półprzewodnikowych źródeł światła (LED) w doświetlaniu wybranych gatunków sadzonek roślin. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu doświetlania upraw szklarniowych światłem sztucznym z uwzględnieniem aspektów fotosyntetycznych i fotomorfog[...]
EN The article analyzes the applicability of semiconductor light sources (LED) for illumination of selected plant seedlings. Few chosen problems of supplementary artificial light illumination of greenhouse spices including photosynthetic andmphotomorphogenetic aspects were presented. The studies were p[...]
17
63%
Proceedings of ECOpole
PL Badania przeprowadzono na roślinach kapusty (Brassica olerace L.) odmiany Gloria di Enkhouizen 2, których wzrost przeprowadzono w kulturach wodnych na pożywce Hoaglanda (pH 5,7) uzupełnionej chelatem miedzi Cu(II)-EDTA, w którym stosunek molowy metalu (Me) do Uganda (L) wynosił 1:0,5 oraz 1:1. Param[...]
EN Changes of the parameters of photosynthetic apparatus were studied in younger and older leaves of cabbage (Brassica oleracea L., cv. Gloria di Enkhouizen 2) grown in water solution (pH = 5.7) containing Cu(II)-EDTA chelate, in which the molar ratio of the metal (M) to the ligand (L) was 1:0.5 and 1:[...]
18
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(1) 130--145
PL Tereny zanieczyszczone i odłogowane stanowią opcję dla uprawy roślin na cele energetyczne, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę rozporządzenia dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC). Spełnienie jej wymogów może być po części zrealizo[...]
EN Contaminated and marginal lands are favourable place for biomass feedstock establishment, especially due to European Union directive 2009/28/EC. This strategy not only cover local demand for energy and heat but also can be valuable in those land phytomanagment. The second-generation perennial energy[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 14 169--175
PL W pracy podjęto próbę wyznaczenia metodą video-komputerową powierzchni asymilacyjnej roślin. Badaniami objęto pięć roślin. Badaniom poddano tylko blaszki liściowe mające decydujący wpływ na proces fotosyntezy [Hall 1999]. Celem przeprowadzonych badań było określenie powierzchni asymilacyjnej liści w[...]
EN The paper is an attempt to determine an assimilation surface of plants using a video-computer method. The tests covered five plants. The tests were performed only on leaf blades having decisive effect on photosynthesis process [Hall 1999]. The purpose of the performed tests was to determine the assi[...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2019 T. 35, z. 1 165--176
PL Z raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że rosnąca emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do negatywnych zmian klimatu. Wobec takiego zagrożenia poszukuje się metod prowadzących do ograniczenia emisji do at[...]
EN The reports of Intergovernmental Panel for Climate Change indicate that the growing emission of greenhouse gases, produced from the combustion of fossil fuels, mainly carbon dioxide, leads to negative climate changes. Therefore, the methods of mitigating the greenhouse gases emission to the atmosphe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last