Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  financial sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 58-62
EN Implementation of eurostrategic projects related with use in European Union (EU) energy resources on the terrain of the Commonwealth of Independent States (CIS) meets many obstacles. However, the main problem seems to be lack of clear definition of common interests for all participants in a project.[...]
2
75%
Rynek Energii
2014 Nr 3 20--25
PL W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierd[...]
EN The article shows the analysis of selected companies from the electric power industry in the USA and Poland. The purpose of this article is to assess the financial condition of these entities in terms of their sources of financing, profitability and liquidity. Based on the analysis it can be conclud[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 4 9175--9184, CD3
PL W gospodarce wolnorynkowej występuje tendencja do koncentracji, podobna sytuacja występuje także w sektorze logistyki, gdzie powstaje coraz więcej centrów logistycznych. Rolą centrów logistycznych jest tworzenie wartości dodatkowej w przepływie dóbr, łagodzenie lub eliminowanie uciążliwości, jakie d[...]
EN In the economy there is a tendency to concentrate, a similar situation also occurs in the logistics sector, where there are more and more logistics centers. The role of logistics centers is to create additional value in the flow of goods, alleviating or eliminating the nuisance that logistics activi[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 399-410
PL Prawidłowy wybór źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa jest bardzo trudną decyzją. Dokonując takiego wyboru należy zwrócić uwagę na specyficzne cechy każdej formy finansowania oraz na koszty, jakie będzie ponosić firma korzystająca z danego źródła finansowania. Artykuł prezentuje podobie[...]
EN The adequate choice of a financial source for a firm is always difficult decision. While making decision it is advisablc to takc into consideration the specific feature of every form of the firm finance and the costs that the firm is going to bear. The article shows the profits resulted from the act[...]
5
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2010 R. 34, z. 3 117-130
PL W artykule wykazano złożoność i porównywalność procesu likwidacji kopalń pod względem czasochłonności i kosztów z procesem budowy analogicznej kopalni. Ze względu na częściową odrębność likwidacji kopalni odkrywkowej od takiego przedsięwzięcia w przypadku kopalń podziemnych i otworowych skoncentrowa[...]
EN The paper shows complexity of surface mine liquidation in terms of time and costs to be comparable to the construction of a new open-pit mine. Considering that the liquidation of surface mines differs from liquidation of underground or borehole mines only the technical, legal and financial problems [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last