Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibrous material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustyczn[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 137-142
EN The drawing is one of the most important processes of spinning production. The efficiency of drawing process in many respects determines efficiency of spinning process as a whole. The complete description of drawing process establishes connection between parameters of feeding product and parameters [...]
3
86%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2014 z. 14 81--84
EN The paper presents the comparison of the geometrical properties of porous material and fibrous material with the same fiber diameters and the radius of capillaries. The comparison shows that the geometrical configuration of the fibrous material compared to the porous material induce the effect of su[...]
4
72%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 145-150
PL Materiały kompozytowe, ze względu na pewne swoje właściwości, znalazły zastosowanie w konstrukcjach zwanych lekkimi osłonami balistycznymi. Lekkie osłony balistyczne to różnego rodzaju kombinacje w układzie. Materiał włóknisty, najczęściej na bazie tkanin aramidowych z różnego rodzaju lepiszczem (np[...]
EN Composite materials because of their properties have been used in constructions called the tight ballistic shields. Light ballistic shields are different kind of combination in the system. Fibrous material, mostly based on aramid texture, with adhesive (egg. polymer or epoxy one) is a ballistic lami[...]
5
72%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 3 129--131
PL W 2014 r. na rozwój gospodarki w Europie wpływ miał m.in. wysoki poziom długu publicznego w stosunku do PKB oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, sięgający prawie 12%. Nie bez znaczenia były obawy, że strefie euro grozi kolejna, trzecia recesja. Na brak pozytywnych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego E[...]
6
72%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last