Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental issues
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rozwój jednego z największych skupisk ludzkich, miasta Sao Paulo w Brazyli stwarza konieczność dostarczenia wielkiej ilości materiałów naturalnych do celów budownictwa. Wśród tych materiałów piasek jest jednym z najbardziej używanych zasobów mineralnych. Z powodu wyczerpania się złóż lub z powodu pr[...]
EN The growth of one of the world greatest human agglomerations, the Sao Paulo city, in Brazil, needs a great volume of construction materials for civil work construction. Among these, sand is one of the material resources that has a very high demand. By deposit exhaust or conflicts due to the territor[...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The sediment transport mechanisms in rivers have recently attracted the attention of civil engineers and decision-makers due to its importance for environmental issues and water resources management. The complexity of this phenomenon arises from several assumptions for its theoretical analysis, such[...]
3
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów wywołało potrzebę powstania metod w celu jej dokonania. Pewne próby w tym zakresie już podjęto, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Ponieważ w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz wywierają one[...]
EN Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of[...]
4
88%
Landform Analysis
2011 Vol. 17 199-204
EN Comparison of commonly acting gullying and muddy floods at present (in the post-collectivization period) and in the past (mostly in the period of the 16th to 19th centuries) has showed considerable disparities; they are conditioned by the character of land use and climate changes, mostly in the case[...]
5
88%
Polish Maritime Research
2016 nr 3 64--71
EN The world is facing the challenge of continuously increasing energy consumption. At the same time, the energy resources are getting scarcer. Despite a sudden significant drop of fuel prices worldwide, research activities that focus on reducing the dependence on fossil fuels as a traditional source o[...]
6
75%
Polityka Energetyczna
PL Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony ś[...]
EN An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditio[...]
7
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2005 Nr 3/4 15-20
PL W artykule przedstawiono negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, będącego jednym z głównych podsystemów logistyki. Zaprezentowano również przenikanie się logistyki miejskiej i ekologistyki, których głównym celem jest ochrona środowiska.
EN The paper presents negative direct and indirect influence of different means of transport on environment. System of transport is an important subsystem of city logistics and it's main task is organization of passenger traffic in agglomerations. These operations according to city logistics should ass[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Warstwa ozonowa jest warstwą chroniącą powierzchnię ziemi przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Niektóre z czynników ziębniczych po dostaniu się do górnej warstwy atmosfery niszczą ozon, doprowadzając nawet do tworzenia się tzw. dziury ozonowej. Aby zapobiec takim zjawiskom, wprowadzono [...]
EN The ozone layer is a layer in Earth’s atmosphere which contains relatively high concentrations of ozone. This layer absorbs Sun’s high frequency ultraviolet light, which is damaging to life on Earth. Traditionally, fluorocarbons, especially chlorofluorocarbons were used as refrigerants, but they are[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 4 7160--7169, CD2
PL Wraz z intensywnym wzrostem popularności zaawansowanych urządzeń mobilnych, pojawiają się coraz to nowe ich zastosowania. Jednym z nich jest raportowanie problemów środowiskowych, np. w postaci dzikich wysypisk śmieci, uszkodzeń infrastruktury lub też oznaczania dużych obszarów skażenia. Jednocześni[...]
EN Together with constantly growing popularity of advanced mobile devices, new innovative possibilities for their application arise. One of them is reporting environmental issues like wild landfills, damages to the infrastructure or marking boundaries of large contamination areas. At the same time tool[...]
10
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Środowiskowa ocena obiektów technicznych spowodowała potrzebę powstania metod służących jej realizacji. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, specjalna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów. W se[...]
EN Environmental evaluation of technical objects has created the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of objects. In this series of papers the main [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last