Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 748
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN The present article undertakes the problems of the energy utilization of wood waste in the process of co-combustion with natural gas, with particular consideration being given to ecological effects. Both model and experimental studies have been conducted for several years at the Department of Indust[...]
2
80%
Problemy Ekorozwoju
3
80%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 54--56
PL W artykule opisano zasady działania kotłów komorowych na paliwa stale, ich parametry energetyczne i emisyjne. Porównano ich osiągi z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012, która jest zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową (Machinery Directive) 2006/42/EC. Tylko nieliczne konstrukcje kotłów pozwalają osią[...]
EN In the article working idea, energetic as well as emission parameters are described. Article presents com-parison of their performance parameters with demands from directive PN-EN 303-5:2012, which is in harmony with Machinery Directive 2006/42/EC. Due to the fact that only few constructions of such[...]
4
80%
Challenges of Modern Technology
EN Clathrate hydrates are icelike structures in which water molecules form cavities enclathrating many possible types of guest molecules. Among most important representatives of this group of solid structures are methane and carbon dioxide clathrate hydrates. The first one is widely present in Nature a[...]
5
80%
Journal of KONES
EN In the last few decades the number of vehicles on the roads increased in a great extent and not surprisingly also the number of car wrecks increased simultaneously. These car wrecks representing a significant gross and volume of garbage contain hazardom materials among others, hence it needs to be h[...]
6
80%
Instal
2013 nr 3 14-18
PL Produktywność przemysłu, przynosi korzyści społeczeństwu podnosząc standard życia, długowieczność oraz w ogólności jakość życia. Niestety uboczne skutki aktywności przemysłu odbijają się szkodliwie na lokalnym i globalnym środowisku i konieczne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
EN Industrial productivity is a social dynamics that has brought great benefit to society, raising standard of living, life span and the quality of life in general. Unfortunately byproducts of industrial activity are exerting such harm on the local and global environments that some change must occur to[...]
7
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Operation of any diesel engine understood as energy transfer to a receiver at a fixed time during which the energy is converted and transferred into (in the form of) work and heat. Valuation of operation of diesel engines installed in marine power plants, proposed by the author of this paper, consis[...]
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 2 26-26
9
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 58-62
EN Implementation of eurostrategic projects related with use in European Union (EU) energy resources on the terrain of the Commonwealth of Independent States (CIS) meets many obstacles. However, the main problem seems to be lack of clear definition of common interests for all participants in a project.[...]
10
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 46-51
PL Referat zawiera krótką charakterystykę globalnego wykorzystania biomasy dla potrzeb energetycznych w skali globalnej, w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawiono rolę biomasy w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz redukcji emisji CO2. Scharakteryzowano możliwości konwersji biom[...]
EN The paper highlights the potential contribution of bioenergy to world, European and Polish energy demand. It illustrates the yearly development of electricity, heat and biofuel generation from bioenergy as well as the main conversion options, that are used or under development, for production of hea[...]
11
80%
Izolacje
PL W naszym kraju wdrażane są właśnie zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. EPBD]. We wrześniu 2007 r. znowelizowano mianowicie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009 r. obowiązkowa będzie certyfikacja energetyczna budynków. Świadectwa e[...]
12
80%
Izolacje
PL Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania globalnych działań mających na celu m.in. ograniczanie materiało- i energochłonności produkcji i usług oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Szczególnym przejawem kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, świadczącym jednocześnie o dete[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL Doświadczenie dostawców systemów napędowych wykazuje rosnącą z roku na rok świadomość i znaczące zwiększenie potrzeb klientów w zakresie stosowania rozwiązań energooszczędnych. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt wejścia w życie w połowie 2011 r. dyrektywy UE nakazującej producentom silników wykonywan[...]
14
80%
Izolacje
PL Dążąc do oszczędności w kosztach eksploatacji budynków, projektanci zwiększają termoizolacyjność budynków, a także coraz częściej sięgają po rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną.
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 4 72-77
17
80%
Izolacje
PL Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii ani udziału zużycia energii na potrzeby instalacji c.w.u. w całkowitym bilansie cieplnym budynku.
18
80%
Izolacje
PL Jest już pewne, że aby zapobiec zmianom klimatu, należy ograniczać zużycie energii. Cel ten można osiągnąć przez ograniczenie strat ciepła w budynku oraz przez zastosowanie nowoczesnych wysokosprawnych i niskoemisyjnych systemów produkujących energię.
19
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2011 nr 1 73-84
20
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 6 20-25
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last