Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 960
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 18-20
PL Energia geotermalna jest przyjazna środowisku.Energia pozyskana z gorących wód jest calkowicie odnawialnaNajnowoczesniejsze systemy sterowania zapewniają duże oszczędności i racjonalna gospodarkę cieplną.Niezawodnośc instalacji geo-termalnych i niskie koszty eksploatacji obniżaja cenę wyprodukowanej[...]
2
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 22-24
PL Pompy ciepła nie zostały od razu wynalezione jako urządzenia służące do odzysku energii odnawialnej, ale jako urządzenia chłodnicze, pracyjące w odwróconym obiegu.
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł przedstawia eksperymenty prowadzone w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie.
4
100%
Ekotechnika
2000 nr 2 17-19
PL Turbina Gazowa, stosowana w energetyce wielu krajów, w Polsce jest stosunkowo mało znana. Takie zalety turbin gazowych, jak mały koszt, prostota konstrukcji, elastyczność ruchu, niezależność od źródeł wody i możliwość pełnej automatyzacji powodują, że stosowanie turbin jest bardzo korzystne w elektr[...]
5
100%
Ekotechnika
2001 nr 3 34-35
PL Szkoła Słóneczna funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Kształcenia praktycznego w Bielawie.Oprócz usług dla szkół zawodowych centrum prowadzi także szkolenia kursowe dla monterów instalacji, szczególnie w zakresie termicznych instalacji solarnych do podgrzewania wody
6
75%
Ekotechnika
2000 nr 3 26-28
PL Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wiatru jako źródła alternatywnego dla nowoczesnej energetyki.
7
75%
Ekotechnika
2000 nr 4 46-46
PL Artykul prezentuje pompy ciepła produkowane przez szwedzką firmę Thorens vermepumpar AB.
8
75%
Ekotechnika
2001 nr 3 32-33
PL Artykuł prezentuje typy instalacji fotowoltanicznych stosowanych w energetyce słonecznej
9
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 59--61
PL Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego zagadnieniom niezbędnym w procesie szkoleń instalatorów słonecznych systemów grzewczych. Omówione zostaną: problemy ochrony środowiska, podstawy fizykalne wykorzystania energii słonecznej, konstrukcje nowoczesnych kolektorów słonecznych, sposoby maga[...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 34--36
PL Publikacja charakteryzuje rynek pomp ciepła w Unii Europejskiej, Niemczech i w Polsce. Podano w niej też bieżące działania legislacyjne Brukseli. Ponadto zawarto w niej wskazówki, gdzie można szukać wsparcia dla inwestycji OZE oraz nakreślono perspektywy rozwoju branży.
11
63%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 84-87
PL Publikacja opisuje przykładowy projekt zamocowania rurociągu pionowego z zawieszeniem/podporami sprężynowymi.
12
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 10 32-35
PL Technika kondensacyjna staje się obecnie standardem w nowoczesnych instalacjach grzewczych oraz instalacjach modernizowanych, gdyż wiąże się z nią wiele zalet eksploatacyjnych i finansowych. Instalacje grzewcze, w których zastosowano kotły kondensacyjne, zużywają nawet o 40% mniej gazu czy oleju. Je[...]
13
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 10 40-40
PL W pewnej firmie zainstalowano pompę ciepła typu powietrze/woda w celu sprawdzenia, czy możliwe jest zredukowanie dotychczasowych kosztów ogrzewania przy zastosowaniu tego urządzenia przez cały okres grzewczy.
14
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 10 36-39
PL W artykule opisano kilka różnych realizacji, które mogą być inspiracją zarówno dla inwestorów, jak i projektantów oraz instalatorów.
15
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 83-85
PL W pierwszej części artykułu (PK 5/2005) omówiony został jeden z dwóch referatów wygłoszonych w ramach panelu "Systemy elektroenergetyczne 2020". Nadszedł czas na przedstawienie perspektyw rozwoju elektroenergetyki wg koncepcji M. Chamia.
16
63%
Problemy Jakości
17
63%
Rynek Energii
2001 nr 1 22-25
PL Przedstawiono informacje o zużyciu i wydatkach na energię amerykańskich gospodarstw domowych w powiązaniu ze stopniem ich zamożności oraz wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zużywający energię.
18
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 9 20-23
19
63%
Karbo
1999 Nr 6 196-202
PL Przedstawiono historię rozwoju gospodarki paliwowo-energetycznej w świecie oraz sposoby racjonalnego wykorzystania ograniczającej się bazy surowców energetycznych przy dotrzymywaniu wymogów ekologii oraz uwzględnianiu wzajemnej konkurencyjności węgla, ropy i gazu. Przybliżono możliwości zaspokojenia[...]
EN The paper presents historical development of fuel - energy management in the world and the ways of rational utilisation of reducing energy raw materials base while meeting ecological requirement and consideration of mutual competition of coal, oil and gas. It approximates the possibi-lities to secur[...]
20
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 7-8 86--87
PL Wdrożenie do polskiego systemu legislacyjnego dyrektywy 89/106/EEC dot. wyrobów budowlanych spowodowało uporządkowanie rynku produktów stosowanych w budownictwie i ujednoliciło możliwe interpretacje dopuszczania ich do obrotu. W grupie takich wyrobów znalazły się kominy. Zostały one ujęte w decyzji [...]
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last