Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 175
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1265-1267
PL W artykule przedstawiono rozproszone systemy pomiarowo-sterujące zainstalowane w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S. A.. Omówiono sposoby gromadzenia, wizualizacji i archiwizacji analogowych sygnałów pomiarowych z urządzeń elektrycznych i cieplnych.
EN In the paper the distributed measuring and control systems installed in Heat and Power Plant "Zielona Góra" S. A. are presented. The ways of gathering, visualization and storage of the analog measuring signals from electric and thermal devices are provided.
2
100%
Izolacje
PL W I części artykułu przeprowadzono analizę skuteczności aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków. Jej wynik pokazał, iż wprowadzony w 2009 r. system certyfikacji energetycznej nie spełnił swojej funkcji.
3
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2012 nr 3 16-19
PL Korzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów stwarza stronom szansę na szybkie i niedrogie, a przy tym profesjonalne oraz przejrzyste zażegnanie konfliktu. Sposoby te, zwane w skrócie ADR (Alternative Dispute Resolution), dzięki takim cechom jak dobrowolność, poufność, prostota procedu[...]
4
100%
Izolacje
PL Obowiązek obliczania charakterystyki energetycznej budynków spowodował zasadniczy wzrost zainteresowania projektantów problemem projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Zaproponowana metoda tej oceny [1, 2] budzi wprawdzie poważne kontrowersje [3, 4], jednak samo zwrócenie uwagi n[...]
5
100%
Izolacje
PL Wdrożone w styczniu tego roku wymagania dyrektywy EPBD [1] w postaci uchwalonych rozporządzeń ministra infrastruktury [2, 3, 4] mają wiele wad.liwych zapisów, których konsekwencje poniosą nie ich autorzy, lecz inwestorzy oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego.
6
100%
Schedae Informaticae
2006 Vol. 15 73-93
EN The paper concentrates on problems of short term electri- cal load forecasts. It focuses on application of hybrid systems based on neuro-fuzzy components for making such predictions. Subsequently basic concepts concerning modelling of such systems and examples of working solutions are introduced. Fi[...]
7
100%
Dozór Techniczny
2013 z. 3 65--70
8
100%
Polityka Energetyczna
PL Przedstawiono wystarczalność zasobów węgla brunatnego w złożach eksploatowanych w zagłębiach czynnych dla produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, które w nich funkcjonują. Wskazano na możliwości zwiększenia tych zasobów przez podjęcie eksploatacji złóż satelitarnych, zalegających w tych zagł[...]
EN Sufficiency of brown coal reserves in deposits mined in active brown coal basins for energy production in working power plants has been presented. Possibility of enlarging these reserves by undertaking mining of satellite beds in these basins and enlarging productive capacity in power plants has bee[...]
9
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 3 30--31
PL Po ponad pięciu miesiącach od wyborów Niemcy stoją w końcu przed perspektywą utworzenia nowego rządu. Porozumienie koalicyjne zawiera wiele szczegółów dotyczących przyszłości niemieckiej transformacji energetycznej. Jest to reakcja na wiele wyzwań stojących przed tą transformacją. Jeszcze w czasie n[...]
10
100%
Elektro Info
2004 nr 7-8 68-71
PL W artykule pokazano potencjalnym użytkownikom - projektantom elektrykom, różnorodność programów wspomagających projektowanie w energetyce. Wymieniono tylko te, z którymi autorzy mogli się zapoznać i wyrobić sobie na ich temat opinię. Autorzy mają nadzieję, że ten artykuł umożliwi im nawiązanie nowyc[...]
11
88%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 3(9) 16-24
PL W sposób syntetycznym artykuł prezentuje impulsy rozwojowe dla systemów elektroenergetycznych. Początkowo były nimi dość elementarne potrzeby: efektywne zasilanie odbiorników prądu w gospodarstwach domowych i utrzymywanie układów napędu w przemyśle. Obecnie zmieniły i poszerzyły się zadania stojące [...]
EN Parameters such as energy costs, climate control and energy supplies are driving the contemporary power systems to new dimensions. To cope with these new demands a more flexible, reconfigurable and information - intensive cyber and physical infrastructure is necessary. In addition to expecting digit[...]
12
88%
Nukleonika
EN The properties of excess electrons in non-polar liquids have been studied for more than 30 years. Here, pertinent results are reviewed and discussed with respect to the possibility of studying electron-molecule interactions with low energy electrons in the liquid phase. Some new results on the estim[...]
13
88%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 5 61
PL Na początku kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, który zgodnie z uzasadnieniem ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w kraju poprzez rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w[...]
14
75%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 97-108
PL W prognozach rozwoju sektora energetycznego naszego kraju biogaz uwzględniany jest jako nośnik energii, który będzie miał znaczący udział w zakresie produkcji energii pochodzącej z zasobów odnawialnych. Wytwarzanie biogazu i jego energetyczne wykorzystywanie powinno być więc wydatnie wspomagane prze[...]
EN Biogas, as energy carrier, would have significant share in energy manufactured from renewable stock, on the forecast of development of Polish energy sector. Biogas manufacturing and energy utilizing should be aided by suitable public policy. Results of calculations of potential biogas and methane ma[...]
15
75%
Pompy, Pompownie
PL Ocena zapotrzebowania na energię i zapasów surowców. Kierunki rozwoju. Koszty budowy obiektów. Efektywność modernizacji i ograniczania zużycia energii przez układy pompowe.
EN Assessment of demand for energy and available energy resources. Directions of development. Effectiveness of modernisation and energy consumption reduction by pumping systems.
16
75%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 9 124--127
PL Intencją każdego przedsiębiorstwa rozpoczynającego lub kontynuującego działalność gospodarczą jest osiągnięcie sukcesu rynkowego. Bezustannie dąży ono do uatrakcyjnienia swojej oferty – wprowadza na rynek nowe produkty, usiłuje zwiększyć poziom sprzedaży dotychczasowych, podnosząc ich jakość, walory[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
PL Efektywność energetyczna i optymalizacja zużycia energii to zagadnienia podnoszone coraz częściej praktycznie we w wszystkich dziedzinach życia. W sposób szczególny dotyczy to budynków i ich infrastruktury, które są jednym z najbardziej energochłonnych obszarów funkcjonowania współczesnego człowieka[...]
EN Energy efficiency and energy consuption optimization are two more and more important issues in economy, technology and industry. They concern especially the buildings and their infrastructure devices – the most energy-intensive objects. For buildings and their users three questions are important: co[...]
18
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 3 118--123
PL Praca wielu napędów elektrycznych polega na cyklicznym ruchu (przyspieszanie, hamowanie, nawrót) oraz na okresowych zmianach obciążenia. Napędy takie są trudnymi odbiornikami dla sieci zasilającej z powodu pulsacji mocy czynnej i biernej, jak również w przypadku regulowanych napędów, które są zwykle[...]
EN By the computer simulation on the concrete examples of electric drives with pulsating character of load on the feeding grid the problems of their electromagnetic compatibility and power efficiency are analyzed. There are considered two systems with different correlations of electric drives and feedi[...]
19
75%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 nr 2 (71) 17-20
PL W artykule przedstawiono zależność zniszczeń wywołanych energią zwarcia od czasu jego trwania. Opisano również cztery typowe przypadki występowania zwarć łukowych w energetyce zawodowej i przemysłowej w kraju. W konkluzji opracowania podano wskazania dotyczące zapobiegania skutkom zwarć łukowych.
EN In the article dependences between the time of arc faults and their destruction power have been presented. Description has been made base on seven real situations in polish power industry. You can find suggestions regarding prevention against arc fault in the conclusions.
20
75%
Instal
2000 Nr 7/8 8--14
PL Poniższy artykuł poświęcony został charakterystyce sektora energetycznego wykorzystania biopaliw stałych w Polsce, szczególnie w aspekcie możliwości wykorzystania w rolnictwie i na terenach niezurbanizowanych. Biopaliwa są paliwami ekologicznymi z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń oraz emisji ga[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last