Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie jądrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Od awarii w Czernobylu projektańci i użytkownicy reaktorów RBMK w Rosji i sąsiednich krajach włożyli wiele pracy w poprawę ich bezpieczeństwa i likwidację przyczyn, które spowodowały katastrofę czernobylską. W jej wyniku wprowadzono istotne zmiany projektowe i eksploatacyjne, jednakże niedostatki be[...]
2
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autorka przedstawiła pomoc oferowaną przez rząd Szwecji pomoc na podniesienie poziomu bezpieczeństwa reaktorów jądrowych , głównie w rejonie Morza Bałtyckiego.
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Przedstawiono , finansowany z funduszy na bezpieczeństwo jądrowe, którymi dysponuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, program zwiększenia bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej Ignalina.
4
63%
Postępy Techniki Jądrowej
PL W zakładzie konwersji paliwa uranowego w Tokaimura, należącym do JCO Ltd. 30 .09.1999r. o godz.10 min 30 czasu lokalnego, miała miejsce groxna awaria jądrowa.Incydent wydarzył sie w budynku eksperymentalnej konwersji w trakcie przemieszczania azotanu uranylu do zbiornika sedymentacyjnego.
5
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2016 z. 3 23--27
PL W artykule przedstawiono elektrownie jądrowe budowane na statkach.
EN The article discusses floating (floating nuclear power plant installed on the ships).
6
63%
Postępy Techniki Jądrowej
7
63%
Postępy Techniki Jądrowej
8
51%
Spektrum
2013 nr 1-2 XX-XXVIII
PL Przedstawiono podstawowe informacje na temat wypalonego paliwa i jego specyficznych właściwości oraz omówiono możliwe sposoby postępowania z nim po wyładowaniu z reaktora w świetle tego, co w tej kwestii robi się na świecie. Zwrócono uwagę na znaczenie wypalonego paliwa jako źródła materiałów jądrow[...]
EN Presented are basic informations concerning spent fuel and its specific properties as well as discussed are possible methods of its treatment, after unloading from the reactor, in the light of what is being done in this matter in the world. Attention is paid to the importance of spent fuel as the so[...]
9
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The aim of the paper is to show and to justify the advantages of nuclear power development for the society Poland. The arguments presented in the paper, justifying the necessity to start the nuclear programme Poland, are not only related to the energy balance, but also to economic and environmental [...]
10
51%
Spektrum
2011 nr 3-4 XXXI-XXXV
PL Przedstawiono problemy ochrony środowiska związane z budową i eksploatacją zakładów przemysłu jądrowego dla zamkniętego i otwartego cyklu paliwowego oraz związane z tym zagadnienia współpracy międzynarodowej.
EN Presented are environment protection problems caused by building and operation of nuclear industry enterprises with open and closed nuclear fuel cycles and the questions connected with international cooperation.
11
51%
Czysta Energia
2006 Nr 9 26-26
12
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 169-176
PL Praca dotyczy modelowania matematycznego zjawisk termodynamicznych zachodzących w obudowach bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych w czasie awarii polegającej na rozszczelnieniu pierwotnego obiegu chłodzenia rdzenia reaktora. Wykorzystując opracowany wcześniej model matematyczny zjawisk termodyn[...]
EN Influence of the accident localization system construction on the course of the primary circuit rupture accident in WER 440 units The Loss of Coolant Accident (LOCA) is one of the most dangerous accidents that may happen in units with the water nuclear reactors. Double-ended rupture of the main cool[...]
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 5-25
PL W referacie przeanalizowano przydatność ekologicznie czystych instalacji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej jakimi są elektrownie jądrowe z reaktorami lekkowodnymi. Dokonano oceny poziomu bezpieczeństwa jądrowego reaktorów lekkowowodnych kanałowych, ciśnieniowych, wrzących i reaktorów najn[...]
EN The clean energy sources nuclear power plants (NPP) with light water reactors are described. It was shown (that they are the best instalations to produce electrisity in the friendly manner to the environinent. The future and application of nuclear energy in the XXI century is analysed.
14
51%
Postępy Techniki Jądrowej
2014 z. 2 10--15
15
51%
Postępy Techniki Jądrowej
2012 z. 2 24--40
16
51%
Nowa Elektrotechnika
17
44%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL WANO - Światowe Stowarzyszenie Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych powstało w 1989 r. w reakcji na katastrofę czarnobylską. W ciągu 18 lat nie tylko „otworzyło" ono energetykę jądrową radziecką i w "demo-ludach" na najlepsze technologie i procedury eksploatacyjne (co było zadaniem w początkowych 2-3[...]
EN The World Association of Nuclear Operators (WANO) was established on May 15, 1989 by 144 electric Utilities with nuclear plants in operation or under constaction (also from Poland) in recognition of their mutual dependence on one another. WANO is an independent, non - profit organisation supported b[...]
18
44%
Energetyka
2011 nr 5 274-279
PL Zawarto przegląd ciężkich awarii postulowanych w projekcie elektrowni jądrowej. Pokazano, iż mogą one prowadzić do stopienia paliwa. Należą do nich awarie wywołane zaburzeniami w systemie chłodzenia reaktora i awarie reaktywnościowe, spowodowane wyrzuceniem pręta regulacyjnego z rdzenia wskutek uszk[...]
EN The paper presents problems concerning postulated severe accidents and engineered salety leatures for their management in a new nuclear power plants. It has been shown that such an accidents can lead to core meltdown. They are caused by cooling system failures or by reactivity accidents initiated b[...]
19
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
20
38%
Acta Energetica
2011 nr 1 5-10
PL W artykule podjęto próbę wstępnej oceny pracy elektrowni jądrowych w warunkach awarii katastrofalnej. Analizę tę przeprowadzono, wykorzystując doświadczenia z przebytych awarii katastrofalnych w krajach ze znaczącą generacją z elektrowni jądrowych. Na bazie tych doświadczeń podjęto próbę zdefiniowan[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last