Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie gazowo-parowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
2
100%
Rynek Energii
2004 nr 3 25-32
PL W artykule przedstawiono metodologię określenia sprawności elektrowni gazowo-parowych. Pozwala ona wyznaczyć maksymalną sprawność badanych układów w funkcji temperatury na wlocie do turbiny gazowej. Zaprezentowano również wyniki obliczeń wykonanych dla różnych struktur elektrowni, tj.: z kotłem jedn[...]
EN The paper presents methodology for determining efficiency of gas-and-steam power plants. The methods make possible to determine thermodynamic (maximum efficiency) and economic characteristics of the investigated installations. An influence of selected quantities on the course of those characteristic[...]
3
100%
Rynek Energii
2004 nr 4 36-43
PL Wyznaczono charakterystyki termodynamiczne i ekonomiczne elektrowni gazowo-parowej z kotłem odzyskowym trójciśnieniowym z przegrzewem międzystopniowym. Określono wpływ temperatury otoczenia na ich przebieg. Zamieszczono podstawowe założenia do opracowanej metody wyznaczania granicznej ceny sprzedaży[...]
EN The paper deals with the thermodynamic and economic aspects of modeling gas and steam power plants. Methods have been developed to determine the thermodynamic and economic work of the investigated installations. The influence of ambient temperature on the course of this work has been investigated. I[...]
4
100%
Rynek Energii
2014 Nr 3 88--92
PL W artykule przeprowadzono analizę ekonomiczną elektrowni gazowo - parowej bez instalacji wychwytu i sprężania CO2 (CCGT), zintegrowanej z instalacją wychwytu i sprężania CO2 w technologii post - combustion (ABS) oraz elektrowni ze spalaniem tlenowym (OXY). Przedstawiono metodologię oceny ekonomiczne[...]
EN The paper presents the economic analysis of three combined cycle power plants: the unit without carbon capture installation (CCGT), the unit with carbon capture installation in post-combustion technology (ABS), and the unit with oxy-combustion technology (OXY). Methodology of economic evaluation and[...]
5
100%
Rynek Energii
2016 Nr 1 87--92
PL W artykule przedstawiono wpływ chłodzenia parowego turbiny gazowej na sprawność elektrowni gazowo – parowej. Ciepło pary chłodzącej układ przepływowy ekspandera, w celu poprawy charakterystyk pracy całej elektrowni, wykorzystywane jest w obiegu parowym. Zaprezentowano strukturę całego układu z zasto[...]
EN The paper presents influence of the gas turbine steam cooling on the combined cycle power plant efficiency. Heat of the cooling steam was used in the steam cycle to improve the work characteristics of the power plant. The structure of the unit with the applied steam cooling was presented. For the ex[...]
6
84%
Energetyka
2015 nr 11 706--711
PL Zaawansowane technologicznie zeroemisyjne elektrownie gazowo-parowe stanowią technologię pozwalającą na produkcję energii elektrycznej z zerową emisją dwutlenku węgla i wysoką sprawnością. Utrata sprawności względem nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych bez technologii wychwytu CO2 wynosi nawet po[...]
EN The advanced zero-emission combined cycle power plants (AZEP) are based on a technology enabling electric energy production from natural gas with a zero carbon dioxide emission and a high efficiency. The efficiency loss related to a modern natural gas combined cycle plant without CO2 capture install[...]
7
67%
Rynek Energii
2017 Nr 6 33--40
PL Technologie wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla stanowią rozwiązanie pozwalające na produkcję energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi z zerową lub prawie zerową emisją gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. W artykule przedstawiono charakterystykę elektrowni gaz[...]
EN Carbon dioxide capture and storage technologies are a solution allowing for electricity generation in power plants using fossil fuels with zero or nearly zero emissions of greenhouse gases, including carbon dioxide. The paper presents characteristics of combined cycle power plants with applied advan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last