Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1360
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 1 26-29
PL Zaawansowane technologie nie często udostępniane są masowemu odbiorcy.Elektrownia jadrowa Leibstadt jest obiektem wyjatkowym. Jej zadaniem jest bowiem nie tylko produkcja, ale również profesjonalna edukacja w zakresie wszystkich aspektów tego budzącego nieraz wiele emocji sposobu otrzymywania energi[...]
2
100%
Elektroenergetyka
2005 nr 4 30-40
EN A portfolio of measures, including efficiency improvements and biomass co-firing, could substantially reduce carbon dioxide emissions from the coal fleet – perhaps by much as 60% – helping to maintain fuel diversity and making use of the existing substantial infrastructure. A key part of this "Green[...]
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
4
100%
Karbo
1999 Nr 5 162-167
PL Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, jakie obecnie niepokoją. opinię światową jest tzw. "efekt cieplamiany". Wielu uczonych uważa, ze w wyniku rozwoju przemysłu emitowana jest do atmosfery nadmierna ilość tzw. "gazów cieplamianych", gromadzących się w górnych warstwach atmosfery, powodu[...]
EN The so- called, greenhouse effect,, is one of the most important ecological problems, which are bothering now the world',s opinion. Many scientists believe that an excessive amount of the so-called "greenhouse gases" is emitted into the atmosphere due to a development of industry. In December an int[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The conception that every structure in water engineering, built on river, should be treated as a factor forming the riverine landscape, has been presented in this paper. Main definitions and assumptions have been formulated. An importand role of hydraulics in the research of ecological efficiency of[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Te słowa słyszy się i czyta coraz częściej w rożnych sytuacjach. Bywa, że niewłaściwie interpretowane są zaprzeczeniem tego co naprawdę znaczą. Do najczęstszych błędów należy pojmowanie zrównoważonego rozwoju jako np. takiego samego wzrostu procentowego nakładów na rozwój przemysłu i ochrony środowi[...]
EN The aim of the paper is presentation of sustainable development genesis and significance. The principle of people relation to the nature and low of sustainable development were basin on authority. More over the positive examples of transport policy agree with principles of sustainable development ar[...]
7
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 503-518
EN Trade with emissions is the basic instrument of the European climate policy. The instrument was created in United States, where not like in Europe, realization of the ecological policy does not use ecological taxes. Objective and unambiguous methods of defining the demand of economies for emission o[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 137-148
EN One introduced a characteristics of Lubsza river-basin in aspect of geographical, administrative location and state of existing water-sewage-treatment. On this base one accomplished analyses and one defined activity directions, which would improve present sanitary and ecological state of river-basin[...]
9
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 1/27 48-65
PL W pracy przedstawiono metodykę syntezy ekologicznych charakterystyk silników pojazdów w zróżnicowanych warunkach eksploatacji trakcyjnej. Dokonano analizy warunków pracy silników w eksploatacji trakcyjnej. Przeanalizowano możliwość wykorzystania wyników badań przeprowadzanych na hamowni podwoziowej [...]
10
63%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 2/3 69-93
PL Aktualny stan rozwoju teorii planowania doświadczeń oraz dostępne programy komputerowej analizy wyników badań umożliwiają skuteczną realizację i interpretację naukową bardzo złożonych eksperymentów. Przeprowadzone szersze badania dowodzą, że występują możliwości zastosowania teorii planowania doświa[...]
EN The present development of experiments planning theory and accessible computer software for research results analysis enables the efficient realization and scientific interpretation of very complex experiments.Wild investigations prove, that there are possibilities of use theexperiment planning theo[...]
11
63%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 2 127-140
PL W artykule przedstawiono przykład numerycznego modelowania chwilowych (o czasie uśredniania 3 min.) stężeń zanieczyszczeń powietrza powstałych w wyniku nieustalonego ruchu pojazdów. Rozpatrzono przypadek skrzyżowania dróg z sygnalizacją świetlną o predefiniowanym natężeniu ruchu, zastępując strumień[...]
EN It is important to know how car exhaust pollutants are formed and how they are distributed in natural environment. This paper presents a numerical model of a short-term dispersion of pollutants caused by vehicles which moves with changeable velocities. A cross-road with channing traffic lights is co[...]
12
63%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN Cohousing, one of the attempts to create housing community, has been successfully practised fo many years in Denmark, and subsequently in many other countries in Western Europe and America Cohousing creates social bonds. It is a self-creating movement in which everything relies on the commu nity eng[...]
13
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 40-40
PL Co Państwo sądzą o ekologii? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy słowa ekologia nie lubią. Nie lubią dlatego, że w naszym kraju ich zdaniem, jest ono puste i nic nie znaczy. Rozumiem tę frustrację. Trudno bowiem reagować inaczej na liczne jeszcze przykłady mętnych deklaracji i planów różnych, mniej lu[...]
14
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 24-24
PL Jak co roku Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO 2002 towarzyszyć będą liczne imprezy, seminaria i wystawy specjalne. Dotyczą one szeroko pojętej ochrony środowiska i prezentują przyjazne środowisku technologie, w tym związane z odnawialnymi źródłami energii, edukacją ekologiczną oraz sposobam[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na 19. Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2007, które odbyły się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada br., liderzy branży z kraju i zagranicy przedstawili najnowsze rozwiązania - maszyny, urządzenia i technologie - z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Odbyły się specjalist[...]
16
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 83-87
PL Świadome wykorzystywanie gleby do pozyskiwania żywności zaczęło się ok. 6000 lat temu, gdy plemiona myśliwskie i zbierackie w Europie zajęty się uprawą pól i chowem zwierząt. Przez kilka tysięcy lat rolnictwo zmieniało się bardzo powoli, zdobycze nauki i oparta na nich technika wykorzystywane[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Grudzień minionego roku był miesiącem ważnych ustaleń związanych z klimatem na Ziemi. W dniach 1-12 grudnia 2008 r. obradowała w Poznaniu Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu - COP14 - wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto. 11-12 grudnia 2008 r. odbył się w Brukseli szczyt Rady Europe[...]
18
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 12 20-24
PL W listopadzie branża ochrony środowiska przeżywa swoje święto, a okazją do tego są odbywające się co roku, wraz z szeregiem imprez towarzyszących, Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO. Nad tegoroczną, siedemnastą edycją Targów patronat sprawowali ministrowie środowiska Niemiec i Polski, a motto i[...]
19
63%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Some encyclopedic information concerning ecological hazards of trichloromethane is presented. Information covers: specific properties, human effects, first aid measures, accidental release mesures, fire fighting measures and toxicological dates.
20
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 1/27 21-32
PL Silniki spalinowe w zastosowaniu morskim, problemy rozwoju i ekologii W pracy opisano stan rozwoju okrętowych silników spalinowych i związane z tym problemy emisji związków toksycznych w ich spalinach. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych związków toksycznych i stosowane pierwotne i wtóme me[...]
EN Marine engines, problems concerning development and technology The paper deals with the developments in marine engines and the related problems of emission of toxic compounds. It presents the characteristics of the particular toxic compounds, and the primary and secondary methods used to reduce ihe[...]
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last