Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1082
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 11 412-418
PL W artykule przedstawiono nową koncepcję ekologicznej, cieplnej i ekonomicznej analizy efektywności wykorzystania zasobów energetycznych w przemyśle chłodniczym, której fundamentalną zasadą jest kompletne uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych w okresie eksploatacji wyposażenia chłodniczego. Rozwa[...]
EN New concept of ecological and energy analyse of an efficiency of energy resources in application to the refrigeration industry on the basis of full-scale equipment data in terms of the greenhouses gas emissions was proposed in the paper. Structure of the Total Equivalent Warming Impact (TEWI) for re[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Nanoparticles, so tiny that they are invisible, smaller in diameter than the wavelength of visible light, are extremely harmful to human health, much more so than fine dust in the PM10 - PM1 range. If you compare them in size, it's like a pinhead versus a truck wheel. Diameter spectrum of visible pa[...]
3
80%
Journal of KONES
EN A filter system is presented which allows the reduction of the concentration of ultrafine particles in vehicle cabins to very low levels. The original ventilation system is switched to the recirculation mode and all cabin intake air is supplied via a retrofitted filter system. Tests with a variety o[...]
4
80%
Problemy Ekologii
PL Szkła wodne sodowe są masowo produkowanymi artykułami w przemyśle chemicznym, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarki. Praktycznie nie są znane mechanizmy ich działania ponieważ są one układami wyjątkowo trudnymi do zbadania i opisania zarówno w ujęciu eksperymentalnym[...]
EN Sodium water glasses are mass products of the chemical industry which found application in numerous branches of the economy. Practically, their mechanisms of activity remain unknown since they represent systems extremely difficult to observe and describe both in the eperimental and theoretical aspec[...]
5
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 145-156
EN The article presents the matters connected with modelling an ecological strategy using a taxonomic method for a technical infrastructure of motor transport. The ecological problems are exceptionally crucial for this sphere of service activities of transport means. The article shows the essential fac[...]
6
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article presents relations of distribution of the low sulphur marine fuels as result of being in force the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 73/78, especially the record establishing the region of the Baltic Sea and the North See as sulphur emission con[...]
7
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 60-65
PL Stosowane współcześnie metody regulacji oraz rewitalizacji rzek zostały opracowane przy uwzględnieniu założeń "zrównoważonego rozwoju". Ich celem jest poprawa warunków bytowych człowieka przy możliwie najlepszej ochronie przyrody.
8
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 283-287
EN Residential cold and hot potable water-meters are the most popular measurement instruments (MI) of legal metrology regulation used for custody transfer. The performance of utility water meters of different design (single jet vane wheel meter, concentric multi-jet vane wheel meter, volumetric meter w[...]
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono najnowsze trendy w rozwoju silników spalinowych z uwzględnieniem ekologicznych aspektów ich konstrukcji. Zamieszczono możliwości wykorzystania paliw konwencjonalnych i alternatywnych. Przedstawiono możliwości zmian rozwiązań konstrukcyjnych silników spalinowych w celu spełni[...]
EN The latest trends in the development of internal combustion engines have been scrutinized including the ecological aspects of their design. The possibilities of use of the conventional and alternative fuels have been listed. The paper presents some possible design modification with a view to meet th[...]
10
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The main objective of this paper is to report three benthic diatom species from the Nišava and Jerma Rivers, which prove to be new findings in the context of the Serbian diatom flora. These are also new distributional records for all three species. Monthly samples (from stones, sediments and macroph[...]
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 845-850
12
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 272-276
EN Theoretical bases of process of burning of gaseous fuel are resulted on the example of burning of methane. The results of researches are resulted from electro-catalytic intensification of burning of gaseous fuel from use of different types of electron development.
13
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 269-271
EN The results of the investigations of the new method of the ozone use for the improvement of benzene combustion in the internal-combustion engine have been presented in the work. Synthesis of ozone is fulfielled in the special mounting. Mounting is assembled at the engine and it works by means of acc[...]
14
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 277-282
EN Burning of gaseous fuels is widely uses in practice. Efficiency of combustion and mixtures of burning products depend on of an initial mixture, organization of combustion, effect of external factors, for example, electric field. Electric field causes movement of the electric charges formed in front [...]
15
80%
Recykling
2008 nr 12 XXIII-XXIII
PL Szkole Podstawowej w Żdżarach (woj. wielkopolskie) 3 października 2008 r. nadane zostało imię Miry Stanisławskiej-Meysztowicz. Z tej okazji w placówce odbyła się podniosła uroczystość z udziałem przedstawicieli władz powiatu, gminy, województwa i różnych firm. Swoją obecnością ceremonię zaszczyciła [...]
16
80%
Recykling
2008 nr 5 46-47
PL Pojęcie ekologii i świadomości ekologicznej nie jest niczym nowym. Rozwój cywilizacji i kultury to stopniowe odchodzenie od tego, co naturalne, zwierzęce i wchodzenie w sferę tego, co technologiczne i urbanistyczne.
17
80%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 74-74
PL Istotną rolę w zakresie ochrony środowiska odgrywa świadomość zagrożenia, których źródłem mogą być działania każdego użytkownika środowiska. Obecnie edukacja ekologiczna jest dziedziną, która powinna być rozwijana i rozpowszechniana, gdyż uczy, jak eliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko ju[...]
18
80%
Recykling
2007 nr 9 40-42
PL Recykling aut niewątpliwie stanowi jeden z ekologicznych priorytetów na szczeblu krajowym i wspólnotowym. Problem jest złożony i dotyczy różnych dziedzin życia społecznego. Z tego powodu wszelkie działania w tym zakresie wymagają wyjątkowego przemyślenia i wszechstronnej analizy.
19
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W 2002 roku ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi rozpoczęła projekt mający na celu promocję ekologicznych technologii i ekologicznego sposobu życia. Uznano, że najlepszym sposobem przekonania społeczeństwa do technologii przyjaznych środowisku jest pokazanie ich zastosowań w pols[...]
EN In 2002 ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside decided to expand activities and go in the direction of the practical promotion of ecological technologies and ecological lifestyles. To put this into practice the ECOCENTRE ICPPC was created. We assumed that the best way to c[...]
20
80%
Recykling
2005 nr 10 29-29
PL Piękna, słoneczna i niestety bezwietrzna pogoda powitała rankiem w sobotę 17 września uczestników I Regat Branż Tworzyw Sztucznych i Opakowań - Mikołajki 2005, zorganizowanych przez portale internetowe tworzywa.com.pl i opakowania.com.pl.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last