Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2000 R. 29, nr 2-3 XIII-XXVIII
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono historię Laboratorium Metrologii Technicznej oraz jego osiągnięcia. Omówiono działalność dydaktyczną, naukową, współpracę z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami badawczymi. Zaprezentowano niektóre prace pracowników Laboratorium.
EN The history of Technical Metrology Laboratory and its achivements were presented. Didactis and reseach activity, as well as cooperation with other centres on our country and aboard was discussed. some works were presented.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 9 526-528
4
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 103--106
PL Ukraiński Naukowo–Badawczy Instytut Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstał w 1992 roku na bazie Kijowskiej filii Wszechrosyjskiego Naukowo–Badawczego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego. W artykule opisano działalność Instytutu w zakresie ochrony [...]
5
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
6
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W październiku 1968 r. został powołany Oddział ITB w Gliwicach jako specjalistyczna komórka Instytutu prowadząca działalność badawczą w zakresie budownictwa na terenach górniczych. Przedstawiono ogólną charakterystykę dotychczasowych trzydziestoletnich dokonań Oddziału. Omówiono główne kierunki pr[...]
7
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zakład Fizyki Cieplnej ITB istnieje formalnie od 1961 roku, choć działalność w tej dziedzinie prowadzona była w Instytucie już wcześniej. W początkowym okresie istnienia działalność Zakładu związana była głównie z doświadczalnym określaniem przewodności cieplnej materiałów i oporu cieplnego przegród[...]
EN Department of Thermal Physics of ITB exists formally since 1961, although activity in this field has been carried out in the Institute already earlier. In the initial period the activity of the Department was connected mainly with experimental determination of thermal conductivity of materials and t[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2011 nr 11 54-55
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 39-42
10
80%
Archives of Civil Engineering
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Opisano historię jego powstania oraz przytoczono wspomnienia osób biorących udział w pierwszych pracach i zajęciach dydaktycznych Wydziału. Zarysowano główne kierunki rozwoju Wydziału. Opisano działalność jednostek organizacyjnych wydział[...]
12
80%
Przegląd Budowlany
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
14
80%
Przegląd Budowlany
EN Estimation of building industry activity. Housing on the background of the others building industry branches. Investment outlays and coefficients of economic situation.
15
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono ważniejsze osiągnięcia techniki w XX wieku, a także niektóre przewidywane obszary działalności inżynierskiej.
EN In the paper the capital technical developments of the twenty century were mentioned. The state of art of computer-aided engineering was presented. The future problems and investigation tools for science and engineering in the twenty first century was forecasted.
17
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Działalność Zakładu Badań Ogniowych obejmuje problematykę bezpieczeństwa pożarowego budynków z uwzględnieniem nośności konstrukcji, reakcji na ogień materiałów budowlanych, ewakuacji i rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania produktów pożaru w budynku. Fundamentem pracy Zakładu jest baza laboratoryjn[...]
EN Activity of Fire Research Department includes the problems of fire safety of buildings, with taking into consideration the construction stability, reaction to fire of building materials, evacuation and fire development, as well as spreading of fire products inside the building. The foundation of Dep[...]
18
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych (IMiSP) jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. IMiSP rozwija tematykę metrologiczną, prowadząc badania podstawowe oraz konstruując i wdrażając w przemyśle urządzenia pomiarowe.
19
80%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 5 263--264
PL Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej wskutek wahań koniunkturalnych, a dodatkowo w rezultacie stale rosnącej presji na przedsiębiorców przemysłowych za sprawą ciągłych zmian w legislacji, stawiają przed sektorem celulozowo-papierniczym nowe, coraz trudniejsze wyzwania.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 231-236
PL Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB) został powołany na zjeździe, który odbył się 4-5 maja 1934 roku w Warszawie. Zgodnie z decyzją podjętą w roku 1993 jego tradycje przejął - jako kontynuator - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przedstawiono krótko historię Związku oraz jeg[...]
EN The Polish Association of Building Engineers (PZIB) has been established at the Convention which took place on 4-5 May 1934 at Warsaw. In accordance with the resolution arrived in 1993, its traditions have been taking over - as continuation - by the Polish Association of Building Engineers and Techn[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last