Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 5 176-179
EN Definition of automatization and basic terms. Pressure value measurement in a water distribution system. Creation of automatized short-term pressure measurement system and effects of its use in the exploitation process.
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 650--659
EN At present often in computer programs the methods of computational intelligence are used, in this expert systems. In building of expert systems the process of knowledge acquisition is one of the principle problem. The improvement of knowledge acquisition is received by use of the machine learning me[...]
3
80%
Instal
2012 nr 6 62-66
PL Sieci wodociągowe należy traktować jako systemy infrastruktury strategicznej. Ich niesprawność może mieć znaczne skutki dotyczące odbiorców wody, jak np. przerwy w dostawie wody, pogorszenie jakości wody wskutek wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci, inne uciążliwości spowodowane wystąpieniem i usu[...]
EN Water distribution system should be considered as elements of a strategic municipal infrastructure. Their inefficiency may significantly impact water consumers by several means e.g. water supply shortages, quality decrease by secondary pollution of water within a network, sideways and other onerousn[...]
4
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 3 2-6
PL Modelowanie systemów dystrybucji wody stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Budowa i kalibracja modelu to złożony projekt łączący realizację kampanii pomiarowej i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej z modelowaniem matematycznym. W pracy prze[...]
EN Numerous utility companies running water distribution systems consider the development of hydraulic models of their systems. The construction and calibration of a model is a process that combines measurement campaign, the use of geodatabases and mathematical modelling. The primary objective of the w[...]
5
80%
Instal
2000 Nr 12 6--35
PL W artykule dokonano próby przedstawienia średniego czasu odnowy (To) w innej niż dotychczas podawanej postaci. Przeprowadzono analizę poszczególnych jego części składowych oraz podano niektóre szacunkowe wartości średniego czasu odnowy elementów warszawskiego układu dystrybucji wody. Zaproponowana z[...]
6
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 184-185
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Prawidłowe utrzymanie i zarządzanie zakładem produkcji wody jest niezwykle trudnym i wymagającym ciągłego nadzoru zadaniem. W tak strategicznym dla miasta zakładzie, jak Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., należy stawiać na sprawdzone rozwiązania w przemyśle. Stąd wybór systemów Proficy firmy GE Fanuc, k[...]
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 1 11-15
9
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 72-76
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2000 z. 34 3-109
PL W niniejszej rozprawie przedstawiono metodykę eksploatacji układów dystrybucji wody (UD W). Analiza struktur procesu eksploatacyjnego oraz dobór właściwej konfiguracji zbiorów elementów poszczególnych podsystemów systemu eksploatacji UDW, to główne techniki systemowego podejścia metodycznego prezent[...]
EN This dissertation presents the methodology of exploitation of water distribution systems. An analysis of structures of the exploitation process, and selection of a proper configuration of sets of elements of particular subsystems of the system of exploitation of water distribution systems, WDS, are [...]
11
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 2 42-46
EN Practical solutions for taring flow models parameters in water supply systems in seven cities of different size and structure. Compatibility between measured and calculated pressures and full compatibility between measured and calculated effectivity of all system feeding sources plus water consumpt[...]
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 5 162-163
EN Periods of water supply systems construction in different districts of Warsaw. Reasons that might cause occurence of ageing damage. Emergency and planned actions preventing the damage connected with long system exploitation.
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 7 237-241
14
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 11 395-397
EN Block diagram of water balance in the Warsaw water supply system. Production, selling and water losses in the distribution system in the years 1996-2000. Diagram of per cent of water losses in total produced water volume in Warsaw water supply system.
15
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2004 nr (2) 426--432
SK Sucasna problematika existujucich rozvodov teplej vody (TV) si vyzaduje novy pohl’ad na hydraulicke prepocty. Rozvody vykazuju znacnu nerovnomernost’ rozlozenia teplot vody v rozvodach, co zapricinuje nespravodlive meranie odberu teplej vody u spotrebitel’ov. Tento jav je sposobeny nespravnym navrho[...]
16
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2007 nr (4) 123--127
EN Heat exchange analysis process in hot water distribution system during intermittent operation comes from principles of heat transition trough multi-layer cylindrical walls. In distribution systems there are two types of operations: continuous operation (in daily time) and intermittent operation (in [...]
17
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 1-2 81--84
PL Każdy pragnie korzystać z czystej wody i nieskażonej wody. Szczególnie woda do picia powinna spełniać określone kryteria. Powszechnie nie zastanawiamy się nad tym, co wpływa na jej jakość. Jednak jest to bardzo istotna kwestia. Autor artykułu omawia wpływ materiału użytego do budowy sieci wodociągow[...]
18
80%
Ochrona Środowiska
1998 nr 2 7-10
EN Presented are some engineering problems dealt with in calibrating the parameters of the water supply network model for Polanica Zdrój.Calibrating was carried out on the basis of data sets obtained by measurements and in an analytical approach.Measurements were performed continuously for 7 days and [...]
19
80%
Ochrona Środowiska
2001 nr 2 29-30
EN Current financial control of the operation of waterworks is a prerequisite to meet the demand of effective management, which belongs to the key issues of a well functioning market economy. And in terms of such economy, profit is a decisive criterion of assessing and valuating an enterprise. The pape[...]
20
80%
Ochrona Środowiska
PL Jedną z przyczyn występowania uszkodzeń przewodów wodociągowych w okresie zimowym jest nieprzestrzeganie, w czasie projektowania i budowy sieci, wymagań dotyczących minimalnej głębokości ułożenia przewodów ze względu na przemarzanie gruntu. Posadowienie przewodów w strefie przemarzania gruntu powodu[...]
EN One of the major underlying causes of water pipe failure in the winter season is negligence (during design and construction of the network) in conforming to the regulations that specify the minimal depth for pipe laying. When the pipeline is laid within a freezing soil layer, this will contribute to[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last