Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa 2002/91/WE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2006 Nr 6 12-14
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Integracji Polski z Unią Europejską (UE) towarzyszyć będą (i muszą) istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji i urzędów państwowych, jak też organizacji pozarządowych. Powszechne są oczekiwania lub obawy, co do rozstrzygnięcia dzięki legislacjom unijnym, wielu dotychczas nie rozwiązanych lub nieroz[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 4 36--42
PL W Unii Europejskiej od 4 stycznia 2003 r. obowiązuje dyrektywa 2002/91 [1] dotycząca jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje członkowskie UE do przygotowania przepisów promujących energooszczędne budownictwo. W Polsce zapisy te miały wejść w życie 4 stycznia 2006 r., jednak dotychczas [...]
4
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 46-47
5
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 37-37
6
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 11 29--30
7
75%
Izolacje
PL W ostatnich miesiącach znaczną część branży budowlanej ogarnęła gorączka związana ze zmierzającym ku lepszemu lub gorszemu końcowi procesem wdrożenia w Polsce przepisów dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przejawia się ona w dużej liczbie szkoleń i osób chętnych do[...]
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówione zostaną główne postanowienia zawarte w niektórych projektach norm lub normach ustanowionych przez PKN w ostatnim okresie (2003-2005 r.) z zakresu ogrzewnictwa i związanych z dyrektywą 2002/91/WE.
EN Main resolutions contained in some projects of heat engineering standards or in the standards enforced by PKN lately (i.e. in 2003-2005 period) will be presented. They are connected with the 2002/91/WE Directive.
9
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 8-12
10
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 13-14
11
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 84-87
12
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 2 50-53
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Implementacja Unijnej Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie wprowadzenia oceny energetycznej budynków, wymusiła w krajowym ustawodawstwie szereg zmian legislacyjnych, począwszy od znowelizowanej ustawy - Prawo budowlane, dokonanej przez Sejm jeszcze w 2007 r., poprzez stosowne rozporządzenia wykonawcze do [...]
EN The implementation of the 2002/91/EC EU Directive (on the introduction of energy assessment of buildings) has involved some legislative changes in the national legislation starting from the revised Construction Law (introduced by the Parliament in 2007) through appropriate regulations implementing t[...]
14
63%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 136 7-14
15
51%
Izolacje
PL Publikacja przedstawia zakres problemów wynikających z wdrożenia w Polsce dyrektywy będącej przedmiotem rozważań. Autor nakreśla sytuację mieszkaniową w naszym kraju w zakresie zużycia energii, korzyści wynikające z efektywności energetycznej, cele dyrektywy 2002/91/WE, racjonalne powody przemawiają[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2010 nr 6 46-49
17
51%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 32-36
18
45%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono treść norm wentylacyjnych wspierających dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Dokonano podziału tych norm na trzy grupy: normy obliczeniowe (PN-EN 15241:2011, PN-EN 15242:2009, PN-EN 15243:2011, PN-EN 15251:2007), normy opisujące i klasyfikujące systemy (PN-[...]
EN Ventilation standards supporting the Energy Performance of Buildings Directive were described. Three groups of standards were distinguished: calculation standards (PN-EN 15241:2011, PN-EN 15242:2009, PN-EN 15243:2007, PN-EN 15251:2007), classification and description standards (PN-EN 13779:2008) and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last