Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dotacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 60-61
PL Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Narodowego Funduszu na 2005 r. zostały dostosowane do maksymalnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska i terminowej realizacji zobow[...]
2
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 z. spec. 2 22--23
3
75%
Napędy i Sterowanie
PL Znane są już pierwsze szczegóły programu "Innowacyjna Gospodarka", który skierowany jest do firm realizujących duże inwestycje powyżej 2 mln euro, o znaczeniu ponadregionalnym. Wiele kompleksowych inwestycji spełnia ogólne założenia tego programu. Aby mówić o sukcesie w pozyskaniu dotacji, warto prz[...]
4
75%
Napędy i Sterowanie
PL Dotacje inwestycyjne są coraz bardziej popularne na rynku. Wielu przedsiębiorców planuje już aplikować o dotację w ramach nowych programów z budżetu na lata 2007-2013. Tymczasem nie każdy wie, co się dzieje po podpisaniu umowy o dotację i jak wygląda rozliczenie projektu. Niektórym wydaje się, że sk[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 7/8 124-125
PL Wszyscy aktualnie śledzimy informacje na temat nowych programów dotacji z okresu budżetowania 2007-2013. Brak odpowiedzi powoduje wiele irytacji i niezadowolenie. Tymczasem warto rozważyć, jak się dobrze przygotować do aplikacji w ramach unijnych programów - i nie chodzi tutaj o posiadanie w szuflad[...]
6
75%
Chemik
PL Tematem wystąpienia jest omówienie szans na dotację z funduszy strukturalnych dla dużych przedsiębiorstw pragnących realizować swoje projekty na terenie naszego kraju. Pomimo znacznych ograniczeń w dostępie do pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw, mogą one nadal liczyć na atrakcyjne dotacje [...]
EN The main subject of the paper is presentation a chance to gain a grant from structure funds for large enterprises whose projects are located in Poland. In spite of many restrictions to access a public aid for large companies, they can still find attractive subsidies for innovative investments, resea[...]
7
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 68-71
8
75%
Czysta Energia
2009 Nr 5 30-31
9
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Opracowano metodę wyznaczania różnicy kosztów eksploatacji pomiędzy maszyną nabytą z dotacją i bez dotacji oraz metodę wyznaczania wykorzystania równoważnego maszyny nabytej z dotacją. Dotacja do kosztu zakupu maszyny w wysokości 20-50% przyczynia się do obniżenia kosztów jej eksploatacji o 5,1-25,8[...]
EN Paper presented the method to determine the difference in operation costs of the farm machines purchased with and without subsidy, as well as the method to determine the equivalent use of a machine from subsidized purchase. The 20-50% subsidy to machine purchase price decreases machine operation cos[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 105-112
PL W przypadku złożonych struktur rynkowych mogą występować ograniczenia w swobodnym obrocie towarami, które wynikają z fizycznych właściwości infrastruktury niezbędnej do organizacji i prowadzenia handlu. W pracy jest przedstawiona nowa metoda alokacji kosztów, będących skutkiem tych ograniczeń na pod[...]
EN On complex market structures the limitations for free commodity trade related to physical properties of necessary infrastructure occur. The infrastructure costs arise as a result of these limitations. In the paper we present a new method for infrastructure costs allocation to make an incentives for [...]
11
63%
Recykling
2015 nr 1 19--21
12
63%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 5 (9) 3--5
13
63%
Świat Obrabiarek
14
63%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 6 23--25
15
51%
Świat Obrabiarek
PL Rozważając dofinansowanie firmowej inwestycji ze środków unijnych powinniśmy zacząć od przeglądu dostępnych programów pomocowych. Musimy zwrócić również uwagę na podstawowe wymogi, jakie muszą spełniać projekty pod dotację.
16
51%
Recykling
2010 nr 11 12-14
PL Dotacja przeznaczona na usuwanie azbestu nie podlega zwolnieniom z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
17
51%
Recykling
2010 nr 9 48-48
PL "Recyklerzy" mają się coraz lepiej, a gminy nadal nie korzystają z dotacji, jakie budżet państwa przeznaczył na usuwanie wraków pojazdów z publicznych miejsc. To wniosek z raportu, jaki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił w sierpniu br.
18
51%
Recykling
2002 nr 9 6-7
PL Z początkiem tego roku weszła w życie Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z opłat wynikających z tej ustawy przeznaczone zostały na preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub dota[...]
19
45%
Świat Obrabiarek
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last