Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom mieszkalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
PL Celem niniejszej pracy jest ukazanie charakteru przemian środowiska mieszkaniowego, kierunków ich przebiegu i następstw. Pojawiła się tym samym konieczność zaprezentowania początku rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Europie, w Polsce, a w niektórych przypadkach również w Stanach Zj[...]
EN The aim of the work is to determine directions in the evolution of housing, and in particular the need for housing and states arising from those needs. To this purpose, a range of examples are presented as the effect of differing concepts for the solution to the housing problem, with one of these co[...]
2
88%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 115--117
3
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2005 Z. 5 147-161
4
88%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2004 nr (2) 293--298
EN This paper deals with some possibilities of the realization of the recuperational flat roofs, which use the refuse warmth of air from the object ventilation system. This warmth due to its continuos flow in the roof space gives up a part of its thermical energy. The theoretic knowledge and results pr[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 5 51-53
6
75%
Architectus
1998 Nr 1-2(3-4) 84--91
PL Program budynku, w stosunku do standardowego jest znacznie rozszerzony. Wśród pomieszczeń i urządzeń po-nadstandardowych, wprowadzonych na życzenie Inwestora, znajdują się: 1. Dodatkowa kuchnia węglowa. 2. Kuchnia letnia. 3. Sauna. 4. Basen kąpielowy. 5. Pokój gier. 6. Pokój odnowy biologicznej. 7. [...]
EN The present project of the second scat of men occupied in business and science, which provided a rich variety of facilities, has been subjected to evaluation, based on the following criteria: the correspondence with natural and cultural environment, as well as some qualities such as simplicity, mode[...]
7
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 4 24-27
PL W trakcie projektowania modenizacji oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego uwzględnić należy szereg czynników techniczno-ekonomicznych, które na wybranym przykładzie zostaną omówione w niniejszym artykule. Przedstawienie wszystkich czynników da pełen obraz osiągniętych rezultatów. Ze względu na[...]
8
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 162--163
9
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 164--166
10
75%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 37 162--173
PL Energia jest podstawowym czynnikiem i budulcem świata - jest wszechobecna. W porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce wciąż zużywa się zbyt wiele energii do ogrzewania budynków, które w większości zbudowano bez dbania o aspekty ekologiczne i ekonomiczne ze względu na zużycie ciepła. Dlateg[...]
EN Energy is the basic element and building block of the world – it is pervasive. In comparison to other European countries, Poland allots still too much quantites of energy for heating of buildings which mostly had been built without concern for ecological and economical aspect of heat consumption. Th[...]
11
63%
Architectus
1999 Nr 2(6) 63--67
PL Architektura jest uwikłana w problemy etyczne, jak każda inna dziedzina wiedzy czy doświadczenia ludzkiego. Architektura w rozumieniu procesu twórczego jest wyrazem określonej postawy etycznej architekta, która ujawnia się przez realizowanie pewnego zamysłu twórczego (intencji ukrytej za dziełem arc[...]
EN Architecture, in the meaning of a creative process, is an expression of defined ethical attitude of the architect; an attitude, which is revealed through making choices in the process of creation. Architecture, in the meaning of autonomous, real object, introduces to reality an ethical discussion be[...]
12
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Doskonalenie ochrony cieplnej budynku, poprawa sprawności energetycznej układów zaopatrzenia w ciepło ogrzewanych pomieszczeń budynku, umożliwienie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła stwarzają warunki i jednocześnie wymuszają potrzebę stosowania instalacji grzewczych z odpowiednio [...]
EN Improving of building thermal protection, improving of energy efficiency of heat supply systems for room heating in building and enabling effective use of renewable heat sources create appropriate indoor conditions and, at the same time, extort the need for application of heating installations with [...]
13
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 2 80-81
14
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 125--127
15
63%
Przegląd Budowlany
16
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 24 34--41
PL Systemy gospodarowania wodą deszczową są zależne przede wszystkim od warunków geologicznych, kształtu zlewni i regulacji prawnych. Podstawowym dokumentem koniecznym do uzyskania jest zgoda wodno prawna, które można porównać do budowlanego pozwolenia na eksploatację obiektu. Zakres obowiązków i kompe[...]
EN Rainwater management systems are mainly dependant on geological conditions, shape of the catchment and the legal regulations. Basic document at necessary to get before start of construction is water law agreement (aquatic consent). It can be compared to building permit for the operation of the build[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last