Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  die stamping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 63-65
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wyciskania przeciwbieżnego miedzi na zimno dla materiału surowego i po obróbce cieplnej, którego celem była analiza zmian siły nacisku procesu wyciskania.
EN Paper presents the results of the experimental research of the process of cold backward can extrusion of copper elements for material before and after heat treatment. The main goal of the research was analysis of the change of the force pressure during backward extrusion.
2
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 3 6-11
PL Na podstawie analizy materiałów największej światowej konferencji poświęconej technologii obróbki plastycznej przestawiono główne kierunki badań i przyszłe cele stawianae przed technologią, szczególną uwagę poświęcono dokładności wykonaniia wyprasek, fuzjon technologii obróbki plastycznej i odlewnic[...]
EN On the basis of analytsis of the materials from the largest world conference devoted to plastic working the article presents main directions of investigations and future aims of this technology. Particulr atention is focused on the accuracy of die stampings, mergers of plastic working and foundry pr[...]
3
63%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 33-37
PL Względy ekonomiczne wielu przedsiębiorstw przemysłowych narzucają konieczność dokładnej analizy efektywności realizacji procesów technologicznych określonych wyrobów w aspekcie alternatywy inwestycyjnej. W niniejszym artykule przedstawiono sposób zastąpienia drogich inwestycji jakim jest zakup prasy[...]
EN Economic terms in many corporations industrial make necessary to analyze precisely the effectiveness of manufacture technological process realization in the aspect of investment opinion. In this article the author presents the way of replacement expensive investments - such as buying press on multip[...]
4
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of an analysis of material density distribution in stampings press-moulded in metal dies from raw refractory materials based on alumina-magnesia-carbon aggregate. The stampings, fabricated on LAEIS HPF 1250 pressing machine, are blanks from which refractory precast shapes [...]
5
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of assessment of the unit pressure force within the refractory material volume in the course press-moulding of stampings for refractory precast shapes. The force was evaluated with the use of physical simulation of deformation undergone by lead balls placed in the raw refr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last