Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dew point
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 1 10-16
EN Presentation of mathematical models for liquid - steam phase balance for hydrocarbons - water system. They allow more accurate estimation of water dew-point temperature - a parameter very important in gas industry.
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 7-8 236-243
EN Acceptable humidity in natural gas. Classification of experimental methods of measuring dew-point for water. Computation and discussion of dew-point for water. Dependence between saturated steam contents in natural gas and function of temperature and pressure.
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 4 114-122
EN Introduction to acceptable exploitation conditions for natural gas. Experimental methods of phase equilibrium measurement and cal-culational algorithm for phase equilibria. Example of the calculation vapour-liquid equilibrium for multicomponent mixtures.
4
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 7-8 15-18
EN Types of presure safety systems. Criteria for choosing system type - benefits and setbacks of different types. Protection from excessive initial pressure drop.
5
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 11 384-387
EN Analysis of calculation methods for marking temperature of water dew point in natural gas (methods based on Bukacek's, Behr's and Kazim's correlation equations and equation of state). Calculations' results. Latest literature reports evaluating the accuracy of the analyzed calculation methods.
6
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2014 Nr 37 22--34
PL Warunkiem skutecznej naprawy termicznej obiektu zabytkowego jest osuszenie zawilgoconych ścian i właściwy dobór rozwiązań technologicznych. Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń muru mają wpływ na jakość poprawy termicznej budynku. Różnorodność produktów renowacyjnych utrudnia podjęcie trafnej decyzji[...]
EN Effective restoration of the thermal performance of a heritage building is conditional on the drying of damp walls and choosing the most appropriate technological solution. Physical and chemical causes of damage to walls in fluence the quality of a building’s thermal performance improvement. The var[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1285--1288, CD
PL W artykule omówiono i przedstawiono zbudowany układ dokonujący rejestracji wybranych czynników środowiskowych t.j. temperatura (w zakresie -55 ÷ +125°C), wilgotność (0 ÷ 100%) i ciśnienie (300 ÷ 1100hPa). Dzięki tym informacjom możemy wyznaczyć punkt rosy, odnotować skrajne przypadki warunków klimat[...]
EN The article discusses how the system of registration of selected environmental factors was described: temperature (-55 ÷ +125°C), humidity (0 ÷ 100%) and pressure (300 ÷ 1100hPa). With this information we can determine the dew point, note the extreme cases of climatic conditions, which often cause d[...]
8
63%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 4 190--195
PL W pracy badano przydatność stali H17, 0H18N9, H25N20S2 i stopu 75Ni-25Cr w zastosowaniu na retorty pieców przeznaczonych do niskotemperaturowego nawęglania stali austenitycznych w atmosferach syntetycznych lub na bazie endogazu. Za kryteria oceny przyjęto skłonność materiału retorty do katalizowania[...]
EN In the article the usefulness of H17, 0H18N9, H25N20S2 steel and 75Ni–25Cr alloy in use on furnace retorts designed for low-temperature carburizing of austenitic steels in synthetic or endothermic atmospheres was investigated. As evaluation criterion was considered ability of the material to catalys[...]
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 5 177--181
PL W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności energetycznej kotłowni zasilanej paliwem gazowym lub stałym, w której wykonano modernizację polegającą na ochłodzeniu spalin poniżej punktu rosy i wykorzystaniu odzyskanego ciepła w instalacjach kotłowych. W kotłowni równocześnie wykonano instalację[...]
EN The paper presents a method for assessing the energy efficiency of a boiler house for both gaseous and solid fuels, in which the modernization consisting in cooling the flue gases below the dew point and transferring the recovered thermal power in boiler installations was carried out. At the same ti[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2011 Nr 3 31-43
PL Do drobnoustrojów chorobotwórczych zaliczamy mikroorganizmy, a mianowicie: drobnoustroje, mikroby, bakterie o kształtach kulistych, cylindrycznych, spiralnych, nitkowatych lub innych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacj[...]
EN Pathogenic microorganisms include microorganisms, microbes, spherical, cylindrical, spiral and filamentous bacteria of plant or animal origin. Microbiological contamination of process equipment as well as ventilation and air conditioning systems contribute to development of pathogenic bacteria. Germ[...]
11
51%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 35 137--149
PL Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od czło[...]
EN Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microc¬limate parameters in manufacturing shops felt by people are affected by: human factors (health, individual temperatur[...]
12
51%
Transport Problems
EN The up-to-date compressed air drying methods for necessities of different industrial branches are covered. In particular, the approved, reliable method of compressed air drying is suggested. It has proved its solvency at the enterprises of open joint-stock company “RZD”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last