Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 821
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  designing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono budowę i wykonanie mechanizmu kroczącego wykorzystującego układ Jansena. Projekt zamodelowano w programie SolidWorks 2010. Zbudowano działający prototyp pozwalający na dalsze badania mechanizmu. Mechanizm porusza się do przodu i do tyłu dzięki zastosowaniu przekładni pasowej[...]
EN In the paper a design and executing the striding mechanism using the arrangement of Jansen mechanism were presented. Project was made in the SolidWorks 2010 program. A working prototype allowing for further research of the mechanism was built. The mechanism is moving ahead and to the back thanks to [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono jeden z problemów analizy kinematycznej i syntezy mechanizmów. Problemem tym jest modelowanie geometryczne mechanizmów w taki sposób, aby model obejmował jak najwięcej struktur zawierających najbardziej rozpowszechnione połączenia kinematyczne członów. Przedstawiony przykład sy[...]
EN In this work there has been one of the problems of a kinematic analysis and synthesis of mechanisms introduced - a geometrical modeling of mechanisms in the way the model could cover as many number of structures including most widespread kinematic joints of links as possible. The introduced example [...]
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 12 42-44
PL Pole golfowe to zespół stałych elementów, wymuszonych regułami gry w golfa. Dla wygody graczy kompleksy golfowe składają się z kilku pól, położonych niezbyt daleko od siebie. Dodatkowo tworzy się różnego rodzaju miejsca treningowe oraz obiekty usługowe.
4
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 36-38
PL Design jest pojęciem, które niewątpliwie w ciągu ostatnich kilku lat stało się niezwykle popularne. Wszędzie wokół można natknąć się na designerskie meble, sprzęty gospodarstwa domowego i urządzenia, wnętrza, restauracje czy sklepy.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
6
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 38-40
PL Deweloperzy coraz częściej decydują się na całkowitą zabudowę terenu. Aby spełnić wymagania prawne związane z udziałem powierzchni biologicznie czynnej, na zabudowaną działkę muszą wprowadzać zieleń. Aby była ona dobrze wykonana na płycie stropowej, niezbędna jest znajomość podstaw prawidłowego plan[...]
7
100%
Izolacje
PL Ciepła woda użytkowa oraz gorąca woda stosowane jako czynnik grzewczy, który może występować także w formie przegrzanej pary, ze względów praktycznych i technicznych muszą zachować określony poziom temperatur. Z tego powodu sieci ciepłownicze i instalacje ciepłej wody powinny być izolowane termiczni[...]
8
100%
Izolacje
PL W konstrukcji tarasu z powierzchniowym odprowadzeniem wody (uszczelnieniem zespolonym - podpłytkowym) woda odprowadzana jest po powierzchni użytkowej. Bardzo ważne jest w tym rozwiązaniu niedopuszczenie do tego, by woda i wilgoć penetrowały w głąb konstrukcji.
9
100%
Izolacje
PL Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania możliwości przyszł[...]
10
100%
Izolacje
PL W artykułach publikowanych w cyklu "ABC sztuki dekarskiej" opisywaliśmy podstawowe teorie i zasady dotyczące budowy i wykonania dachów, a szczególnie ich pokryć. Podsumowując tę serię w jej jubileuszowym - 50 - odcinku, warto pokazać związek między jakością dachu a jego projektem.
11
100%
Izolacje
PL Płyty warstwowe są powszechnie stosowane w budownictwie lądowym na całym świecie w systemach lekkiej obudowy hal. Powszechność zastosowania pociąga za sobą występowanie coraz większej liczby uszkodzeń. Są one spowodowane błędami popełnianymi na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
12
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 30-32
PL Projektowanie przestrzeni publicznej często postrzegane jest jako dążenie do osiągnięcia kompromisu pomiędzy funkcjonalnością a estetyką. Dlatego w zdefiniowaniu idei projektowej kluczowym jest kontekst urbanistyczny, ponieważ nie tworzymy czegoś autonomicznego, ale wartość dodaną do żyjącego już wł[...]
13
100%
Izolacje
PL Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega n[...]
14
100%
Izolacje
PL W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym - super - i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.
15
100%
Izolacje
PL Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.
16
100%
Izolacje
PL Każdy obiekt budowlany ulega degradacji w wyniku oddziaływania mechanicznych obciążeń zewnętrznych oraz czynników atmosferycznych. By procesy niszczenia budynku opóźnić, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie walory użytkowe, należy przeprowadzać okresowe naprawy.
17
100%
Izolacje
PL Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-nie. Mimo wprowadzonych zmian wiele problemów w zakresie projektowania termicznego ścian nie zostało uporządkowanych. Pojawia się np. pytanie: czy uwzględniać [...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł zawiera propozycję procedury projektowania budynków mieszkalnych pod kątem uzyskania założonej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). WT [1] na etapie projektowania dopuszczają stosowanie uproszczonej charakterystyki energetycznej, dotyczącej głównie wyma[...]
EN The article contains the proposal of procedure of designing the block of flats consider the put value of demand EP coefficient. Polish requirements admit using simplified energy performance during design procedure, which mainly manage maximum thermal insulation coefficient. This way of proceeding do[...]
19
100%
Izolacje
PL Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.
20
100%
Izolacje
PL Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last