Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dane wektorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2012 T. 44, nr 4 305-314
PL W pierwszej części artykułu opublikowanej w poprzednim numerze omówiono analizę danych i narzędzi pod kątem wspólnej wizualizacji zdjęć wykonanych skanerem MODIS i numerycznego modelu terenu pozyskanego w trakcie misji SRTM oraz omówiono kolejne wersje procedury ich wspólnego przedstawienia. W drugi[...]
EN The institute of Geodesy and Cartography in Warsaw hosted research on the possibility of elaboration of a small scale reference map basing on the photos taken by MODIS scanner and data registered within SRTM project. The first part of the article discusses the procedures of joint visualization of th[...]
2
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 41--49
3
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, n[...]
EN The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to [...]
4
67%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 337--346
PL Dane obrazowe stanowią coraz częściej podstawowe dane źródłowe zasilające bazy wielu systemów informacyjnych typu GIS. Należy jednak pamiętać, że są one pierwotnie rejestrowane w rzucie środkowym lub dynamicznym nie gwarantującym wymaganej kartometryczności odwzorowanych na obrazie obiektów. Dla uzy[...]
EN The image data are more often primary power source data supplied many information systems like GIS. However, remember that they are initially recorded in the central projection or dynamic projection, which does not guarantee the required cartometry of objects mapped on the image. To obtain the ortho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last