Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 502
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 297--304
PL W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia elementów ściennych i posadzkowych zaobserwowane w lokalu mieszkalnym, który mimo iż został właściwie zaprojektowany, to na wskutek wadliwego wykonawstwa oraz niewłaściwego użytkowania obiektu nie spełniał standardów użytkowych. W artykule wykorzystano[...]
EN This paper presents damage to wall and floor elements observed in an apartment which – in spite of having been designed properly – did not satisfy the standards as a result of faulty contracting and inappropriate exploitation. The article uses in situ research by means of a thermovision camera as we[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Metallic foams are currently being looked at as a new material for automobiles. The main goal of the use of metallic foams in vehicles is to increase sound dampening, reduce the weight of the automobile, and increase energy absorption in case of crashes, or in military applications, to combat the co[...]
3
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 253-259
PL Niniejszy artykuł zawiera aktualną wiedzę o budowie łukowych nadproży. Zostało udowodnione, że dobrze znana teoria różni się od faktycznych prac budowlanych i że sprawdza się tylko w sporadycznych przypadkach. Dokonano analizy danych typowych typów morfologicznych pęknięć i rys. Wydział Inżynierii[...]
EN The following article contains the current knowledge about construction of arched lintels. It had been proved that well - known theory differs from actual construction work and it proves correct only in occasional cases. There was made statistic analysis of typical morphological types of cracks and [...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 260-269
PL W referacie omówiono dwa przykłady zastosowania szkła o dużych rozpiętościach, pełniącego funkcje konstrukcyjne, do ekspozycji elementów zabytkowych w budynkach. Szkło, ze względu na swą przezierność i neutralność architektoniczną pozwala na zachowanie cennych elementów zabytkowych tak, że pozo[...]
EN The lecture describes two examples of the application, where a wide range glass is being used, as a structural component, in order to expose historic parts of the building. Glass, being transparent and architectural neutral allows preserving valuable historic elements especially that they remain int[...]
5
80%
Journal of KONES
EN In order to reduce the risk of premature wear or sudden failure of slide bearings it is necessary to take the relevant preventive steps. These can be determined on the ground of damage investigation and analysis of their causes. This paper presents some suggestions as to find causes of bearing failu[...]
6
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This article deals with the modeling of the continuous damage deactivation affected yield surfaces of copper and failure surfaces of mortar, from the viewpoint of continuum damage mechanics. The concept of damage deactivation is adapted to Tresca-Guest and Huber-Mises surfaces and two models are pre[...]
7
80%
Annual of Navigation
2007 No. 12 15-22
EN The paper regards various design and operational problems associated with survivability of surface naval and merchant ships using an alternative probabilistic methodology. This methodology is based on application of the performance-oriented and risk-based approaches. The performance-based approach r[...]
8
80%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 395-402
PL Celem pracy było przedstawienie modelu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych umożliwiającego wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, poddanych działaniu złożonych obciążeń cyklicznych. W pracy dokonano również porównania wyników prognozowania trwałości zmęczeniowej materiału, oblic[...]
EN The paper presented a new fatigue damage accumulation model which allows to determine fatigue life of structure elements exposed to the influence of complex cyclic loadings. The main aim of the paper was to compare the results of forecasting fatigue life of a material, calculated with the use of the[...]
9
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 383--390
EN Operation and maintenance factors and the destructive processes of the technical object elements cause unfavourable changes in the values of the significant functional features, leading to a damage. A damage has been defined as exceeding admissible boundary values of these features. In this paper it[...]
10
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 361-368
EN The transport systems and especially the means of transport are the sources of life and health hazard and the natural environment pollution. Exploitation process influence on the elements of the technical objects and decrease the values of the important features of them. This is the mechanism of the[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The damage evolution occurring in a set of elements in the nodes of the supporting one- and two-dimensional lattices is analysed within the stochastic Fibre Bundle Model approach. The element-strength-thresholds are drawn from a given probability distribution and the set of elements is subjected to [...]
12
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W niniejszej pracy wykorzystano komercyjną wersję programu metody elementów skończonych DEFORM™ 3D do symulacji kształtowania blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V metodą dmuchu w matrycy stożkowej o podstawie trójkąta, kwadratu i okręgu. W pracy wykorzystano pełne trójwymiarowe elementy dyskretyzujące ro[...]
EN This study employs commercial DEFORM™ 3D finite element analysis software to simulate the superplastic blow-forming of Ti-6Al-4V titanium alloy sheet into triangular, square and conical awl-shaped dies. In performing the simula-tions, the die model is constructed using 3D solid elements and the tita[...]
13
80%
Archives of Mechanics
EN In the design of structural elements, which are used for protection against explosions, the damage evolution until failure has to be predicted in numerical simulations. However, in the literature a wide variety of damage models is available based on different approaches, e.g. phenomenological and mi[...]
14
80%
Engineering Transactions
EN The aim of the paper is to propose an improved procedure of damage material parameters identification of the Chaboche model, coupled with the concept of isotropic damage model proposed by AMAR a nd DUFAILLY. The proposed approach has been implemented into subroutines of the FE MSC.Marc code, as the [...]
15
80%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 153-160
EN The article presents the analysis of damage to gas turbine blades influencing the reliability of aircraft turbine engines. Characterised are methods of non-destructive testing and capabilities of applying them to the computer-aided objective diagnosing of condition of blades [3]. The computer-aided [...]
16
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Predykcja uszkodzenia indukowanego odkształceniem plastycznym powoduje zwykle konieczność wykorzystania metody elementów skończonych w zakresie sprężysto-plastycznym z modelem uszkodzeń. W miejscu gdzie tworzy się odkształcenia, cząstkowe równania różniczkowe tracą eliptyczności, co powoduje[...]
EN Numerical ductile failure prediction commonly involves the use of plasticity-induced damage constitutive models within the finite element method framework. Algorithms based on the so-called operator split concept, resulting in the standard elastic predictor/plastic corrector format, are particularly[...]
17
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Modelling of the continuum damage framework, is developed for application in the elasto-viscoplastic Chaboche constitutive model. A brief description of the basic variant of the Chaboche model equations is given, followed by a discussion of the most important assumptions necessary to obtain evolutio[...]
18
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Grains in form of circles are connected by elastic joints. Grains expand thermally, but do not deform elastically. The joints deform elastically, but do not expand thermally. The special situation is considered when the composite consists of only two kinds of grains, first kind with larger and the s[...]
19
80%
Engineering Transactions
EN The aim of this paper is presentation of an attempt of identification of the changes of thermal properties of the material in correlation with changes of its structure during the damage process. The review of the most frequently used methods of damage detection in constructional materials has been e[...]
20
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 1 33-36
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last