Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dach płaski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zaprezentowało na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2008 publikację pt. "Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich", opracowaną przez dr. inż. Pawła Fiszera.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Referat dotyczy uszkodzeń dachów z pojedynczym pokryciem oraz sposobów ich naprawy. W referacie zwrócono uwagę na wady dachów płaskich, które były realizowane w większości obiektów cywilnych, mieszkalnych i przemysłowych od lat 50 XX wieku. Opisano również sposoby ich naprawy przez osuszanie istniej[...]
EN This work deals with a single coat roof defects and their sanation. It points out the deficiencies of flat roofs that have been realized on a majority of civil, residential, and industrial objects since the 1950.s, and describes their sanation by drying of the original roof coating layers.
3
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 2 34--36
PL Analizując okoliczności towarzyszące narodzinom nowych urządzeń, materiałów i technologii przemysłowych, można zaobserwować, że w większości przypadków źródła inspiracji dla nowych pomysłów są na ogół bardzo podobne. Najczęściej jest to chęć zwiększenia wydajności prac i jakości wykonywanych robót, [...]
4
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2011 nr 2 20-23
PL Jedną z najszybszych metod wznoszenia obiektów handlowych, usługowych czy przemysłowych, o dużej powierzchni, jest budowa ich przy pomocy konstrukcji szkieletowych. Konstrukcje te mogą być zarówno stalowe jak i betonowe. Łączone są zazwyczaj z lekką obudową ścian. Ta część inwestycji jest z reguły p[...]
5
88%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2004 nr (2) 293--298
EN This paper deals with some possibilities of the realization of the recuperational flat roofs, which use the refuse warmth of air from the object ventilation system. This warmth due to its continuos flow in the roof space gives up a part of its thermical energy. The theoretic knowledge and results pr[...]
6
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 67-70
7
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 112-112
8
75%
Izolacje
PL Zachowanie skutecznej wymiany powietrza w przestrzeniach dachów płaskich warunkuje utrzymanie odpowiedniego w nich klimatu; przede wszystkim unika się stanów podwyższonej wilgotności, której obecność w przegrodach obniża izolacyjność termiczną dachu i pociąga za sobą ryzyko rozwoju niepożądanych for[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The article deals with a water drenage of flat roofs. It contents the design principles of nonpressured (gravitational) and under pressured drenage systems even also covers problems in the point of view of the water drenage of roof sanation.
10
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 90-91
11
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 3 72-73
12
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 37-38
13
75%
Izolacje
PL W artykule opisano problemy występujące w konstrukcjach dachów płaskich i konsekwencje zastosowania niewłaściwie dobranych elementów systemów. Porównano systemy ze styropianem i wełną mineralną oraz łączenie mechaniczne i klejenie. Poruszono również problem odśnieżania dachów płaskich i przydatności[...]
EN The article describes problems that occur in fiat roof designs, as well as the consequences of using inappropriately selected elements of the systems. It compares the systems that utilise expanded polystyrene and mineral wool, as well as mechanical joining and adhesive bonding. It also raises the pr[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 6 10-11
15
75%
Izolacje
PL Największy kłopot przy wykonaniu izolacji dachu płaskiego z użyciem pap termozgrzewalnych sprawiają obróbki detali: attyk, ścian, kominów, dylatacji, wywietrzników itp. W miejscach tych popełnia się najwięcej błędów wykonawczych i dlatego najcześciej dochodzi w nich do przecieków.
16
75%
Izolacje
2006 R. 11, nr 6 84--85
PL Powszechnie znanym sposobem sprawdzenia szczelności nowo wykonywanych dachów płaskich są próby wodne. Zaletą tej metody jest to, że dobrze pokazuje ona ewentualne nieszczelności. Nie wskazuje jednakże ich lokalizacji.
17
75%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 5 35--36
PL Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania – wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.
18
75%
Przegląd Budowlany
19
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 1 46-47
20
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 6 7-8
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last