Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyklodekstryny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 2 58-61
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 8 66-69
EN Part IV presented using liposomes for wool dyeing in a cost-effective and environmentally sensitive way. The properties of cyclodextrins and their applications in the processes of the textile industry is described.
3
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 311-314
EN The effect of alpha-, beta- and gamma-cyclodextrin, as a model for the hydrophobic reaction sites in microheterogenous polymeric systems, on the photochemical stability of 7-amino-4-methylcoumarin (C 120) was studied. Using spectroscopic techniques combined with HPLC analysis it was demonstrated tha[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 93--96
PL Cyklodekstryny (CDs) mogą tworzyć kompleksy cząsteczkowe z bardzo dużą ilością związków, dzięki ich hydrofobowemu, pustemu wnętrzu. Ta cecha pozwala im na wnikanie do tkanin (dzianin), jak również przechwytywanie i maskowanie bardzo różnorodnych cząstek ciał stałych, cieczy i gazów. Jedną z dobrze z[...]
EN Cyclodextrins (CDs) can form molecular complexes with a very wide range of compounds thanks to their hydrophobic internal cavity. This feature enables them to be incorporated into fabrics, to entrap and mask a very wide range of solid, liquid and gaseous odours. One well-known disadvantage of classi[...]
5
63%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 3 12--15
PL Poznanie składu badanego materiału jest celem analizy chemicznej. Coraz większe wymagania stawiane analizie chemicznej stwarzają konieczność nieustannego rozwoju nowych, doskonalszych metod analizy. Do zestawu wysokosprawnych technik analitycznych od wielu już lat należy elektroforeza kapilarna.
6
63%
Przemysł Spożywczy
2018 T. 72, nr 4 24--27
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju technologii mikrokapsułkowania składników i dodatków do żywności. Omówiono wyniki badań nad doborem właściwego nośnika, poprawą stabilności substancji aktywnych i wydajności procesów oraz nad modyfikacją sposobu uwalniania substancji aktywnych z mikrokapsułe[...]
EN The article presents trends in technologies of microencapsulation of food ingredients and additives. The results of research on the choice of the proper carrier, the improvement of the stability of active substances and the efficiency of processes as well as on the modification of the method of rele[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 14--21
PL Syntezę kopolimeru akrylonitrylu i kwasu akrylowego przeprowadzono w zawiesinie, β-cyklodextran był mieszany z kopolimerem w zróżnicowanych ilościach. Następnie runo (PANAA/-CD) było wytwarzane metodą elektroprzędzenia. Badano wpływ różnych parametrów procesu, takich jak stężenie polimeru, odległość[...]
EN Acrylonitrile acrylic acid copolymer was synthesised using suspension polymerisation and β-cyclodextrin was mixed with this copolymer in different ratios. then poly(acrylonitrileacrylic acid)/-cyclodextrin (PANAA/-CD) nanowebs were produced using the electrospinning process. The effect of different [...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 133--135
PL Przeprowadzono próby barwienia barwnikami reaktywnymi włókien winylowych modyfikowanych β–cyklodekstrynami. Kinetykę procesu określano mierząc zużycie barwnika, połowiczny czas barwienia, stała prędkość barwienia oraz współczynnik dyfuzji. Wyniki wykazały, że pokrycie włókien ß–cyklodekstrynami pozw[...]
EN In this paper, dyeing experiments were performed on vinylon modified with β-cyclodextrin using a reactive dye. The kinetics of the dyeing process for vinylon modified with β-cyclodextrin was researched by measuring the dye uptake, time of half dyeing, dyeing rate constant and the diffusion coefficie[...]
9
51%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono współczesne trendy w produkcji i stosowaniu aromatów w przemyśle spożywczym. Trendy te obejmują m.in. ekstrakcję przypraw nadkrytycznym CO2, mikrokapsułkowanie w cyklodekstrynach, drobnoustrojowe i enzymatyczne metody biosyntezy aromatów oraz nowe i ulepszone techniki wędzenia. Omówion[...]
EN Some modern trends in the production and application of flavoring substances in food industry are shown.The trends comprise, among others the extraction of spices with supercritical CO2, the microcapsulation in cyclodextrines, the microbial and enzymatic methods for the biosynthesis of flavoring sub[...]
10
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1834-1841
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 4 (87) 27--33
PL Celem artykułu jest przedstawienie wiedzy rozrzuconej w różnych źródłach na temat nowo wprowadzonego pojęcia kosmotekstyliów. Przedstawiono podział kosmotekstyliów, kierunki możliwych aplikacji, stosowane zróżnicowane technologie dla otrzymania pożądanego efektu, środki wywołujące odpowiedni efekt w[...]
EN The main aim of this article is to collect the scattered knowledge of Cosmetotextiles and present it to the world scientific community for scrutiny. Various aspects of Cosmetotextiles are compiled systematically and oriented towards product development. The technology of Cosmetotextiles is at the ne[...]
12
45%
Autex Research Journal
2002 Vol. 2, no. 4 175--189
EN In the development of medical drug delivery systems, attention has been increasingly focused on slow- or controlled delivery systems in order to achieve an optimal therapeutic effect. Since the administration of drugs often requires a defined or minimum effective dosage in the human body, more conve[...]
13
45%
Camera Separatoria
PL Przedstawiona praca jest ostatnim projektem naukowym nad jakim pracował Profesor Henryk Lamparczyk, który przedwcześnie zmarł 16 listopada 2012 roku w wieku 65 lat. Przeglądowa praca o charakterze dydaktyczno-poglądowym dotyczy zastosowania cyklodekstryn w bioanalityce i została napisana w oparciu o[...]
EN This is the last research project of Professor Henryk Lamparczyk that prematurely passed away at age 65. In his intention it was to prepare a demonstrative review paper concerning application of cyclodextrins in bioanalysis, based on his and co-worker contributions to the field of supramolecular che[...]
14
38%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 4 355-359
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad oddziaływaniem wybranych kwasów żółciowych (kwas dehydrocholowy, cholowy, deoksycholowy, taurodeoksycholowy, glikodeoksycholowy, glikocholowy oraz chenodeo-ksycholowy; rys. 1) z substancjami makrocyklicznymi (ß-cyklodekstryna i jej hydroksypropylowa pochodna) w[...]
EN The main goal of present work was to explore the host-guest complex formation between selected bile acids (dehydrocholic, cholic, deoxycholic, taurodeoxycholic, glycodeoxycholic, glycocholic and chenodeoxycholic acid) and cyclodextrins (ß-cyclodextrin and its hydroxypropyl derivative) at sub-ambient[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last