Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  culture of safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z[...]
EN The examination of the culture of the job security of workers was conducted in a hard bituminous coal mine, on the bases of a simple research tool in the form of a questionnaire. The examination involved a formal, randomly chosen group of people, consisting of supervision staff and shop floor worker[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 323--330
PL W artykule zajęto się problematyką kultury bezpieczeństwa. Przedstawiono pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W części empirycznej zostały zbadane takie elementy kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy oraz zachowania i postawy pracowników.
EN The article addressed issues related to the safety culture. Desirable and undesirable safety culture elements were presented. Such elements of safety culture as the environment and the working conditions and behavior and attitudes of employees were examined in the empirical part of the study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last