Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cukrzyca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W referacie przedstawiono wyniki z trzech lat leczenia cukrzycy z zastosowaniem promieniowania b.w.cz. Podkreślono znaczenie tej metody w leczeniu i w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy.
EN A three-year microwave used treatment dynamics of patients with diabetes is presented. Importance of this method for treatment and prophylaxis of diabetes complications is underlined.
2
100%
Wiadomości Chemiczne
2009 [Z] 63, 1-2 85-106
EN Vanadium is a trace element, which may be beneficial for human and developed as clinically useful metallopharmaceutical. Over the last 20 years a wide range of medicinal aspects of various compounds of vanadium have been investigated and documented [10-21]. Vanadium displays relevant biological acti[...]
3
100%
Polish Hyperbaric Research
2018 nr 3(64) 39--44
PL Cukrzyca to „epidemia XXI wieku”, szacuje się, że w 2011 roku na cukrzycę chorowało 6,7% populacji Polski, z czego jedna czwarta nie miała świadomości choroby. Tak duże rozpowszechnienie cukrzycy sprawia, że coraz więcej lekarzy staje przed problemem prawidłowej kwalifikacji pacjenta z cukrzycą do a[...]
EN Diabetes is an "epidemic of the 21st century" and it is estimated that in 2011 6.7% of Poland's population suffered from diabetes, one quarter of which was unaware of the disease. Such a high prevalence of diabetes mellitus results in an increasing number of physicians being confronted with the prob[...]
4
88%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 347-352
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest komputerowej metodzie określania rozmiarów zmian skórnych u chorych z powikłaniami stopy cukrzycowej. Porównanie wielkości tych zmian w kolejnych fazach leczenia pozwala lekarzowi na określenie skuteczności i ocenę przebiegu podjętej terapii.
EN The article concerns the computer method of finding a size of the skin changes present in the diabetic foot complications. Comparison of the sizes found in such a manner, in the subsequent treatment stages, lets a physician to estimate a undertaken treatment efficiency.
5
88%
Optyka
2013 Nr 1 38--39
PL Literatura polskojęzyczna. Zarówno w książkach na temat aplikacji soczewek kontaktowych, jak również w pozycjach z zakresu optometrii czy okulistyki (zawierających rozdział na temat aplikacji soczewek kontaktowych) wydanych w języku polskim, właściwie nie ma dokładnych informacji o przeciwwskazaniac[...]
6
88%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 4 255--260
PL Cukrzyca jest chorobą wieloukładową, charakteryzującą się niedoborem insuliny lub opornością tkanek na działanie insuliny, które prowadzą do stanów hiperglikemii. W przebiegu długotrwałej cukrzycy dochodzi do upośledzenia licznych funkcji organizmu oraz uszkodzenia narządów na skutek mikro- i makroa[...]
7
88%
Optyka
2013 Nr 1 34--36
PL Cukrzyca jest genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem przemiany węglowodanowej powodowanym względnym lub bezwzględnym niedoborem insuliny. Insulina to hormon wydzielany przez trzustkę. Działanie insuliny polega na:• obniżeniu poziomu glukozy we krwi poprzez jej spalanie w tkankach,• magazynowaniu gluk[...]
8
75%
Mechanik
PL W referacie przedstawiono rezultatu z leczenia cukrzycy z zastosowaniem metod refleksoterapii i terapii b.w.cz. Zaprezentowano oryginalny sposób oceny rokowania u pacjentów z tą chorobą przy użyciu aparatury wykorzystującej promieniowanie b.w.cz.
EN Experience of acupuncture methods based treatment of diabetes is expounded. The original method of treatment prognosis estimation for patients who treated with using MEW-therapy is proposed.
9
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7(CD) 1021-1024
PL W pracy zaprezentowano obserwacje oparte na kompleksowym leczenie pacjentów chorych na cukrzycę za pomocą bioenergoinformacyj-nych technologii medycznych.
EN Presented observations based on a comprehensive treatment of diabetic patients using bioenergyinformation medical technology.
10
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7(CD) 1007-1012
PL Badania i leczenia 30 chorych z cukrzycą typu II. Do leczenia i diagnostyki pojazdów użyto aparatury z „RAMED-EXPERT”. W wyniku leczenia u 80% pacjentów zaobserwowano poprawę dynamiki objawów klinicznych. Stan kompensacji przebiegu choroby uzyskano u 60% pacjentów. Pozytywny efekt leczenia utrzymywa[...]
EN Results of testing and treatment of 30 diabetes (II type) patients. For treatment and diagnostics the equipment “RAMED-EXPERT” were used. At the end of treatment nearly 80% of patients had positive dynamics of clinical symptoms. The condition of remission is attained of 60% patients. A positive effe[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 63-73
PL Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu parametrów syropu międzykryształowego i cukrzycy I na zmiany szybkości krystalizacji sacharozy. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono szybkość krystalizacji cukrzycy I w warunkach przemysłowych. Określono również współczynniki hamując[...]
EN Investigation was carried out with the aim to determine the effect of parameters of mother liquor and seed magma on changes in the rate of sucrose crystallization. On the basis of analyses the rate of seed magma crystallization in industrial conditions was calculated. Coefficients inhibiting the cry[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 161-163
PL Prezentowany artykuł opisuje tworzenie systemu zdalnego nadzoru nad chorymi na cukrzycę. Głównym zadaniem systemu jest pomoc w utrzymaniu prawidłowego poziomu insuliny w organizmie chorego. Zdalny nadzór mógłby być wykorzystany do stałej kontroli medycznej pacjenta bez konieczności wizyt w szpitalu.
EN Following article treat about creation of remote supervision system for diabetic. Main purpose of this system is to help to maintain the proper insulin level. Remote supervision will be used to achieve regular medical control without hospital visiting. System will be prepared for immediate implement[...]
13
75%
Chemik
PL W artykule opisano właściwości i warunki rozwoju biosensorów elektrochemicznych, na przykładzie biosensorów do oznaczania glukozy. Omówiono czynniki, które mają wpływ na handlowy sukces produkcji elektrochemicznych biosensorów glukozy na dużą skalę.
EN The development and characterization of electrochemical biosensors is described from the perspective of the development of biosensors for the determination of glucose. The factors that have influenced the large scale commercial development of electrochemical glucose biosensors are discussed.
14
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 131--136
PL Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną spowodowaną nieprawidłowym funkcjonowaniem trzustki, dotykającą coraz większy procent społeczeństwa. Leczenie objawów tej groźnej choroby uzależnia pacjenta od regularnych pomiarów glukozy, zastrzyków insulinowych oraz ścisłej diety. Dlatego wiele ośrodków naukowy[...]
EN Diabetes is a lifestyle disease, caused by abnormal funcionality of pancreas, which afflict more and more people every year. Treatment of this dangerous diseases makes patients dependant on regular glucose measurement , insulin injections and strict diet. Because of that many research facilities is [...]
15
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Na świecie notuje się coraz więcej zachorowań na cukrzycę, której częstym następstwem jest choroba wieńcowo-naczyniowa. Wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), a także operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 są w tym przypadku mniej korzystne[...]
EN Cardiovascular disease is a major consequence of this chronic condition. Outcomes after percutaneous coronary interventions (PCI) and coronary artery bypass grafting (CABG) are worse in patients with diabetes mellitus (DM) compared with those without DM. Drugs eluting stents implantation has improve[...]
16
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Obecnie ponad 400 milionów osób dorosłych na całym świecie cierpi na cukrzycę. Do 2040 roku liczba ta ma wzrosnąć do 642 milionów. Ponadto, u więcej niż 300 milionów dorosłych zdiagnozowano upośledzenie tolerancji glukozy, a to stwarza ryzyko rozwoju choroby w przyszłości. Bardzo wiele osób jest nie[...]
EN Nowadays over 400 million adults suffer from diabetes worldwide. By 2040 this number will rise to 642 million. In addition, more than 300 million adults have impaired glucose tolerance, which means a high risk of developing the disease in the future. Also, many patients are undiagnosed, which result[...]
17
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The paper presents results of comparison of the wound area assessment methods in the diabetic foot syndrome (DFS). Wound size is a basic parameter that is used to evaluate efficacy of the applied treatment. Four measurement methods were used: the rulers, the planimetric Visitrak (Smith & Nephew, Eng[...]
18
75%
Eliksir
2017 nr 1 6--10
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję rozwoju przyrządów wielosensorowych do oceny parametrów życiowych człowieka. Omówiono możliwości pomiaru zmian glikemii człowieka sposobem nieinwazyjnym w trybie pracy quasi on-line. Przeanalizowano zalety urządzenia w zastosowaniach monitoringu sprawności psychofi[...]
EN The article comprises a concept of development of multi-sensor devices for evaluation of human life-parameters. Possibility of human glycaemia changes sensing is presented with the use of non-invasive and quasi- on-line mode of operation. The advantages of such a measurements are discussed consideri[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono innowacyjną metodę oznaczania stężenia glukozy we krwi w badaniach cukrzycy. Metoda ta polega na detekcji stężenia acetonu w wydychanym powietrzu, które jest zależne od stężenia glukozy w organizmie. W pracy przedstawiono bieżące dane dotyczące liczby osób ze zdiagnozowaną cukr[...]
EN Noninvasive glucose measurement method for diabetes diagnosis is presented in this study. It based on detection of an acetone concentration in exhaled breath, which is correlated to glucose concentration in the vessel blood. The current data concerns the number of diabetic patients in Poland and in [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last