Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Horizontal crash at road and rail vehicles generates human and material injuries, many of them with important negative effects. Damper in bumper a known solution for vehicles protection at crash is realized with different damping devices, from passive elements to actuators. Usually the devices are t[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono poligonowe stanowisko do przeprowadzania prób zderzeniowych samochodów. Może być wykorzystane do oszacowania wartości parametrów zderzenia, niezbędnych w symulacjach rekonstrukcyjnych wypadku. Stanowisko sprawdziło się w czasie wykonywanych prób zderzeniowych.
EN A ground stand for collision tests of cars is presented in the paper. The stand may be used to estimate crash parameters values, necessary to perform simulations of crash reconstruction. The stand was validated during collision tests.
3
100%
Logistics and Transport
EN In this paper a short description is reported allowing to take into account some aspects to design structures used for automotive industries. It allows to define correctly the behaviour of a vehicle and mainly the passive structures to absorb energy during an accident or an impact. The main aspect r[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The main aim of the study is the side impact of the truck into the passenger car, which is one of the possible variants in compatibility case. The compatibility problem has direct influence at biomechanical injuries of the passengers travelling by the cars and also at deformation of the structure. T[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The main aim of the study is the side impact of the truck into the passenger car, which is one of the possible variants in compatibility case. The compatibility problem has direct influence at biomechanical injuries of the passengers travelling by the cars and also at deformation of the structure. T[...]
6
75%
Journal of KONES
EN On landing operation, a brutal contact with the deck or ground, or high ground unevenness can damage the plane or chopper and hurt the pilot, the crew or the passengers. The paper presents the advantages confer by suspensions using VZN dampers, in this situation. The Romanian self adjustable damper [...]
7
75%
Journal of KONES
EN On landing operation, a brutal contact with the dech or ground, can damage the plane or chopper and hurt the pilot, the crew or the passengers. The paper presents the advantages confer by suspensions using VZN dampers, in this situation. The Romanian self adjustable damper (shock-absorber) concept- [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 141-147
PL W artykule przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego. Dokonano analizy przyczyn wypadków drogowych zwracajaąc uwagę na miejscua zdarzenia, rodzaje i sprawców oraz na bezpieczeństwo pieszych, a także na czas i miejsce powstawania poszczególnych wypadków dr[...]
EN This article presents state of the safety on roads in western Pomeranian Province. Author makes analysis the reasons of crashes, kinds and people who make crashes, particularly allowing for pedestrians safety. There is a notice about time and places of accidents designate places which are especially[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 19--32
EN A model to monitor the risk of a failure/damage (undesirable event) to a means of transport has been outlined in the paper, with findings presented in [2] applied. Destructive processes such as the wear-and-tear, fatigue, and ageing, which arise in the course of the system’s (here: the means of tran[...]
10
75%
Journal of KONES
EN Passive security at crash is an importami problem both for road, and aerial vehicles, first case at horizontal collision and second at vertical one, on landing operation on ground or deck. Both generate human and material injuries, many of them with important negative effects. Damper in bumper a kno[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 223--229, CD
PL W artykule omówiony został proces określenia parametrów charakteryzujących zderzenie rejestratora katastroficznego z przeszkodą w celu ustalenia zgodności z normą NO-16-A200:2006 i ED-112. Ocenie podlega odporność rejestratora katastroficznego na przeciążenie o wartości 3400 g. Badania zrealizowano [...]
EN The problem of crash tests for the black box data recorder has been discussed. By performing a sequence of experimental studies parameters of a test have been adjusted and optimized. The test meets requirements of the norm NO-16- A200:2006 and ED-112. The studies were carried out using pneumatic can[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1895-1905
PL W artykule ukazana została próba przybliżenia bezpieczeństwa transportu, główne przyczyny powstawania wypadków oraz stan bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach transportu wraz z ich przyczynami i głównymi sytuacjami inicjującymi powstanie zdarzenia.
EN In article an attempt has been depicted to approximate of transport safety, the main causes of accidents and the security situation in the various transport sectors, including their causes and the main situations initiating the formation of road events.
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 165--177, CD
PL W artykule został opisany etapowy przebieg badań zjawiska zderzenia z przeszkodą sondy pomiarowej imitującej kasetę ochronną systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Celem badań było uzyskanie wymaganego impulsu trapezoidalnego przeciążenia, o wartości 3400 g, działającego na kasetę przez co najmn[...]
EN In the paper methodology of a crash test execution is described. The procedure was developed in a course of repeated experimental probe impact tests with changed configurations and parameters. The probe contained imitator of a crash flight data recorder S2-3a. The purpose of the studies was to obtai[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 85-86
15
63%
Journal of KONES
PL Stanowisko badawcze dotyczące dynamiki klatki piersiowej zostało zaprojektowane i zbudowane w celu analizy odpowiedzi oryginalnej konstrukcji modułu klatki piersiowej na uderzenie oraz w celu weryfikacji wyników numerycznych otrzymanych przez autorów. Projekt stanowiska został oparty na konstrukcji [...]
EN The experimental rig has been developed in order to perform more detailed investigation of the human rib cage responses and injuries subject to impact loads and to validate numerical results published recently by the authors. The construction of experimental rig has been based on Hybrid III thorax c[...]
16
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: A new approach to production process by direct integration of the RFID (Radio-frequency identification) chips into the composite parts used during the manufacturing (moulding) process of the composite parts has been presented. This research aims a new application of RFID technology and meas[...]
17
63%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 5 31-36
PL W artykule przedstawiono uproszczony model zachowania się piasku przewożonego w wagonie, w który uderzył inny pojazd. Modelowy ruch piasku porównano z ruchem piasku sfotografowanym podczas dwóch eksperymentów zderzeniowych. Model opisuje kinetykę piasku i opiera się na uproszczonym traktowaniu krusz[...]
18
63%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 95--108
PL W artykule przedstawiono metodykę modelowania numerycznego drogowych testów zderzeniowych na przykładzie wybranego układu pojazd-drogowa bariera ochronna, z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych systemów obliczeniowych CAD/CAE do numerycznej symulacji przebiegu zderzeń. Dzięki wykorzystaniu tych sy[...]
EN The paper presents the methodology of numerical modelling of road crash tests based on the selected vehicle-road barrier system using the possibilities of modern CAD /CAE computing systems for a numerical simulation process of the collision. Owing to these systems, thorough analysis of the process o[...]
19
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 3 281--296
EN A study was undertaken to investigate whether driver celeration (overall mean speed change) behavior can predict traffic accident involvement. Also, to test whether acceleration, deceleration or the combined celebration measure was the better predictor. Bus driver celeration behavior was measured re[...]
20
63%
Production Engineering Archives
2018 Vol. 20 8--11
EN Today, with the spread of autonomous functions in vehicles, the role accountability for causing accidents is emphasized. Self-guided functions work in certain traffic situations, but accidents happen, and, therefore, the following article presents an analysis of the issue. Its purpose is to show tha[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last