Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooling unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 166-169
PL Wykorzystanie diagnostycznych systemów informatycznych dzięki analizie sygnałów pochodzących z urządzenia pozwala na efektywne sterowanie pracą transformatora. Rosnące koszty eksploatacji maszyn i urządzeń sprawiają, że istotnym kryterium konkurencyjności oprogramowania są aspekty ekonomiczne. W pra[...]
EN The usage of diagnostic systems, which analyze signals coming from the device, allows effective control of the work of the transformer. The increasing operating costs of machinery and equipment make economic aspect an important criterion for the competitiveness of the software. The paper presents th[...]
2
72%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 4 949--966
PL Aby zapobiec zagrożeniom spowodowanym wysokimi temperaturami panującymi w podziemnych kopalniach w Chinach, zaprojektowano zestaw chłodzący ZL400 składający się z pół-hermetycznej sprężarki śrubowej o wydajności 400 kW. W pracy omówiono zasady działania zestawu chłodzącego, jego budowę oraz parametr[...]
EN Aiming at heat injuries occurring in the process of deep coal mining in China, a ZL400 mine-cooling unit employing semi-hermetic screw compressor with a cooling capacity of 400 kW is developed. This paper introduced its operating principle, structural characteristics and technical indexes. By using [...]
3
72%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 3 47--56
PL W artykule przedstawiono trzy warianty koncepcji agregatu chłodniczego w układzie zamkniętym. Agregat będzie przeznaczony do chłodzenia silników elektrycznych w obudowach przeciwwybuchowych, wyposażonych w wodny układ chłodzenia. Ze względu na konieczność ograniczenia zużycia wody, zdecydowano się n[...]
EN Three variants of the closed circuit cooling unit concept are presented. The cooling unit with water cooling system is designed for cooling the electric motors in anti-explosion enclosures. Due to the need to reduce water consumption, a closed circuit system was used, where the pump pushes the coola[...]
4
72%
Inżynieria Górnicza
2016 nr 4 21--23
PL W opracowaniu skupiono się na możliwości zastosowania rachunku kosztów cyklu życia do oceny efektywności pracy agregatu chłodniczego stosowanego w systemach klimatyzacji górniczej. Stosowanie tych urządzeń w warunkach występowania zagrożeń jest niezbędne, tak więc kopalnie staja przed problemem wybo[...]
5
58%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 1 199--216
PL Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji pogarszają się warunki pracy w wyrobiskach podziemnych, a w szczególności warunki klimatyczne związane ze wzrostem temperatury. Przy temperaturach pierwotnych górotworu przekraczających 40°C utrzymanie temperatury w wyrobiskach eksploatacyjnych poniżej wartoś[...]
EN The paper describes the design and results of operating measurements of the GMC-1000 and GMC- 2000 Mine Cooling Units. The first part describes the design of the cooling unit and its key components: the chiller, evaporator, condenser, oil cooler, evaporative water cooler and gallery air cooler. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last