Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikat energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Kraje członkowskie Unii Europejskiej, które od dawna dostrzegają problem nadmiernego zużycia energii w budynkach, już w 2002 r. uchwaliły dyrektywę 2002/91/WE [ang. EPBD] [1]. jej celem jest promowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków w UE. Dyrektywa ta nabiera sz[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 58-61
3
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 80-84
4
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 79-80
5
100%
Budownictwo i Prawo
2008 R. 11, nr 3 13--14
6
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 28-28
7
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 26-27
8
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 11-12
9
75%
Ekonomia i Środowisko
2007 nr 2 52--60
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie nowych zasad dotyczących wsparcia produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, obowiązujących w Polsce od 1 lipca 2007 roku, jak też wskazanie potencjalnych kierunków dalszych zmian służących optymalizacji udzielonego wsparcia.
EN In the future, the development of electricity produced in Poland in cogeneration with heat will impact the reduction of greenhouse gases emissions. To accelerate this process, it is necessary to implement a requirement to ensure a share of red energy in the total energy volume sold to the final re[...]
10
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 3 (12) 9--16
PL Certyfikat energetyczny dostarcza istotnych informacji na temat przegród budowlanych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wewnętrznych zysków energii, itp. Informacje te są istotne w kontekście zapotrzebowania budynku na energię cieplną. W artykule wskazano argumenty, które pr[...]
EN The energy certificate provides relevant information on the building partitions, central heating, hot water, internal energy gains, etc. This information is important in the context of the building's thermal energy. The article indicates arguments that speak for made in the "new" law legislative cha[...]
11
75%
Instal
2004 nr 12 2--6
12
75%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 4 127--134
PL W artykule podano możliwość zastosowania kominków z płaszczem wodnym, oraz z turbiną powietrzną w budynku jednorodzinnym. Przeanalizowano też jak zastosowanie komików wpływa na zapotrzebowanie energii pierwotnej.
EN Article presents usage of fireplaces with a water jacket and with an air turbine in a single-family detached home. Influence of usage of fireplaces on primary energy demand was also analysed.
13
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 1 4-8
EN European Union is preparing a resolution which will introduce nearly zero-energy buildings. The unfortunate truth is that Poland belongs to the group of the outsiders, which do not possess any quality control of the certificates and/or auditors, neither does it have any actual obligation to provide [...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 231--240
PL Prawo budowlane nakłada od 1 stycznia 2009 roku obowiązek certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań. Certyfikat winien opisywać aktualną efektywność energetyczną budynku. Do ilościowego określenia rzeczywistych własności cieplnych przegród budowlanych można zastosować termografię. Wykorzystanie[...]
EN According to the new Polish regulations in force as of 1 January 2009, the energy performance certificate will be required on the construction, sale or rent of buildings and dwellings. The certificate should describe the actual energy performance of the building and should provide information regard[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono analizę termowizyjną wybranych budynków, w aspekcie termomodemizacji. W ramach Programu Europejskiego ROBUST badaniami objęto kilka budynków konstrukcji stalowej. Są to zarówno budynki użyteczności publicznej, budynki wielkokubaturowe (hipermarkety), jak również małe domki jednorodzinn[...]
EN The thermovision analysis of selected buildings has been presented, taking special attention to thermomodernization feature. In domain of European program research has been thermal investigation of selected steel construction buildings. The public buildings, big cubatured building (hypermarket) and[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano przykład certyfikatu energetycznego budynku szkolnego. Na podstawie modelu matematycznego zapotrzebowania na energię budynku przedstawionego w [12], [13], określono zużycie energii w badanym obiekcie. Uzyskane rezultaty wykorzystano do obliczenia wskaźnika charakterystyki energetyczne[...]
EN The energy consumption of the object of interest has been determined on the basis of a mathematical model concerning the requirements of the building presented in [12], [13]. The results obtained have been applied for the calculation of an index of the WZE energy characteristics on the basis of a me[...]
17
63%
Świat Szkła
18
63%
Świat Szkła
19
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 6 22--28
PL Członkostwo Polski w Unii Europejskiej z jednej strony zapewnia nam fundusze unijne do realizacji zamierzeń, z drugiej strony nakłada zobowiązania wynikające z dalekosiężnej wspólnotowej polityki w różnych obszarach działalności gospodarczej. Samorząd Małopolski wraz z wiodącymi Małopolskimi Uczelni[...]
EN Polish EU membership on one hand provides us with the EU financial assets, needed to realize the orders, on the other hand some liabilities are imposed, stemming from the long term community policies within a variety of areas of the economic activity. The Lesser-Poland self-government, along with th[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 1 39--41
PL W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wy[...]
EN This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results ar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last