Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 449
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 5 204-206
EN Description of Keraline-system technology. Measures and profiles of typical ceramic segments. Examples of ceramic segments' shapes and sections of brick drains. Examples of constructions based on Keraline system technology.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych pod kątem możliwości kształtowania ceramiki ciężkiej na bazie zgorzeliny z Huty Baildon oraz żużla szybowego z Huty Cynku ' Miasteczko Śląskie'. Wspomniane odpady hutnicze stanowiły zasadniczą część wykonywanych mas ceramicznyc[...]
EN The results of laboratory research in the paper are presented, which were worked out for possibilities of hard ceramic based on scale from The Baildon Factory and shot furnace slag from The 'Miasteczko Śląskie' Zinc Factory. The above mentioned wasters was a main part of ceramic materials which was [...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Na licznych przykładach wykazano, że kompozytowe proszki - otrzymane na drodze spalania w fazie stałej - mogą być z powodzeniem używane do otrzymywania nowszych typów zaawansowanej ceramiki konstrukcyjnej. Rozpatrzono to w wypadku następujących materiałów: a) materiałów o strukturze dupleksowej; b) [...]
EN It has been indicated on a number of topical examples that solid combustion-derived composite powders can be advantageously used for fabrication of some advanced structural ceramics. The microstructure and method of producing have been considered for: a) materials with an interpenetrating (duplex) m[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 111-117
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rentgenowskich proszku azotku krzemu wykonanego przez Wydział Chemiczny PW drogą bezpośredniego azotowania krzemionki. Następnie omówiono proces spiekania ceramiki z azotku krzemu podczas prasowania na gorąco.
EN This paper presents the results of the X-ray analisis of silicon nitride powder produced in the direct nitriding of silica by the Chemical Faculty of Warsaw Uniwersity of Technology. Next, the sintering process of ceramic based silicon nitride du
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 241-246
PL Wymagania nowoczesnych aplikacji narzucają konieczność łączenia ze sobą różnych materiałów, w tym metalu z ceramiką. W pracy przedstawiono przykłady występowania razem metalu i ceramiki. Wprowadzenie cząstek Mo lub Fe do osnowy Al2O3 prowadzi do wzrostu odpornośći na kruche pękanie. Złącza SiC z nik[...]
EN New applications in a wide range of industries as power generations, electronics, turbin engines, cutting tools, wear parts and biomaterials require new materials sometimes with properties which are difficult to posses in one material. Very often some attachment or joint one part of device with an[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 105-115
PL Formowanie z żelujących gęstw odlewniczych - gelcasting jest nową metodą formowania proszków ceramicznych wprowadzaną od kilku lat do praktyki produkcyjnej ceramiki zaawansowanej. Istotnym problemem w tej metodzie jest otrzymywanie gęstw odlewniczych o wysokim stężeniu w nich fazy stałej (proszku ce[...]
EN The formation from a gclating slurry - known as gelcasting - is a new method of shaping of fine ceramic powders. It was introduced some years ago to manufacture advanced ceramics components. The basic problem of the method is the preparation of highly concentrated fluid suspension of the powder used[...]
8
80%
Karbo
1998 Nr 10 329-332
PL Przedstawiono aktualny stan i perspektywy Zakładu Koksowniczego Huty im. T. Sendzimira. Omówiono monitoring stanu technicznego baterii oraz zaprezentowano obecnie stosowane metody naprawy ceramiki i komór.
EN A present state and perspectives of Coking Plant of T. Sendzimir Steel Plant have been presented. A monitoring of the batteries technical state has been discussed and now applied methods of repair for chambers ceramics have been shown.
9
80%
Karbo
1999 Nr 8-9 280-284
PL W kwietniu br. uruchomiono w Polsce jedną z najnowocześniejszych baterii koksowniczych. Przed rozpoczęciem jej rozruchu istniały jednak poważne obawy co do stanu baterii wybudowanej w 1991 r. i od tamtego czasu przetrzymywanego w stanie nierozgrzanym masywu ceramicznego tej baterii. Dla oceny możliw[...]
EN This April one of the most modern coke oven batter was started -up in Poland. There were serious doubts before commencing of its start-up as to the technical condition of the battery's ceramic bloc, constructed in 199 and maintained in a cold condition since that time. In order to assess the possibi[...]
10
80%
Szkło i Ceramika
11
80%
Structure and Environment
EN The paper presents the issue of the production of ceramic materials with the use of waste additives. Many types of waste can be added to clay in order to produce ceramics. In the paper the test results of SEM analysis have been presented for 26 x 26 x 10 mm samples made of clay and clay with additiv[...]
12
80%
Szkło i Ceramika
EN In the paper the requirements for ceramic sanitary ware were described.
13
80%
Przegląd Spawalnictwa
14
80%
Materiały Ceramiczne
PL Z rentgenograficznie bezpostaciowego żelu uwodnionego tlenku cyrkonu podczas obróbki hydrotermalnej krystalizują cząstki ZrO2. Mechanizm ich wzrostu polega na łączeniu się cząstek w sposób uporządkowany krystalograficznie (koalescencja) i rozrastaniu się kontaktów poprzez rozpuszczanie się wypukłych[...]
EN Crystallization of the X-ray amorphous zirconia hydro-gel under hydrothermal conditions results in a powder composed of ZrO2 particles. The two step mechanism of their growth was identified: i) coalescence of the particles in an oriented manner and ii) growth of the contacts among them by the dissol[...]
15
80%
Materiały Ceramiczne
2004 R. 56, nr 4 150-153
PL Artykuł prezentuje wyniki badań nad wpływem rodzaju wtrąceń na odporność na pękanie i niezawodność prasowanych na gorąco kompozytów ziarnistych na osnowie roztworu stałego 3% mol. Y2O3 - 97% mol. ZrO2 (Y-TZP). Badano dwa różne układy kompozytowe z 10 procentowym (objętościowo) udziałem wtrąceń - jed[...]
EN The paper presents the influence of a type of inclusion on fracture toughness and reliability of hot-pressed particulate composites based on 3 mole % yttria - zirconia matrix (TZP). Two composite materials containing 10 volume % of a second phase additive were examined. A tungsten carbide and metall[...]
16
80%
Materiały Ceramiczne
PL Ceramika stanowi obecnie autonomiczną dziedzinę nauk technicznych, zajmującą się poznawaniem zjawisk w ciałach stałych, nieorganicznych, niemetalicznych i ich wykorzystaniem do wytwarzania materiałów niezbędnych w nowoczesnej cywilizacji technicznej a nawet determinujących postęp w wielu dziedzinach[...]
EN Ceramics is now an autonomic field of the technical sciences, concerned with the study of phenomena in inorganic, non-metallic solids and their application for the production of materials indispensable in modern civilization and even determining its progress in many areas. There is discussed the fun[...]
17
80%
Materiały Ceramiczne
18
80%
Szkło i Ceramika
19
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
2001 R. 53, nr 3 98-102
20
71%
Materiały Elektroniczne
EN The special kind of MMCs (carbon fibre or tungsten particle reinforced copper amrix composites) with a low coefficient of thermal expansion, a high thermal conductivity and thermal stability, can be used successfully in many industrial areas as e.g. heatsink in electronic packaging, electric contact[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last