Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek inteligentny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 12 24-27
PL W sterowaniu domem inteligentnym funkcjonują dwa popularne hasła: „Tylko wyobraźnia nas ogranicza” oraz „System sterowania może być co najwyżej tak inteligentny, jak osoba która go projektowała”.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W teorii systematycznego oszczędzania energii, elementy budynku inteligentnego stanowią część obwodu automatycznego systemu zarządzania budynkiem. Założeniem dla takiej funkcji elementów budynku jest jego zdolność do aktywnego wykorzystania naturalnych zjawisk fizycznych. Im więcej budynek posiada e[...]
EN In the theory of systematic energy saving, the building elements of intelligent buildings become part of circuits of the automated systems for building management. The assumption for such a function of a building element is its ability to actively utilize the natural physical phenomena. The more bui[...]
3
80%
Elektro Info
2002 nr 3 36--39
PL Rozpoczynając rozważania na temat instalacji teletechnicznych, można powiedzieć, że te, które znajdują się w budynkach inteligentnych są bardzo różne i wykorzystują różne rodzaje mediów transmisyjnych do komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Trudno jest mówić jednocześnie o kilku instalacjach, co[...]
4
80%
Elektro Info
2006 nr 3 99-102
5
80%
Świat Szkła
2002 nr 1 [49] 22-26
PL Możemy sobie postawić pytanie jaka jest definicja inteligentnego budynku, co tak naprawdę oznacza słowo inteligentny użyty w stosunku do obiektu. Według mnie jest to zdolność danego obiektu do wytworzenia reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu, w którym się znajduje oraz na zmiany wynikające z sam[...]
6
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 1-2 39--41
PL Współczesne budynki są obiektami wyposażonymi w wiele bardzo zaawansowanych technologii. Oświetlenie, kontrola dostępu, alarmy i monitoring, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja to tylko niektóre z nich. Część z nich zużywa energię, część wymaga ciągłego nadzoru, a to powoduje konieczność zarządzan[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Od najdawniejszych czasów człowiek szukał schronienia przed niebezpieczeństwami świata przyrody. Chronił się w jaskiniach przed zimnem, deszczem i śniegiem, zwierzętami i obcymi, używając siły mięśni oraz ognia do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tworząc mozolnie środowisko zbudowane, wykorzystywał[...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 12 100-105
PL Proficy HMI/SCADA iFIX w wersji 4.5 to nowoczesne narzędzie, umożliwiające wizualizację nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Elastyczność oprogramowania pozwala dopasować rozwiązanie do wymagań stawianych nawet przez najbardziej zaawansowane projekty, co w pełni zostało potwierdzone przy prac[...]
9
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 1-2 4-7
EN Building envelopes are the separating and filtering layers between outside and inside, between nature and adapted spaces occupied by people. In historic terms, the primary reason for creating this effective barrier between interior and exterior was the desire for protection against a hostile outside[...]
10
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 1-2 24-43
EN Energy and society, Sustainable development of society. Energy and human dwellings. Energy and building. Energy conservation. Buildings with effective energy conservation. Structure of environmentally, energy efficient thermal protection of buildings. Ener-gy saving building. Low-energy (solar) buil[...]
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 34 kondygancje nadziemne i 2 podziemne, wysokość 144 m i kubaturę 30 400 m sześciennych. Jego ustrój nośny stanowi konstrukcja żelbetowa w postaci szkieletu współpracującego z trzonem. Jest to obecnie najwyższy budynek o konstrukcji żelbetowej w Polsce. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i[...]
EN The 144 meter high-rise building has 34 stories two underground floors and capacity of 30 400 cubic meters. The building was built as reinforced concrete skeleton structure united with concrete rigid core. It is the tollest concrete building in Poland at present. Structural solution and realization [...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 7 383-385
PL W skład zakładu wchodzą: hala produkcyjna i logistyczna o powierzchni użytkowej 10 411 m2 oraz zaplecze biurowo-socjalne i techniczne (5365 m2). Opisano rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz wybrane systemy ich wyposażenia technicznego.
EN Construction and architecture of buildings 10 411 m2 usable floor area are described.
13
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 365--373
PL W pracy dokonano przeglądu kilku wybranych systemów inteligentnego budynku pod kątem ich wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Scharakteryzowano wybrane systemy, określono założenia projektowe jakie powinna spełniać instalacja automatyki domowej. Oszacowano koszty systemu, wykonanego zgodnie [...]
EN The paper is a review of a few selected intelligent building systems for their use in residential construction. Characterized selected systems, set design assumptions to be met by the installation of home automation. The costs of the system, made in accordance with the design assumptions. They point[...]
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 185--196
PL W pracy odniesiono się do przedstawienia projektu systemu sterowania komfortem i bezpieczeństwem w budynku oraz wizualizacji systemów współpracujących w ramach tego układu. We wstępie przedstawiono definicję budynku inteligentnego oraz opis sterowników PLC i oprogramowania typu SCADA. W dalszej częś[...]
EN The paper presents of the project of comfort and security management in a building and its visualization. In the introduction, the definition of intelligent building, PLC controllers and SCADA software were briefly portrayed. The following is a presentation of the design intent and operations descri[...]
15
70%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 12 114-116
PL Inteligentny dom to milowy krok w kierunku automatyki, która służyć nam będzie w życiu codziennym, by pomagała maksymalnie zaspokoić nasze potrzeby. Każdy z nas, szczególnie w domu, dąży do jak największej wygody. Dlatego też na rynku pojawiają się rozwiązania, które są w stanie ją zapewnić.
16
70%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 12 106-110
PL W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojawił się termin „inteligentny budynek”. Terminem tym określa się budynki o różnym przeznaczeniu i różnej wielkości, mające zintegrowany system zarządzania i nadzoru. Istnieje wiele różnych definicji „inteligentnego budynku”, jednak wszystkie zawierają w s[...]
17
70%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 4 54-57
18
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Zbiorniki mają postać otwartych komór cylindrycznych o średnicy 26,70 m i wysokości 10,35 m. Opisano uszkodzenia korozyjne obiektów po 19 latach eksploatacji i sposób naprawy.
EN The uncovered cylindrical digestion tanks have diameter of 26,70 m and hight of 10,35 m. Corrosive damages of tanks after 20 years of their exploitation are described and method of repair is given.
19
70%
Rynek Energii
1999 nr 1 23-29
PL Systemy zdalnego sterowania i monitorowania nie realizują procedur zarządzania energią w strefach obiętych zasięgiem swego działania. Biorąc pod uwagę możliwości jakie daje struktura informatyczna budynku inteligętnego , zaproponowano rozszerzenie zakresu spełnianych funkcji o systemi zarządzania en[...]
EN The systems of remote control and monitoring usually do not manage the energy consumed by devices installed in the bulding. taking the possibilites given by contemporary informatic infrastructure of intelligent bulding systems (IBS) into account an extention of the building management system (BMS) h[...]
20
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 2 7--10
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last