Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1486
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Termografia w podczerwieni - zwana potocznie termowizją (od nazwy handlowej pierwszych kamer firmy AGA - Thermovision) znajduje w Polsce w ostatnich latach dość powszechne zastosowanie w budownictwie. Regułą staje się umieszczanie w umowach z wykonawcami zapisów o konieczności dokonania badań termow[...]
2
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 2(9) 59-60
PL Informowaliśmy już naszych czytelników o inicjatywie, jaką podjęli prezesi: Polskiego Towarzystwa Spawalniczego dr inż. Edward Dobaj oraz Sekcji Spawalniczej SIMP dr inż. Jan Plewniak w sprawie ustanowienia samodzielnej funkcji w budownictwie o specjalności spawalnicznej.
3
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 1(8) 49-51
PL W numerze 4. „Spajania metali i tworzyw w praktyce" z ubiegłego roku opublikowaliśmy list podpisany przez prezesów Zarządu Gtównego i Sekcji Spawalniczej SIMP dr. inż. Jana Piewniaka oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego dr. inź. Edwarda Dobaja, skierowany do Ministra Infrastruktury Krzysztofa Op[...]
4
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 46-48
PL Problem nadzoru spawalniczego w budownictwie nurtuje środowisko spawalników od dawna. W ostatnim czasie dyskusja na ten temat byta przeprowadzona zarówno w Polskim Towarzystwie Spawalniczym, jak i w Sekcji Spawalniczej SIMP.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 178-186
EN The aim of this paper is formulation problem of optimisation of building envelope shape. Particular attention was paid to more detailed descriptions of mathematical form objective functions such criteria like: minimum invest construction cost, minimum seasonal demand of heating energy, minimum build[...]
6
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 4 39-47
PL W artykule omówiono aktualne osiągnięcia w zakresie naprawy i ochrony budowli betonowych i żelbetowych. Przedstawiono czynniki wywołujące uszkodzenia żelbetu oraz rodzaje uszkodzeń i ich zakresy. Przedstawiono opracowania formułujące ogólne zasady stosowania materiałów do napraw zawarte w projekcie [...]
EN The article discusses the current accomplishments with regard to repair and protection of buildings made of concrete and reinforced concrete, It presents factors initiating damages in reinforced concrete and type of damages as well as their range. The article presents elaborations formulating genera[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 21-24
PL W artykule przedstawiono dwa przykłady modernizacji budynków wielkopłytowych w Warszawie. Omówiono rówineż zagadnienia związane z bardziej rygorystycznymi warunkami technicznymi, jakim powinny obecnie odpowiadać budynki.
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 9 87-88
PL W artykule zwrócono uwagę na alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w budownictwie. Omówione zagadnienia mają ogromne znaczenie praktyczne szczególnie w kręgu osób zajmujących sie redagowaniem umów budowlanych i ich wykonawstwem.
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 32-33
10
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 37-47
PL W pracy omówiono historyczne sposoby gospodarczego wykorzystania rudy darniowej na obszarze południowej części Ziemi Lubuskiej, w rejonie dzisiejszych miast Przemków, Szprotawa, Żary. Podano przykłady zastosowania tego surowca do wytopu żelaza oraz do celów budowlanych.
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 27-35
PL Artykuł prezentuje wybrane wyniki, dokumentujące przydatność fosfogipsów apatytowych do produkcji wysokojakościowych spoiw gipsowych. Przedstawiono właściwości wiążące fosfogipsu wyprażonego w zakresie temp. 160=190 stop. C oraz 450-650 stop. C. Przedstawiono także związki pomiędzy technicznymi właś[...]
EN This paper has presented the combining properties of phosphogypsum, obtained in the form of by-product, during the production of phosphoric acid from apatite. Among other things, we have analyzed the technical features of binders, made of natural phosphogypsum and phosphogypsum roasted in the temper[...]
12
100%
Przegląd Budowlany
EN Regulating functions of gevernment adminitration division. Factors influencing on functioning of building industry as a division of economy. Regulation system model. Resources, manners and methods of regulation.
13
100%
Przegląd Budowlany
EN Multi-object building site realization model and its influence on realization order of each object. Parallel and consecutive methods of building realization. Enterprises realized with building site organization stream methods.
14
100%
Przegląd Budowlany
EN Chances of economic subjects representative organs - participants of builder's market. Functions and assignments of economic autonomy. Perspectives of economic development of Polish building industry in present sections structure of government administration.
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 684-685
PL Podkreślono duże znaczenie historii i dziedzictwa w twórczym działaniu inżynierów budownictwa.
EN Paper underlines the great importance of history and heritage for the mature shape of the necessary creativeness of civil engineers - a proffesional virtue very essential for the sustainable development process of the present world. Aspects of cultural landscape and of its particular elements in con[...]
16
100%
Przegląd Budowlany
EN Building structures realization. Factors in the stage of design, executions and fittings, which have influence on quality and safety of an object. Building disasters and economy insurance.
17
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 2 9-15
PL W budowie nowoczesnych konstrukcji zbrojonych ścian oporowych czy wałów ziemnych stosuje się przeważnie materiały geosyntetyczne lub geotkaniny .Niniejszy artykul przedstawia prblemy związane z wykorzystaniem geosyntetyków w budownictwie nowoczesnych konstrukcji nasypów i wałów
18
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 10 26-27
19
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 195-202
PL Rozpatrując cechy i cele budownictwa ekologicznego stwierdza się potrzebę uwzględnienia już w fazie projektowania związków między powstającym obiektem a całkowitym cyklem jego trwania. Nowe zadanie projektowania polega na całościowym rozpatrywaniu w jego wszystkich fazach możliwości realizacji wytkn[...]
20
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 113--116
EN Тhe ресuliarites оf the соnstruction оf buildings under the соnditions оf standard terms reduction were presented.
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last